Prevod "strategije" za hrvaški jezik:


  Slovar Slovenski-Hrvaški

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Te strategije
I. IZGRADNJA STRUKTURE ZA PROFESIONALIZACIJU JAVNE NABAVE
Trajanje nacionalne strategije
ako se uvoz obavlja tijekom razdoblja primjene dodatne uvozne carine.
izboljšanje strategije komuniciranja.
1.
sprejetje razvojne strategije za karabinjerske enote in zagotovitev napredka pri izvajanju strategije,
razvoja vizije rješavanja pridnjestrovskog sukoba kao temelja za suradnju s pridnjestrovskom stranom,
Ličinke realnem času strategije?
Maggot strategija u stvarnom vremenu?
To je sprememba strategije.
To je promjena strategije.
izboljšanje kakovosti strategije in
Članak 55.
ugotovi morebitna potreba po prilagoditvah ali pregledu nacionalne strategije za doseganje ciljev strategije ali izboljšanje izvajanja strategije, vključno s finančnim upravljanjem operativnih programov.
Navode se odobreni ili procijenjeni iznosi.
Kličejo te strategije kot satovja .
Zovu ovu strategiju kao saća .
Največja prednost zmagovalne strategije informacij.
Najveća prednost na pobjedničku strategiju je informacija.
prilagojene strategije skoraj v živo.
prilagođene strategije gotovo žive.
Informacije o izvajanju nacionalne strategije
Ako država članica umjesto ograničenja financiranja na stvarne troškove želi predvidjeti alternativno rješenje, može za sve prihvatljive troškove za osoblje navedene u ovoj točki utvrditi, ex ante i na opravdani način, standardne paušalne stope ili veličine jediničnih troškova do maksimalno 20 odobrenog iznosa operativnog fonda.
Spremljanje in vrednotenje nacionalne strategije
Provedbena uredba Komisije (EU) 2015 2447 оd 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952 2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL L 343, 29.12.2015., str. 558.).
Katere trajnostne strategije bi bile smiselne?
Koje strategije održivosti ovdje imaju smisla?
predlog strategije oglaševanja in prodaje nepremičnin.
predložiti strategiju oglašavanja i prodaje nekretnine.
priprave ali prenove strategije poslovnega ekosistema
pripreme ili preuređenja strategije poslovnog ekosustava
Izvajanje nacionalne strategije razvoja mladinskega sektorja.
U području mobilnosti i međuljudskih kontakata
izvajanje nacionalne strategije razvoja mladinskega sektorja,
u potpunosti provesti obveze i sporazume Republike Moldove, uključujući one koji su utvrđeni kao ciljevi financijskih programa MMF a, kao što su potpuni povrat prijašnjih odstupanja tarifa, slijedom preporuka tajništva Energetske zajednice,
Določitev skupne strategije komuniciranja z javnostjo.
poduzimanje mjera unutar okvira za zajednički diplomatski odgovor EU a na zlonamjerne kiberaktivnosti,
ugotavljanje potrebe po pomembni spremembi strategije.
Obavijesti država članica o proizvođačkim cijenama voća i povrća na unutarnjem tržištu
Zdaj gospodarske strategije igre vključujejo različne sklope.
Sada gospodarske strategije igre su razne skupove.
Ključni koncepti in strategije za uspešno igranje
Ključni pojmovi i strategije za uspješnu igru
spodbujati strategije za samopomoč in izkoreninjenje revščine,
promicanje strategija samopomoći i iskorjenjivanja siromaštva
sprejetje nove strategije notranjega nadzora javnih financ,
povećati opseg prikupljanja podataka za registar osoblja, uključujući podatke o plaćama, i njegovu primjenu postupno proširiti na sve državne institucije,
Letnemu poročilu se priloži izvod posodobljene strategije.
Promicanje
Prosilcu ni treba razkriti svoje poslovne strategije.
Prava pristupa željezničkoj infrastrukturi i uslugama povezanima sa željeznicom ne mogu se prenijeti drugim podnositeljima zahtjeva.
Ukrep 5 strategije EU za biotsko raznovrstnost.
Delegirana uredba Komisije (EU) 2018 93 оd 16. studenoga 2017. o povećanju postotka proračunskih sredstava koja se dodjeljuju projektima koji se podupiru bespovratnim sredstvima za aktivnosti iz potprograma za okoliš, namijenjenih projektima kojima se podržava očuvanje prirode i biološke raznolikosti, u skladu s člankom 9. stavkom 4.
možnost kombiniranja strategije vzpostavitve napajanja po načelu od zgoraj navzdol in strategije vzpostavitve napajanja po načelu od spodaj navzgor.
njihov utjecaj na korisnike sustava mora biti najmanji mogući
Vložnik predloži opis strategije ocenjevanja varnosti in ustrezne strategije toksikološkega preskušanja ter utemelji vključitev ali izključitev posebnih študij ali informacij.
sadržaj spisa
Zmes igro krovu in nekaj videza gospodarske strategije.
Mješavina igre na ploči i neki privid gospodarske strategije.
Storitev Usmerjenost aktivno išče strategije za pomoč osebam.
Usluga Orijentacija aktivno traže strategije za pomoć osobama.
Pri analizi podatkov, so bile upoštevane številne strategije.
Analizirajući podatke, smatrani su brojne strategije.
Ali imate uspešen forex strategijo ali strategije trgovanja?
Imate li uspješan Forex trading strategije ili strategija?
Prilagajanje razlike v igri je pomemben del strategije.
Prilagodba razlika u igri je važan dio strategije.
nadaljevanje izvajanja strategije Republike Moldavije za javna naročila,
provedbe izvoznih elemenata za razdoblje od 2018. do 2020. iz Nacionalne strategije za privlačenje ulaganja i promicanje izvoza za razdoblje od 2016. do 2020., kao i preispitivanja te strategije u sredini programskog razdoblja u 2018.

 

Povezana iskanja: Strategije - Naložbene Strategije - Iskalne Strategije - Prihodnje Strategije - Prilagoditvene Strategije - Preživetvene Strategije -