Prevod "strategijo" za hrvaški jezik:


  Slovar Slovenski-Hrvaški

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Prvo moramo pripraviti strategijo.
Prvo moramo isplanirati strategiju.
Spremljate mojo strategijo, major?
Je li vam jasna moja strategija? Da, Sir.
Isti dodatne točke, ki veljajo za strategijo čarovnika za, velja za osnovno strategijo
Isti dodatni bodovi koji se odnose na čarobnjaka strategije, odnosi se na osnovne strategije
Določijo splošno revizijsko strategijo Sodišča.
Utvrカuju opアu revizijsku strategiju Suda.
Ti si stuhtal njihovo strategijo.
Ti si taj koji je razradio njihovu strategiju.
Za konec naj predstavim to strategijo.
Na kraju samo ću vam pokazati strategiju.
Opredelitev ciljev, psiho in ustrezno strategijo.
Definiranje ciljeva, psihu i odgovarajuću strategiju.
Oglejte si tudi ta Goldmine strategijo Instagram.
Također provjerite ovaj zlatni rudnik strategiju Instagram.
strategijo za stike z javnostjo in mediji
Pri pokretanju zajedničke istrage ili zajedničkog izravnog nadzora, tijelo podnositelj zahtjeva i tijelo primatelj zahtjeva uzimaju u obzir barem sve od navedenog
Zato moramo izdelati strategijo z imenom strateški dostop.
Dakle, trebamo razviti strategiju po nazivu strateška dostupnost .
V spodnji tabeli je znan kot osnovno strategijo .
U sljedećoj tablici je poznata kao osnovna strategija .
Tukaj je vse o strategijo, taktiko in vzdržljivosti.
Evo to je sve o strategiji, taktici i izdržljivost.
da se zagotovi strategijo odvračanja, mir v Evropi.
osigurati strategiju odvraćanja, mir u Europi.
Ali imate uspešen forex strategijo ali strategije trgovanja?
Imate li uspješan Forex trading strategije ili strategija?
Evropski parlament in Svet sta navedeno strategijo odobrila.
Tu su strategiju poduprli Europski parlament i Vijeće.
Nacionalno strategijo je mogoče razdeliti na regionalne elemente.
Financiranje operativnih fondova
strategijo vzpostavitve napajanja po načelu od spodaj navzgor.
naloge iz plana ponovne uspostave sustava koje OPS treba izdati i
Oblikujte strategijo za vsebine in načrt privabljanja potencialnih strank
Osmislite content strategiju i plan privlačenja potencijalnih klijenata
Privoščil si bom fino toplo kopel in pripravil strategijo.
Divno ću se umočiti u finu toplu kadu... i isplanirat ću svoju strategiju.
začeli izvajati nacionalno strategijo za ravnanje z radioaktivnimi odpadki.
Povećanje kvalitete i dostupnosti primarne zdravstvene zaštite s ciljem sprečavanja bolesti i poboljšanja kvalitete života.
Postopki spremljanja in vrednotenja v zvezi z nacionalno strategijo
do 31. siječnja svake godine, o ukupnom iznosu operativnih fondova odobrenih te godine za sve operativne programe.
strategijo vzpostavitve napajanja po načelu od zgoraj navzdol in
uvjete pod kojima se aktivira plan ponovne uspostave sustava, kako su propisani u članku 25.
izvajanje reforme teritorialne strukture države z zmanjšanjem števila lokalnih organov v skladu z nacionalno strategijo za decentralizacijo in strategijo za reformo javne uprave,
i.
Kadar je dovolj dokazov, da bo podjetje spremenilo svoje prakse ali strategijo, so predpostavke o razdelitvi prihodnjega dobička skladne s spremenjenimi praksami ali strategijo.
Scenariji se ne odabiru tako da daju neopravdanu prednost povoljnim ishodima na štetu nepovoljnih.
Vodenje v večini organizacij (49,43 ) so usklajeni s strategijo ERP.
Vodstvo u većini organizacija (49.43 ) su poravnati na ERP strategije.
Podjetja so običajno osredotočeni na finančne rezultate oceniti njihovo strategijo.
Tvrtke su tradicionalno usmjereni na financijske rezultate za procjenu njihove strategije.
Nimajo ne časa in ne izkušenj, niti smisla za strategijo.
Oni nemaju ni vremena, ni obuku, ni smisao za strategiju.
Pripravljalni ukrep glede Atlantskega foruma za atlantsko strategijo Evropske unije
Članak 13 03 65 Međuzbroj
Pripravljalni ukrep glede Atlantskega foruma za atlantsko strategijo Evropske unije
Predloženi projekt pokušat će odgovoriti na pitanje u nastavku.
Distributerji zavarovalnih produktov, ki so vzpostavili ali uporabljajo posebno distribucijsko strategijo, po potrebi spremenijo navedeno strategijo, in sicer na podlagi rezultata pregleda ureditev za distribucijo produktov.
Mjerama za distribuciju proizvoda osigurava se da distributeri osiguranja pribave informacije koje proizvođači trebaju dostaviti na temelju članka 8. stavka 2.
Zahteve HRM dosegli poslovno strategijo lahko ogledate od 2 zornih kotov
Zahtjevi iz HRM a kako bi se postigla korporativne strategije mogu biti pregledani od 2 točke gledišta
Osrednji državni urad za razvojno strategijo in koordinacijo fondov Evropske unije
Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske Unije
dokončali in sprejeli strategijo Gruzije za razvoj z nizkimi emisijami ogljika
Nastavak provedbe pravne stečevine EU a u području zračnog prometa kako bi se u potpunosti iskoristile prednosti Sporazuma o zajedničkom zračnom prostoru između EU a i Gruzije.
Sem postopoma dobila drznejši kot sem ponotranjena našo strategijo in razumeti tehnologijo.
Postepeno sam dobio hrabriji kao što sam internalizira naše strategije i razumjeti tehnologiju.
Segajo od blagih razvojnih igre do najbolj zapletenih ugank, strelec in strategijo.
U rasponu od blagih razvoju igara do najsloženijih zagonetke, strijelac i strategija.

 

Povezana iskanja: Naložbeno Strategijo - Oglaševanje Strategijo - Izvajati Strategijo -