Prevod "cilju" za katalonski jezik:


  Slovar Slovenski-Katalonski

Cilju - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Zvestoba in zavezanost k cilju.
Lleialtat i compromís amb l'objectiu.
Upam, da si zvest našemu cilju, Yao Fei.
Espero que siguis ferm en el teu compromís amb la nostra causa, Yao Fei.
Nihče se ne bo več upiral našemu upravičenemu cilju.
Cap més oposició a la nostra justa causa.
Ne vem, ali bo vaša navzočnost pripomogla k našemu cilju.
Desconec si la vostra presència al seu costat seria d'ajuda per la nostra causa quan tornem a casa.
In sem je vrezal pentagram, znamenje vere in resnice, da bi nosilec meča imel vero in da bi vedel, da služi samo enemu cilju.
Hi va gravar l'estrella de cinc puntes, que simbolitza la fe i la veritat. I aquell que l'empunyés tindria fe, i sabria que havia de servir una causa només una i cap altra.
V poročilu so prikazani podatki o tem, kako je ES prispevala k napredku pri razvojnih ciljih novega tisočletja, s posebnim poudarkom na 8. razvojnem cilju novega tisočletja (razviti svetovno partnerstvo za razvoj).
En quart lloc, cal seguir avançant, en particular en els països menys desenvolupats, per millorar la gestió de les estadístiques, amb vista a garantir que totes les dades necessàries es puguin proporcionar de manera adequada i sostenible.

 

Povezana iskanja: Sledenje Cilju -