Prevod "znanostjo" za hrvaški jezik:


  Slovar Slovenski-Hrvaški

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Aldebaran Vmesnik med znanostjo in mediji
Aldebaran Sučelje između znanosti i medija
Med vero in resnično znanostjo ni nobenega protislovja.
Nema kontradikcije između znanosti i vjere. Prave znanosti.
Vsak, ki se želi ukvarjati z znanostjo, mora imeti odprt um.
Svako tko se želi baviti naukom mora imati otvoren um.
Ampak to noč bomo prebutali z znanostjo tisto grdo podobo smrti.
Ali večeras... ..ćemo baciti rukavicu znanosti... ..u preplašeno lice smrti.
krepitev povezave med znanostjo in industrijo z usklajenimi storitvami prenosa znanja in tehnologije
pristup portfelju istraživačkih platformi, bioloških resursa, analitičkih usluga i podataka
3. znanostjo Prvi val pogon energije in lepih modelov obrniti slane vode za sladkovodne
3. Znanstveno Prvi talas napaja energijom, a prekrasan dizajn za uključivanje slanu vodu do slatkovodnih
spopadanje z družbenimi izzivi na področjih skupnega interesa in spodbujanje ključnih omogočitvenih tehnologij, vključno z vesoljsko znanostjo
Stranke u skladu s vlastitim zakonima i propisima potiču sudjelovanje privatnog i javnog sektora te civilnog društva na svojem državnom teritoriju u aktivnostima jačanja suradnje.
Pilotni projekt bo olajšal sodelovanje med ustanovami pomorske znanosti in odločevalci, da bi izboljšali povezave med znanostjo in politiko.
Izgradnja resursno učinkovitog, ekološki prihvatljivog, sigurnog i neometanog europskog prometnog sustava
Novo informacijsko okolje se bo moralo posvetiti tudi vsesplošnemu pomanjkanju odgovornosti in preglednosti ter izgubi zaupanja med državljani in vladami, znanostjo in podjetji.
Osim toga, novi pristup informacijama morat će odgovoriti na rašireni manjak odgovornosti i transparentnosti, gubitak povjerenja građana u institucije vlasti, znanosti poslovni svijet.
Uživanje aminokislin prehranskih dopolnil razširiti nevrotransmiterjev proizvodnje metoda pogosto znane kot predhodnih sestavin nakladanje je bil uporabljen za več let in je podprta z znanostjo in raziskavami.
Smetnje aminokiselinske dodatke prehrani za proširenje proizvodnje neurotransmitera metoda često poznat kao preteču opterećenja je korišten za mnogo godina i potpomognuti znanosti i istraživanja.
Zgodovinski vrzel med duhovnostjo in znanostjo imel pomembne posledice za svet, v katerem živimo, in da je dosegla svoj vrhunec v kulturi dvajsetega stoletja, ki temelji na razumevanje mehanizmov realnosti.
Povijesni rascjep između duhovnosti i znanosti imao je značajne posljedice za svijet u kojem živimo, a koje su dosegle svoj vrhunac u kulturi dvadesetog stoljeća koja se zasniva na mehanicističkom shvaćanju stvarnosti.
NA PODLAGI sporazumov, ki sta jih sklenili Unija in Avstralija, zlasti v zvezi z znanostjo, zračnim prevozom, vinom, varnostjo tajnih podatkov, postopki ugotavljanja skladnosti za industrijske izdelke in izmenjavo podatkov o potnikih v zračnem prometu
NADOVEZUJUĆI SE na sporazume sklopljene između Unije i Australije, posebno one koji se odnose na znanost, zračni prijevoz, vino, sigurnost klasificiranih podataka, postupke ocjenjivanja sukladnosti za industrijske proizvode i razmjenu podataka o putnicima u zračnom prometu,
Pogodbenici si prizadevata za sodelovanje, po potrebi tudi z rednim dialogom, pri raziskovanju in miroljubni uporabi vesolja, vključno z vzajemno združljivostjo njunih satelitskih navigacijskih sistemov, opazovanjem in spremljanjem Zemlje, podnebnimi spremembami, vesoljsko znanostjo in tehnologijami, varnostnimi vidiki vesoljskih dejavnosti in drugimi področji v skupnem interesu.
Članak 17.
Job Skills Prerequisite Use standardized numerical formulas, pravila, in sistem za reševanje tehnoloških težav, vključno z znanostjo, ki je fizična ali arhitekturni. Preberi več Sodniki In Job Opis Predloga junij 18, 2016 Opis dela 0 , psychology Educators Show courses in psychology, kot psihološko svetovanje, znanstveni in otrok.
Job Skills Prerequisite Use standardized numerical formulas, pravila, i sustav za rješavanje tehnoloških problema, uključujući znanost koja je fizička ili arhitektonski. Čitaj više Suci i Opis posla Predložak lipanj 18, 2016 Opis posla 0 , psychology Educators Show courses in psychology, kao što je psihološko savjetovanje, znanstveni i dijete.