Prevod "Izbira stanovanja" kitajski jezik:


  Slovar Slovenski-Kitajski

Izbira - prevod : Stanovanja - prevod : Izbira - prevod : Izbira - prevod : Stanovanja - prevod : Izbira - prevod : Izbira - prevod : Izbira stanovanja - prevod : Izbira stanovanja - prevod : Izbira - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Izbira
选中范围
izbira
circle
Izbira
表格选项
Izbira
选择
Izbira
选择
Izbira
选择内容
Izbira
选区
Izbira
选择
Izbira
选择字体
Izbira!
选择
Izbira.
只是选择
Izbira fotoaparata
图像设置
Pravokotna izbira
矩形选择
Krožna izbira
圆形选择
Hitra izbira
快速选择
Privzeta izbira
预定义的选择
Izbira povezave
连接选择
Obratna izbira
反向选择
Večkratna izbira
多项选择
Izbira hrbtenice
后端选择
Izbira urejevalnika...
选择编辑器...
Izbira povzetkovComment
摘要选择Comment
Izbira mape
文件夹选择
Večkratna izbira
多选
Trenutna izbira
当前选择内容
Izbira imena
姓名选择
Izbira ključev
密钥选择
Izbira sklada
循环检测
Izbira lista
工作表选择
Trenutna izbira
当前图层
Izbira roba
隐藏选中区
Izbira datoteke
文件选择
Izbira gonilnika
驱动程序选择
Izbira vmesnika
后端选择
Dupleks izbira
双面打印 选择
Izbira stolpcev
表列选择
Izbira tiskaQPrintDialog
选择字体QPrintPreviewDialog
Dobra izbira.
选择
Dobra izbira.
酒选得很好吧
Ona izbira.
把那男人给阉了
Žalostna izbira.
很悲伤的选择
Odlična izbira.
我和他去
Odlična izbira.
好的
Preudarna izbira.
一个合理的选择
Slaba izbira.
很为难 是吧

 

Povezana iskanja: Stanovanja - Počitniška Stanovanja - Blato Stanovanja - Jezero Stanovanja - Shema Stanovanja - Izbira - Da Izbira - Prosta Izbira - Izbira Besed - Samodejna Izbira -