Prevod "Enote družina odziva" za italijanski jezik:


  Slovar Slovenski-Italijanski

Družina - prevod : Odziva - prevod : Enote - prevod : Družina - prevod : Družina - prevod : Enote - prevod : Odziva - prevod : Odziva - prevod : Enote družina odziva - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

družina družina družina družina družina družina družina družina družina družina družina družina družina družina
famiglia famiglia famiglia famiglia famiglia famiglia famiglia famiglia famiglia famiglia famiglia famiglia famiglia famiglia
Proizvajalčeva oznaka vozila samostojne tehnične enote (tip motorja družina motorjev) sestavnega dela 1
Denominazione del tipo di veicolo dell'entità tecnica separata (tipo di motore famiglia di motori) del componente fornita dal costruttore 1
Družina, samo družina.
Sei uscito di testa?
Družina
Email
Družina
Famiglia
Družina
Lavorare
Družina
Famiglia
Družina?
Famiglia?
Družina.
La Famiglia.
Družina...
Famiglia...
razširitvi homologacije 1 vozila samostojne tehnične enote (tip motorja družina motorjev) sestavnega dela 1 glede na Direktivo 88 77 EGS.
la proroga dell'omologazione 1 di un tipo di veicolo un'entità tecnica (tipo di motore famiglia di motori) componente 1 ai sensi della direttiva 88 77 CEE
Ne, pri nas pravimo temu družina. Družina Corleone.
No, quella dei Corleone era una famiglia, Senatore.
Gospod predsednik, gospod komisar nedvomno ve, da je pred nekaj tedni družina McCann iz moje volilne enote prišla v Evropski parlament.
. (EN) Signor Presidente, signor Commissario, senza dubbio è a conoscenza del fatto che circa due settimane fa la famiglia McCann, del mio collegio elettorale, si è recata nel Parlamento europeo.
Osnovna družina
Famiglia base
Generična družina
Famiglia generica
Družina pisav
Famiglia di caratteri
Osnovna družina
Famiglia di base
Družina pisav
Famiglia del carattere
Družina pisav
Famiglia di caratteri
Vaša družina
La tua famiglia
Vaša družina
La tuafamiglia
Družina narodov
Una famiglia di popoli
Korajžna družina.
Una famiglia coraggiosa.
Ne. Družina?
Famiglia?
Pa družina?
Le indagini continuarono a lungo.
Čigava družina?
Di chi è la famiglia?
Fina družina.
Però, che famiglia!
Ogabna družina!
Brutta gente.
Sveta družina.
Dillo Sacra famiglia .
Kako družina?
Come sta la famiglia?
Družina Sakura.
La famiglia Sakura.
Moja družina.
La mia famiglia.
odziva
ITT
odziva
Nessuna Nessuna
delež odziva (95 IZ) mediano trajanje odziva
Percentuale di risposta
trajanja odziva dnevi (meseci) Čas do odziva
Giorni (mesi)
Družina ključev IER
Famiglia di codici dei conti economici integrati
Družina in nastanitev.
La famiglia e la prima sistemazione.
Pojem družina znamk
Nozione di famiglia di marchi
Je družina doma?
La famiglia è in casa?
Lepa družina ste.
Avete una bella famiglia.
In moja družina...
Ma la famiglia, i bambini...
Božič in družina.
Natale, la famiglia.
Družina von Trapp.
La famiglia von Trapp.
So dobra družina?
Sono brave persone?

 

Povezana iskanja: Enote - Periferne Enote - Pakirne Enote - Kontrolne Enote - Pogonske Enote - Merilne Enote - Merske Enote - Enote Investicijskih Skladov - Strateške Poslovne Enote - Enote Si -