Prevod "po želji iz" na japonskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Japonski

želji - prevod : Po želji iz - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Po želji
オプション
Po želji
カスタム
Streljajte po želji.
お前の判断で撃て
Nastavi ovitek po želji
カスタムカバーを設定
Konfigurator Nastavljanje po želji
作成中
Izberite barvo po želji
フォント色を選択します
Po lastni želji. Kako pa?
そうだ 文句あるか
Vsem Viperjem, streljajte po želji.
全バイパー 兵装使用自由
Nisem kurba po lastni želji.
売春婦しかなかった
Ustvari postajo Last. fm po želji
Last.fm のカスタムステーションを作成
Razdelite po želji. Na četrtine, polovice ...
いいか どう売るかは 任せるが
Po želji se prikažejo in izginejo.
やつらの意思自由に現れたり 消え失せたり しているようではないか
Brez nadzora, brez odpora, ubijajo po želji!
手当たり次第に 殺しております
Dve želji imam.
余の望みは二つ
Ali naj se za zaslonski prikaz uporabi barve po želji
OSD にカスタム色を使うかどうか
Če omogočite to, lahko za zaslonski prikaz uporabite barve po želji.
有効にすると OSD にカスタム色を使用することができます
Spremenili ste privzeto komponento po svoji želji. Ali želite shraniti spremembo?
デフォルトのコンポーネントが変更されました 変更を保存しますか
Pojdi takoj po želji... ..ali pa sama izberi in pojdi z mano.
行っていいんだ それとも... 俺と来てもいい
Je to razlog, da takoj ob rojstvu zajoka v želji po njenem dotiku?
それだから 最初の瞬間に 母親を求めて 手を伸ばし... 母親の手触りを求めて 泣くのだろうか?
Privzeta mapa za neželeno pošto je mapa za smeti. Lahko pa po želji izberete kako drugo mapo iz spodnjega seznama.
スパムメッセージの標準のフォルダはごみ箱ですが 下のフォルダビューで変更することもできます
Po možnosti s tkivom iz ...
望ましいのはその成分組成が...
Pojdi po može iz Sheridana.
シェリダンから 応援を呼べ
Nastavi ovitek po želji' Cover image 'playlist column name and token for playlist layouts
カスタムカバーを設定
Ko je zdaj sam v dvigalu, se lahko ta kovinski kos giblje po želji.
これで自由に振る舞う事が可能です そこでその挙動を測定してみると
Pokoraval pa se je samo želji čarodeja.
そして魔法使いの意思に従った 違う
V želji, da bi delil novo delo.
新しい仕事を 共に
Zaklene zaslon po vrnitvi iz pripravljenosti
サスペンドやハイバネートから復帰したときにスクリーンをロックします
Po strupu iz drobovja strupenih krastač.
あぁ ヒキガエルの毒液を塗ってある
Sem odšel iz hiše malo po osmih
の文字の時 今朝
Izdelana po naročilu, pozlačena vinčesterka iz 1894.
特注の金張り 1894モデルだ...
Postavaš po avtobusnih postajah iz golega užitka?
バス停で長く待てる
Vnesite lupinski ukaz, katerega izhodne podatke želite vstaviti v dokument. Po želji lahko uporabite tudi cev ali dve.
シェルコマンドを入力します その出力結果が文書に挿入されます パイプも使えます
Po dveh dneh so ga izpustili iz zapora.
事故ということで
Pravo ime je Strelicije, po Charlotte iz Strelitza.
学名はストレリチア シャーロット ストレリッツから名づけられたんです
Po slikah iz prizorišča umora sem razvozlala šifro.
私は本社で_犯罪シーンのJPEGファイルを受信しました... ...と私はコードを解読しています
Sveto pismo ni prišlo iz nebes po faksu.
良い本は天からFAXで 到着しませんでした
Sodeč po avtu ni iz našega dela gozdov.
あの車見れば 林からじゃないわ
Jane bo prišel iz zapora po 34 letih.
ジェーンは 3 4年で 刑務所から出て来られる
Misliš, da sem prišla iz Filadelfije po to?
フィラデルフィアから 私が来た理由が こんな生活のため
Osnovna distribucija je trenutno sestavljena iz dvajsetih paketov. Nekateri so nujno potrebni, druge pa lahko namestite po želji. Vsak paket je dosegljiv v vseh prej omenjenih paketnih zapisih.
kde の基礎的な配布物は 20 のパッケージによって構成されています いくつかは必須のもので その他はオプションのパッケージです 各パッケージは前述のフォーマットで配布されています
So iz informacije in se lahko prenašajo po snovi.
単語は何で出来ていますか
Kmalu po tem sem moral iti ven iz mesta.
ダイバーの音のスポーツマンは その国の場所への訪問を支払うために私を招待し していたit
Iz banke pojdi naravnost na odpad po tisti del.
プール掃除だけで1500ドル
Ukradli bi jih lahko iz drugih podjetij po svetu.
世界中の数十もの研究室に供給してるのだから どこからか盗まれたのでは
Nekdo iz Domovinske varnosti vas je iskal po sliki.
国内安全省に映像のプロセスを頼んだが あなたも映っていました

 

Povezana iskanja: Po želji -