Prevod "organe" za hrvaški jezik:


  Slovar Slovenski-Hrvaški

Ključne besede : Organe Organa Organi Vitalne Organima

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Pazi na organe.
Pazi na vitalne organe.
osebe, ki delajo ali so delale za pristojne organe in nacionalne regulativne organe ali druge zadevne organe
mjere provedene na zahtjev drugih nadležnih tijela.
Imajo ustrezne govorne organe.
Govorni organi su im adekvatni.
In prinesi ženske organe.
I donesi iznutrice ženske.
Strupeno za posamezne organe
H311 Otrovno u dodiru s kožom
Strupeno za posamezne organe
H301 Otrovno ako se proguta
Strupeno za posamezne organe
H310 Smrtonosno u dodiru s kožom
Drugo Vzrejo Odobrene organe
Službeni veterinar
Države članice bi morale nacionalne regulativne organe in druge pristojne organe sporočiti Komisiji.
Kako bi se osigurala transparentnost, taj proračun trebalo bi objavljivati jednom godišnje.
Tkiva sestavljajo organe v telesu.
Tkiva čine organa u tijelu.
Specifična strupenost za posamezne organe
H310 Smrtonosno u dodiru s kožom
Organi, pristojni za priglašene organe
Prijavljena tijela, gospodarski subjekti, naručitelji i javnost imaju pristup informacijama u mjeri utvrđenoj u odredbama o elektroničkim sustavima iz stavka 2.
Zastopajo pristojne organe držav članic.
POGLAVLJE VIII.
Organi, pristojni za priglašene organe
namjenu proizvoda i sve indikacije, kontraindikacije i ciljane populacije
Specifična strupenost za ciljne organe
EUH070 Otrovno u dodiru s očima
centralna banka vključuje denarne organe
sve vrste bankovnih transakcija znači pružanje usluga Eurosustava strankama na području upravljanja pričuvama strankama
Države članice ustanovijo ali imenujejo svoje organe za odobritev in organe za tržni nadzor.
ako od podataka iz certifikata o EU homologaciji tipa i njihovih priloga ili od opisnih podataka iz ispitnih izvješća odstupaju više nego što je dopušteno odgovarajućim regulatornim aktom
Prevajalski center za organe Evropske unije
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
Za švicarske organe za ugotavljanje skladnosti
Direktiva 2011 17 EU Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 71 317 EEZ, 71 347 EEZ, 71 349 EEZ, 74 148 EEZ, 75 33 EEZ, 76 765 EEZ, 76 766 EEZ i 86 217 EEZ u vezi s mjeriteljstvom (SL L 71, 18.3.2011., str.
Za švicarske organe za ugotavljanje skladnosti
149.)
Agencija obvesti druge zadevne pristojne organe.
Države članice provode inspekcije nad proizvođačima iz trećih zemalja kako bi osigurale da su ispitivani lijekovi uvezeni u Uniju proizvedeni u skladu sa standardima kvalitete koji su barem istovjetni onima koji su utvrđeni u Uniji.
Prevajalski center za organe Evropske unije
209.).
o standardih za organe za enakost
o standardima za tijela za jednakost
razvoja upravnih stroškov za davčne organe.
razvoj administrativnih troškova poreznih tijela.
Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT)
na palcu ugodno deluje na dihalne organe,
na palcu povoljno djeluje na dišne organe,
Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)
Prevoditeljski centar za tijela
Za organe Evropske unije za ugotavljanje skladnosti
Direktive 2014 30 EU i članka 6. stavka 6. i članka 8. stavka 3.
Akreditacijske ali licenčne zahteve za certifikacijske organe
Zaklada ELH omogućila je tom certifikatoru procjenitelju izobrazbu i izdala mu odobrenje, a općina ga je službeno imenovala.
Avtomatizirani kalkulator pristojne organe obvešča o naslednjem
obavješćivanjem graničnih tijela o tomu da je odobren pristup nacionalnom programu olakšica.
Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)
Ovim prihodima obuhvaćeni su svi porezi na plaće i prihode svih vrsta, uz izuzetak davanja i obiteljskih naknada koji se isplaćuju članovima Komisije, dužnosnicima, ostalim službenicima i osobama koje primaju naknade povezane s prestankom radnog odnosa iz poglavlja 01 svake glave računa rashoda te osobama koje primaju mirovinu.
imenujejo organe, odgovorne za upravljanje in kontrolo sredstev Unije v skladu z odstavkom 3, in nadzirajo takšne organe
tekuće kapitalne operacije i upravljanje dugom
Forum sestavljajo predstavniki, ki jih imenujejo posamezne države članice, zastopajo pa organe za odobritev in organe za tržni nadzor.
Odstupajući od prvog podstavka, homologacijsko tijelo može se rjeđe ocjenjivati ako Komisija smatra da je prvo ocjenjivanje tog tijela pokazalo da se uspostavljenim postupcima osigurava učinkovita primjena ove Uredbe, uzimajući u obzir područje primjene i raspon dodijeljenih EU homologacija tipa.
Svoje lase, svojo kri. Svoje organe, svoje kosti.
Svoju kosu, svoju krv. svoje organe, svoje kosti.
strupena za posamezne organe, kategorija 1 ali 2,
Priloga II.
Odstop zadeve in prenos postopka na nacionalne organe
Ako pomoćni delegirani europski tužitelj smatra
je pravna oseba in ima avtonomne organe upravljanja
Ako odgovorni dužnosnik za ovjeravanje odluči odstupiti od preporuke povjerenstva, povjerenstvu dostavlja obrazloženje takve odluke.
Forum naj bi sestavljali predstavniki, ki jih imenujejo države članice, zastopajo pa organe za odobritev in organe za tržni nadzor.
U tu svrhu trebalo bi uspostaviti savjetodavni forum u okviru kojeg bi države članice i Komisija, s ciljem promicanja najboljih praksi, razmjenjivale informacije i koordinirale aktivnosti povezane s izvršavanjem zakonodavstva koje se odnosi na homologaciju tipa.
O rezultatih svojih preiskav bi morali uradno obvestiti druge pristojne organe, enotne povezovalne organe, ki jih zadeva ta kršitev, in Komisijo.
Nadležna tijela trebala bi o rezultatima svojih istraga obavijestiti druga nadležna tijela, jedinstvene urede za vezu kojih se tiče ta povreda i Komisiju.
Eurosistem podpira organe kazenskega pregona pri boju proti ponarejanju.
Eurosustav podupire agencije za provedbu zakona u njihovoj borbi protiv krivotvorenja novčanica.
Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT) gt gt
Prevoditeljski centar za tijela Europske unije (CdT) gt gt
Za več informacij se lahko obrnete na nacionalne organe .
Za dodatne informacije možete se obratiti i nacionalnim nadležnim tijelima .
na prstancu srce, živčevje, prebavila, črevesje in spolne organe
na prstenjaku srce, živci, probavni sustav, crijeva i spolni organi
Avtonomna nevropatija lahko vplivajo na številne organe v telesu.
Autonomna neuropatija može utjecati na mnoge organe u tijelu.
na bližnje organe in bezgavke v bližini danke ali
na obližnje organe i limfne čvorove u blizini crijeva ili

 

Povezana iskanja: Reproduktivne Organe -