Prevod "organa" za hrvaški jezik:


  Slovar Slovenski-Hrvaški

Organa - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Vrsta organa
pravno sredstvo na Vrhovnom sudu Republike Slovenije,
Naloge organa
Opišite metodu odabranu za odabir članova i partnera EURES a
Koda organa
Država članica
Koda organa
ODJELJAK 4.
Naslov organa
Novi status nakon promjene statusa kartice.
ime organa
Potraživanja su predmet jedinstvenog instrumenta kojim se omogućuje izvršenje u državi koja je podnijela zahtjev i gdje se instrument osporava.
naslov organa
Potraživanja su predmet jedinstvenog instrumenta kojim se omogućuje izvršenje u državi koja je podnijela zahtjev i gdje se instrument ne osporava.
ime organa prosilca
POTVRDA O INFORMACIJAMA
ime organa prosilca
Stranke pomažu jedna drugoj, na vlastitu inicijativu i u skladu sa svojim zakonskim ili regulatornim odredbama, ako smatraju da je to neophodno za ispravnu primjenu carinskog zakonodavstva, naročito pružanjem prikupljenih informacija koje se odnose na
Imenovanje pristojnega organa
Stupanje na snagu
Neodvisnost regulativnega organa
Za potrebe ovog pododjeljka i odjeljaka B, C i D
ime organa prosilca
Usluge baza podataka
Imenovanje odgovornega organa
Uredbe (EU) br. 515 2014.
navedbo organa prosilca
Zahtjevi na temelju stavka 1. moraju sadržavati sljedeće informacije
Imenovanje odgovornega organa
Uredbe (EU) br. 515 2014 i hitnu pomoć iz članka 14.
Imenovanje pristojnega organa
Ovaj se Protokol privremeno primjenjuje od datuma kada ga stranke potpišu.
Žig pristojnega organa
Prethodno opisani proizvod namijenjen je za izravnu ljudsku potrošnju, usklađen je s definicijama i enološkim praksama odobrenima u odjeljku C poglavlja 2.
Pečat pristojnega organa
boja proizvoda (navedite samo crveno , rosé , ružičasto ili bijelo )
Poročilo priglašenega organa
prijavljeno tijelo osigurava da su rezultati revizije na odgovarajući način i dosljedno razvrstani u skladu sa zahtjevima ove Uredbe te s mjerodavnim normama ili s dokumentima o najboljoj praksi koje je izradila ili usvojila Koordinacijska skupina za medicinske proizvode (MDCG).
Poročilo priglašenega organa
provodi ocjenjivanja tehničke dokumentacije na temelju svojeg plana uzorkovanja i uzimajući u obzir odjeljak 4.5.4. za procjenu učinkovitosti.
Ime pristojnega organa
volframovi karbidi
Naslov pristojnega organa
tantalovi karbidi
Podatki tega organa
Sud (1) koji pokreće postupak u slučaju nesolventnosti
Odgovor zaprošenega organa
Direktive 2004 39 EZ i ne kasnije od 20 radnih dana od primitka takve obavijesti.
Odgovor zaprošenega organa
Informacije koje se traže prema potrebi
Pooblastila pristojnega organa
Ako upravitelj SIPS a uskrati pristup subjektu koji pristupa, mora to pisano obrazložiti na temelju sveobuhvatne analize rizika.
(ime pristojnega organa)
za ponovni ulazak registriranih konja u Uniju nakon privremenog izvoza u Kinu, Meksiko ili Sjedinjene Američke Države u trajanju od najviše 30 dana radi sudjelovanja u natjecanjima u Šangaju, na metropolitanskom području Ciudad de Méxica ili u Miamiju
žigom pristojnega organa.
Odstupajući od članka 90. stavka 3.
Uradniki organa prosilca
Izjave o zalihama
Žig pristojnega organa
proizvod je pojačan za destilaciju 6. proizvodu je dodan proizvod podrijetlom iz zemljopisne jedinice koja nije navedena u opisu
vlogo uslužbencev organa prejemnika in organa vložnika pri pridobivanju izjave
Ako tijelo podnositelj zahtjeva u svoj zahtjev uključi i uzimanje izjave od bilo koga, tijelo primatelj zahtjeva i tijelo podnositelj zahtjeva u okviru postojećih pravnih ograničenja i razlika u pogledu postupovnih zahtjeva procjenjuju i uzimaju u obzir sljedeće
vlogo uslužbencev zaprošenega organa in organa prosilca pri pridobivanju izjave
Postupci za pomoć zahtjevi za uzimanje izjave osobe
vlogo uslužbencev organa prejemnika in organa vložnika pri pridobivanju izjave
Ako tijelo podnositelj zahtjeva u kontekstu istrage ili nadzora u svoj zahtjev uključi i uzimanje izjave od bilo koje osobe, tijelo primatelj zahtjeva i tijelo podnositelj zahtjeva u okviru postojećih pravnih ograničenja i razlika u pogledu postupovnih zahtjeva procjenjuju i uzimaju u obzir sljedeće
Na prošnjo organa prosilca lahko zaprošeni organ uradnikom organa prosilca dovoli, da spremljajo uradnike zaprošenega organa pri njihovih preiskavah.
Ako je to potrebno, te se istrage provode uz pomoć drugih javnih tijela ili imenovanih tijela.
Pristojnosti vodilnega nadzornega organa
Nadležnost vodećeg nadzornog tijela
Prostovoljna zamenjava priglašenega organa
informacija u pogledu prijave iz članka 42. stavka 10. i izmijenjenih prijava iz članka 46. stavka 2.
Prostovoljna zamenjava priglašenega organa
Potvrde o sukladnosti
Država članica pristojnega organa
U rubriku se unose napomene.
Seznam članov upravljalnega organa
Informacije o upravljanju nepotpunim ili potencijalno pogrešnim informacijama u ARM ovima (članak 11.
Seznam članov upravljalnega organa
Informacije o upravljačkom tijelu i osobama koje upravljaju poslovanjem
samoocena organa javnega sektorja,
stvarnoj evaluaciji usklađenosti internetske stranice ili mobilne aplikacije sa zahtjevima iz Direktive (EU) 2016 2102, kao što su
podpisom uradnika pristojnega organa
Članak 21.
ime priglašenega organa (O)
U slučaju iz članka 21. stavka 8.
ime imenovanega organa (O)
ako podnositelj zahtjeva odluči podnijeti zahtjev Agenciji, NSA prenosi dokumentaciju zahtjeva i rezultate svojeg ocjenjivanja Agenciji.
Soglasje organa za odobritev
D (4B) D (4B)

 

Povezana iskanja: Predstavnik Organa -