Prevod "zaradi" za katalonski jezik:


  Slovar Slovenski-Katalonski

Zaradi - prevod : Zaradi - prevod : Zaradi - prevod : Zaradi - prevod : Zaradi - prevod : Zaradi - prevod : Zaradi - prevod : Zaradi - prevod : Zaradi - prevod : Zaradi - prevod :
Ključne besede : Culpa Pels Assassinat Greu

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Zaradi tebe, Matta, zaradi vseh.
Per tu, per en Matt, per tots.
Zaradi, pomoč!
Ajuda, per Déu amor, ajuda!
Zaradi tebe.
És per causa teva.
Zaradi seksa.
Pel sexe.
Zaradi mene?
És per mi?
Zaradi vremena.
El temps, primer ministre.
Zaradi keša..
També pels diners.
Zaradi noge.
Per a la seva cama.
Zaradi vode.
Aigua.
Zaradi ObiWana?
Per culpa de l'ObiWan?
Zaradi strupa.
És el verí.
Zaradi starosti?
Tu? Per l'edat?
Zaradi tebe.
Per culpa teva.
Zaradi vešče.
La bruixa.
Zaradi sebe.
Ho fas per tu.
Zaradi strahu!
És la por...
Zaradi otrok.
Pels nens.
Zaradi česa?
Per a què?
Zaradi Goeffa.
Té les seves pròpies idees. Al Geoff.
Zaradi vremena.
Degut al temps.
Zaradi česa?
Per quins crims?
Zaradi deklet.
Per les noies.
Zaradi tebe.
Per tu.
Zaradi mene.
Per mi.
Zaradi bolečine.
Dolor.
Zaradi Benekeja?
La d'en Beneke?
Zaradi tebe.
Ès per tu.
Zaradi črncev.
Negres.
Zaradi mene.
Per la meva culpa.
Zaradi divježev.
Pels salvatges.
Zaradi sina.
Pel meu fill.
Zaradi česa?
I tot per què?
Zaradi česa?
Per què?
Zaradi umora.
Assassinat.
Zaradi nesreče...
Degut a una emergència...
Zaradi Walterja?
Vull sortirme. És per això que li va passar en Walter?
Zaradi česa?
la massacre d'Unidac.
Zaradi kokoši.
Per culpa del pollastre.
Zaradi tekile.
Tequila.
Zaradi mene.
De mi.
Zaradi tebe.
Va ser vostè.
Zaradi njega?
Per culpa seva?
Zaradi njega.
Per culpa seva.
Zaradi tebe.
Tu.
Zaradi potresa...
Per culpa del terratrèmol...

 

Povezana iskanja: Zaradi Npr - Zaradi - Zaradi Varnostnih Razlogov - Zaradi Nepazljivosti - Zaradi Tega - Zaradi Tehničnih Razlogov - Nenazadnje Zaradi - Zaradi Zunanje - Zaradi Pomanjkanja - Zaradi ... -