Prevod "opisujejo" za hrvaški jezik:


  Slovar Slovenski-Hrvaški

Opisujejo - prevod : Opisujejo - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Otroci opisujejo Boschev svet.
Djeca opisuju Bosch svijet.
Podatki, ki opisujejo ocenjevani subjekt instrument
Ova tablica sadržava popis svih glavnih analitičara koji rade u Uniji.
Ljudje opisujejo simptome utrujenosti na več načinov.
Ljudi opisuju simptome umora na nekoliko načina.
Metapodatki so podatki, ki dodatno opisujejo datoteko ali dokument.
Metapodaci su podaci koji dodatno opisuje datoteku ili dokument.
Najbrž ste se že naveličali poslušati, kako vas opisujejo.
Mislim da bi ti dosadilo slušati opis samog sebe.
Bolniki ga opisujejo kot pojav zavese ali megli pred očmi.
Bolesnici to opisuju kao pojavu zavjese ili magle pred okom.
Mnogi psihologi opisujejo v svojih knjigah in vidike človeškega vedenja.
Mnogi psiholozi opisali u svojim knjigama i aspekata ljudskog ponašanja.
2. Delo z zainteresiranimi stranmi, da opisujejo cilje spletnega programa
2 Rad sa zainteresiranim stranama opisati ciljeve WebApp
Retro, prostorno in lepo, tri besede, ki najbolje opisujejo to stanovanje.
Retro, prostran i predivan, tri riječi koje najbolje opisuju ovaj apartman.
Tabela 1 1 nadaljevanju določa podatke, ki podrobno opisujejo to upadanje rasti.
Tablica 1 1 u nastavku figure detaljno ovaj pad rasta.
In opisujejo recepte, so srce in duša od moških držijo skupaj na krovu.
I opisati recepti, imaju tijelo i duša ljudi vezani zajedno na brodu.
Lockpicking Priročnik je sestavljen iz zbirke teh TRAK tiste s podpornimi ilustracije opisujejo navodila.
Lockpicking Priručnik se sastoji od prikupljanja ovih Trak one s pomoćnim ilustracije opisuju upute.
Supetar opisujejo plaže v samem mestu ter borovci, številne restavracije, bari in ostale turistične vsebine.
Supetar karakteriziraju plaže u samom mjestu te borova šuma uz njih, brojni restorani, barovi i ostali turistički sadržaji.
Ženske jo opisujejo kot najbolj obratov v posteljo z moškim. Naučite svoje skrivnosti, ki so preveč nerodno govoriti.
Žene ga opisuju kao najviše okreta u krevetu s muškarcima. Saznajte njihove tajne, koji su previše neugodno govoriti.
Pri teh bolnikih, Charcot opozoriti in spremembe kognitivne funkcije, jih opisujejo kot znatno upada spomina in lahka izguba ideja .
Kod ovih bolesnika Charcot je primjetio i promjene u kognitivnim funkcijama, opisavši ih kao značajno slabljenje pamćenja i lagani gubitak ideja .
Te informacije skupaj v celoti opisujejo motive, sposobnosti in dejavnosti kibernetskih napadalcev in tako prispevajo k obrambi pred napadi.
Može opisati širok spektar informacija o kiberprijetnjama, uključujući pokazatelje aktivnosti napadača poput IP adresa i raspršivanja datoteka te kontekstualne informacije o prijetnjama kao što su protivničke taktike, tehnike i postupci (Tactics, Techniques and Procedures TTP) mete iskorištavanja kampanje i tijek aktivnosti (Campaigns and Courses of Action COA).
Film z naslovom Krim Pot do domovine , ki opisujejo dogodke zgodila pred enim letom, zahvaljujoč skrbnim načrtovanjem in točne eskekusi.
Film pod nazivom Krim Put u domovinu , koji opisuje događaje dogodila prije godinu dana, zahvaljujući pažljivom planiranju i točne eskekusi.
Spremenljivka odziva je spremenljivka za oceno toksičnosti, izpeljana iz katerih koli izmerjenih parametrov, ki opisujejo biomaso, z drugačnim postopkom izračuna.
Mjerne varijable su rast tj. povećanje duljine izdanka, bočnih grana i korijenja, povećanje svježe i suhe mase te povećanje broja pršljena.
Pastor Romero Če poslušate kako Judje opisujejo njihovega odrešenika vidite, da slikajo popolno sliko o tem kar Biblija opisuje kot antikrista.
Ako slušate kako Židovi opisuju svoga mesiju, slikaju savršenu sliku onoga koga Biblija opisuje kao Antikrista. On će osvojiti cijeli svijet.
Torej, ona je težko najti besede, da opisujejo srečo sem doživela, ko Po nekaj tednih paralizo spet začel jesti z desno roko.
Zato joj je teško naći riječi kojima bi opisala sreću koju je doživjela kada je nakon nekoliko tjedana oduzetosti ponovno počela jesti svojom desnom rukom.
PREAMBULAPred vstopom na to Spletno mesto si skrbno preberite te Pogoje uporabe, ki opisujejo splošne pogodbene pogoje uporabe tega Spletnega mesta.2.
UVODPrije pristupanja web stranici pažljivo pročitajte ove Uvjete korištenja koji opisuju opće ugovorne odredbe, a koji su mjerodavni za korištenje web stranice.2.
Vendar pa se lahko po popravilu ali nepravilni uporabi njenih nastavitev moti, kar povzroči motnje. Priročniki opisujejo tako delovanje kot prilagoditev ogljika.
Međutim, nakon popravka ili nepravilnog korištenja njegovih postavki može doći do poremećaja, što dovodi do poremećaja.
