Prevod "izogibala" za katalonski jezik:


  Slovar Slovenski-Katalonski

Izogibala - prevod :
Ključne besede : Evitar Apartem Allunya Allunyaria Pike

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Izogibala si se me.
T'has estat retenint amb mi.
Toda tvoja družina se ni izogibala mene.
Però la teva família la teva família no s'allunya de mi.
Od zdaj naprej se je bova izogibala.
I nosaltres ens apartem del seu camí d'ara en endavant.
Pomeni, da če si pametna, se me boš izogibala.
Que si fossis llesta, no te m'acostaries.
Poskrbel bom, da se je bo policija zaenkrat izogibala.
M'asseguraré que la policia no vingui de moment.
50 let, se je združba izogibala čustvom zaradi dobrih razlogov.
Durant 50 anys, La companyia va evitar els sentiments Per una bona raó.
Na tvojem mestu bi se izogibala poročnika Pikea in primera Lutkar.
Jo m'allunyaria d'en Pike si fos tu, i del cas del Fabricant de Nines.
Torej se bova izogibala Finkledaya in rajši spoznala novega oddelčnega vodjo, mu čestitala, se rokovala z njim in šla.
Doncs cal evitar a Finkleday, veiem al nou cap, el felicitem, saludem i llestos.
Ustanovitev Agencije Ustanovljena bo Agencija za oboroževanje, ki bo skrbela za učinkovitejšo poraboza oboroževanjedenarja davkoplačevalcev s tem, da se bo denimo izogibala podvajanju vojaškihprogramov različnih držav članic.
Creació d una Agència Es crearà una Agència de l Armament perquè els diners dels contribuentsde l Armament s emprin millor, evitant, per exemple, les duplicitats en els programes militars delsdiferents Estats membres.