Prevod "teboj" za hrvaški jezik:


  Slovar Slovenski-Hrvaški

Ključne besede : Pred Idem Budem

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Za teboj!
Iza vas.
Pred teboj stoji.
Stoji pred tobom.
(Mir s teboj).
(Mir s tobom ).
Mir s teboj!
Mir s tobom !
S teboj grem!
Poći ću i ja sa vama!
S teboj grem.
Dopusti da idem s tobom.
Misliš, s teboj?
Misliš tebe?
S teboj govorim!
Tebi govorim !
S teboj pojdem.
Idem s tobom.
Kdo je s teboj?
Tko je s tobom? Prijatelji?
Gospod je s teboj.
Gospodin je s tobom.
Je Stanley s teboj?
Ollie, dragi.
Govoriti želim s teboj.
Želim da razgovaramo.
Želim ostati s teboj.
Jaja želim ostati sa tobom.
Moram govoriti s teboj.
Moramo porazgovarati.
Stein, mir s teboj.
Hej, Steine, Shalom aleychem.
Nisem zbežala pred teboj.
Nisam pobjegIa od tebe.
Tudi s teboj, Urzo.
I s tobom, Urso.
Proč s teboj, takoj!
Gubi se! Gubi se!
Beži! Ven s teboj.
Odlazi odavde.
Želim govoriti s teboj.
Želio bih razgovarati sa tobom.
Ven s teboj, Vance.
Izlazi, Vance.
Tukaj sem, s teboj.
Ovdje s tobom. Gdje?
Gre Ives s teboj?
I Ives ide s tobom?
Kaj je s teboj?
Što se događa s tobom?
Kaj je s teboj?
Sta je s tobom?
Govoriti moram s teboj.
Razgovarala bih s tobom.
Govoriti želim s teboj.
Hoću razgovarati s tobom.
Govoriti hočem s teboj.
Hoću razgovarati s tobom.
Jaz sem s teboj.
Ja ću paziti.
in s teboj raztrupam moža in ženo in raztrupam s teboj starčka in dečka ter raztrupam s teboj mladeniča in devico
Pomlatih tobom čovjeka i ženu, pomlatih tobom starca i dijete. Pomlatih tobom mladića i djevojku, pomlatih tobom pastira i stado.
Rad se družim s teboj.
Nemam ni ta protiv dru enja.
Zakaj, vedno bom s teboj.
Kako, uvijek ću biti uz tebe.
Moj dom je s teboj.
Moj dom je s tobom.
Stric, rada hodim s teboj.
Ujka Charlie, volim da šetam sa tobom.