Informacije v zvezi z vrsto PRIIP v oddelku z naslovom Kaj je ta produkt? dokumenta s ključnimi informacijami opisujejo njegovo pravno obliko.
naziv tijela nadležnog za nadzor izdavatelja PRIIP a u pogledu dokumenta s ključnim informacijama
Sveže, silirane ali posušene poljščine, sestavljene iz trave, metuljnic ali zelišč, ki se običajno opisujejo kot silaža, senaža, seno ali zelena krma.
Martyn) ili drugih usjeva voluminoznih krmiva sušenih ili mljevenih u isto vrijeme kad i djetelina.
Opisujejo svoj pristop k pojavu naokrog jasno uvršča med absolutno odlično, strokovno, opisnih poročanje medijev, da je objektivnost novice tudi tekmeci, kot so BBC.
Oni opisuju njihov pristup fenomenu Crop Circle jasno svrstava među apsolutno savršene, profesionalni, opisnim izvještavanja medija da objektivnost vijesti čak rivala kao što je BBC.
Kadar popis v državi članici opredeljuje osebe, ki so hkrati delodajalec in delojemalec, metapodatki opisujejo metodo, s katero se določi, v katero od obeh kategorij spadajo.
Ako su popisom u državi članici utvrđene osobe koje rade više poslova, u metapodacima se opisuje metoda s pomoću koje je utvrđen njihov glavni posao (na primjer, na temelju vremena provedenog na poslu, primljenog prihoda).
Konflikt je posledica naÄ ina Transposh uporablja za vkljuÄ itev v gettext (z dodajanjem teh znakov in kasneje jih odstranite) obiÄ ajno konflikt ste opisujejo ne bi smelo zgoditi.
Sukob je uzrokovano naÄ in Transposh koristi za integraciju u gettext (dodavanjem tih znakova, a kasnije ih izvadite) normalno sukoba opisujete ne bi trebalo da se dogodi.
Verjetno najboljši način za to je, da ne zanašajo na oglaševanje, ampak za brskanje po internetu in našli neodvisni HGH forum kjer pravi uporabniki opisujejo svoje izkušnje z izdelki HGH.
Vjerojatno najbolji način za to je da se ne oslanjam na oglašavanje nego da surfati Internetom i pronaći neovisne HGH forumu gdje stvarnih korisnika opisati svoje iskustvo s HGH proizvode.
poslati obrazec M prek urada SIRENE vsem drugim uradom, vključno po potrebi z razpoznavnimi znaki in značilnostmi, ki opisujejo originalno vozilo ter omogočajo razlikovanje od vozila, vnesenega v SIS II.
Ako, u slučaju da nema pronađenog podatka, država članica otkrije da postoji upozorenje o zabrani ulaska za državljanina treće zemlje koji uživa pravo na slobodno kretanje, ured SIRENE te države članice, na zahtjev nadležnog tijela, o tome obavješćuje ured SIRENE države članice izdavateljice slanjem obrasca M.
Če odklon od nominalne ali izmerjene začetne koncentracije ni v območju  20 , mora analiza rezultatov temeljiti na geometrijski srednji koncentraciji med izpostavljenostjo ali modelih, ki opisujejo zmanjševanje koncentracije preskusne kemikalije (5).
svi događaji tijekom ispitivanja koji su možda utjecali na rezultate,
Medtem ko je govoril te besede, tuljenje na Vriskanje, poševne nevihta brez zdelo, da dodate novo moč v pridigarja, ki je, ko opisujejo Jonah na morje nevihta, zdelo vrgel z nevihto sam.
Dok je on govorio ove riječi, urla od vriskanje, koso oluja bez činilo da biste dodali nove snage propovjednika, koji je, kada opisuju Jona je more oluja, činilo bacio je oluja sebe.
Poleg izjav, ki izrecno opisujejo takih tveganj in negotovosti, bralce pozval, naj razmisli izjavo, ki je označen s pogoji zakonov , Ljubimec , Potrošniki , Zamisli , predpostavke , načrti ali podobno izraz proti ponovnem varna in progresivno .
Osim izjava koje izričito opisuju takve rizike i neizvjesnosti, čitatelji se potiču da razmotre izjavu da je označen s uvjetima zakone , ljubavnik , Potrošači , Ideje , Pretpostavke , Planovi ili sličan izraz v re nesigurno i progresivno .
Kadar se v državi članici v popisu zberejo podatki o osebah z več kot eno zaposlitvijo, metapodatki opisujejo metodo, s katero se določi njihova glavna zaposlitev (na primer na podlagi porabljenega časa, prejetega dohodka).
U metapodacima se navodi je li trenutačni položaj u aktivnosti prijavljen na temelju registara i, ako jest, relevantne definicije upotrijebljene u tom registru.
V poročilu OECD o pripisovanju dobička iz leta 2010 je opisan odobreni pristop OECD k uporabi neodvisnega tržnega načela, ki ga opisujejo smernice OECD o določanju transfernih cen v okviru razporeditve dobička stalni poslovni enoti.
OECD je sastavio nekoliko neobvezujućih dokumenata sa smjernicama o međunarodnom oporezivanju.
Kadar se s popisom v državi članici zbirajo podatki o vsebini Prejšnje običajno prebivališče in datum prihoda v kraj sedanjega običajnega prebivališča , metapodatki opisujejo metodologijo, uporabljeno za poročanje o kraju običajnega prebivališča eno leto pred popisom.
U državama u kojima dio stanovništva čine osobe koje su priznati građani bez državljanstva (odnosno osobe koje nisu državljani nijedne države niti su osobe bez državljanstva i koje imaju neka, ali ne sva prava i obveze povezane s državljanstvom) u metapodacima se navode relevantni podaci.