Prevod "na kratki strani" za katalonski jezik:


  Slovar Slovenski-Katalonski

Kratki - prevod :
Pas

Kratki - prevod : Kratki - prevod : Na kratki strani - prevod : Strani - prevod : Strani - prevod : Strani - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Obrni na kratki stranici
Salt al marge curt
Kratki opisi
Vista breu
Kratki premiki
Moviments curts
Tron? Ta kratki.
Tequila Patró?
Kratki blond lasje.
Cabell ros i curt.
Kratki, na dejanjih zasnovani ali informativni učbeniki.
Curts, basats en tasques o programes d' aprenentatge informatius.
Datum v kratki obliki
Data en format curt
Vezava po kratki stranici
Enquadernació pel costat curt
Na levi strani
En el costat esquerre
Na desni strani
En el costat dret
Predmeti na strani
Àrea dels objectes de la pàgina
Strani na list
Pàgines per full
Na drugi strani?
L'altra banda?
Na južni strani ...
els pots veure? Separemnos! Alto! Ara! Per aquí!
Želiš dolgi ali kratki odgovor?
Vols la resposta llarga o la curta?
Najdi na tej strani
Cerca a aquesta pàgina
Prikaži na levi strani
Mostra al costat esquerre
Prikaži na desni strani
Mostra al costat dret
Prikaži slike na strani
Mostra les imatges a la pàgina
Poglej na drugi strani.
Per què no ho mires a l'altra banda?
Piše sporočilo na strani
Alguna cosa mes? Espera
Stojiva na isti strani.
Ara som al mateix bàndol.
Na čigavi strani si?
A favor de qui estàs, tu?
Na čigavi strani si?
A favor de qui estàs?
Na kateri strani si?
Llavors, de quin costat estàs?
Spiš na levi strani.
Dorms en el teu costat esquerre.
Bomo na njegovi strani?
En Renly no és l'adequat!
Vidiš zapornika na strani?
Veus a aquest presoner d'allà?
Na strani angelov si.
Ets al cantó dels àngels.
Na vsaki strani vrzel...
Hi havia un espai d'un quilòmetre ...
Na drugi strani zaliva.
Just a l'altre costat de la badia.
Si na njegovi strani?
Estàs del seu costat?
Carol na desni strani.
La Carol és la de la dreta.
Na čigavi strani je.
De en quin costat està.
Na čigavi strani je.
Del cantó on es posi.
Nekje na zadnji strani.
Amagat a l'última pàgina.
Na vzhodni strani trdnjave.
A l'est de la torrassa.
Na čigavi strani si?
De quin costat estàs tu?
Niste na strani dobrih?
Em pensava que éreu dels bons.
Na isti strani smo.
Parla de debò?
Na tvoji strani sem!
Estic del vostre costat!
Na isti strani sva.
Tots estem en el mateix bàndol.
Na eni strani zlate palice na drugi strani, cel planet.
En un extrem, barrots daurats a l'altre, un planeta sencer.
Si na človek na notranji strani.
Ets l'home que està infiltrat.
Na eni strani natisne pojavitev
Imprimeix una incidència a una pàgina

 

Povezana iskanja: Na Eni Strani ... Na Drugi Strani - Kratki - Kratki Stiki - Kratki Valovi - Strani - Na Drugi Strani - Domače Strani - Na Na Strani - Začetek Strani - Na Eni Strani -