Prevod "opišejo" za hrvaški jezik:


  Slovar Slovenski-Hrvaški

Opišejo - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Ti postopki se opišejo v navodilih za uporabo.
Ako se to smatra primjerenim na temelju najnovijih znanstvenih dokaza, ali najmanje svakih pet godina, te se smjernice ažuriraju.
Ti postopki se opišejo v navodilih za uporabo.
smanjuje, koliko je god to moguće, rizike povezane s ergonomskim značajkama proizvoda i okruženjem u kojem se proizvod namjerava upotrebljavati (projektiranje za sigurnost pacijenta) te
V poročilu se opišejo tudi kakršne koli posebne težave, ki so se pojavile pri vrednotenju.
sve posebne pogodnosti koje se dodjeljuju stručnjacima iz članka 96. stavka 1. i članovima upravnih, upravljačkih, nadzornih ili kontrolnih tijela društava koja se spajaju.
Ker v resnici ne opišejo ničesar, kar vidimo, nikogar, ki ga poznamo, in ničesar, kar smo.
Jer one zapravo ne opisuju ništa od onog što vidimo i nikoga koga znamo i ništa što zapravo jesmo.
V tem poročilu se prav tako opišejo kakršne koli posebne težave, ki so se pojavile pri vrednotenju.
Zakonodavstvom države članice može se odrediti da se spajanje osnivanjem novog društva također može izvršiti kada se jedno ili više društava koja se spajaju nalaze u postupku likvidacije, pod uvjetom da je ta mogućnost ograničena na društva koja još nisu započela s raspodjelom imovine svojim dioničarima.
Drugi učinki na oko in škodljivi sistemski učinki se prav tako opišejo, da se vsi učinki celovito ocenijo.
Nakon davanja sustavnog analgetika te odgovarajuće lokalne anestezije jedna doza ispitivane kemikalije nanese se na jedno oko pokusne životinje netretirano oko služi za kontrolu.
Države članice morajo sestaviti svoje sezname kod, ki jih podrobno opišejo v pojasnilu k datoteki (datotekam) o plačilih.
Zahtijevani format oznaka NUTS 3 kako je navedeno na popisu oznaka F207 na web mjestu CAP ED a https webgate.ec.europa.eu agriportal awaiportal
In nazadnje, treba je upoštevati še eno vrsto koristi, ki se lahko opišejo kot institucionalne koristi za države (možne) kandidatke.
Konačno, postoji još jedan sloj koristi koji bi se također trebao uzeti u obzir te koristi se mogu opisati kao institucionalne koristi za zemlje (potencijalnih) kandidata.
Ti pogoji opišejo metodo, v skladu s katero se dodelijo tipologije posameznim lokalnim upravnim enotam in regijam na ravni NUTS 3.
obalne regije ,
Kadar je primerno Element E Druga tveganja, ki so pomembna za PRIIP in niso vključena v zbirni kazalnik tveganja, se opišejo z največ 200 znaki
pojašnjenje
Države članice po potrebi zagotovijo, da takrat, ko podatki še niso na voljo, uporabijo in ustrezno opišejo alternativne vire podatkov ali metode za njihovo zbiranje.
kontekstualni pokazatelji , što označava pokazatelje koji se odnose na tržište rada, politike zapošljavanja i organizacijske strukture EURES a te mogu biti izvedeni i iz izvora koji nisu pod nadzorom EURES a
Nato se lahko uvede program za trajnost vodnih virov, v katerem se podrobno opišejo posebni ukrepi, ki se lahko sprejmejo za spodbujanje ohranjevanja lokalnih vodnih virov.
(b2) Provodi se procjena okolišne održivosti za sve nove proizvode u fazi razvoja.
Institucije opišejo vpliv njihovega poslovnega modela na njihovo raven obremenitve in pomembnost obremenitve v njihovem poslovnem modelu, kot je določeno v Predlogi D Priloge I, po navodilih iz Priloge II.
Članak 1.
O tehničnih, pravnih in finančnih dogovorih se dogovorijo države članice, ki so med seboj povezane neposredno ali v skladu z odstavkom 2 prek tretje države, in te dogovore opišejo v svojih načrtih za izredne razmere.
Države članice i, posebno, nadležna tijela osiguravaju sljedeće
Za večino biokoncentracijskih podatkov se predvideva, da se ustrezno opišejo s preprostim dvodelnim dvoparametrskim modelom, kot je nakazano s premočrtno krivuljo, ki se približuje točkam za koncentracijo v ribah (na lestvici naravnega logaritma (ln)) med fazo očiščenja.
(Rafinesque) debeloglava gavčica
Za zagotovitev enotne uporabe aditivov, zajetih v tej uredbi, se zadevni češki mesni pripravki opišejo v smernicah z opisom kategorij živil iz dela E Priloge II k Uredbi (ES) št. 1333 2008 o aditivih za živila 3 .
Uporaba fosfata potrebna je za održavanje fizikalno kemijskog stanja i povećanje sposobnosti vezanja mesnih pripravaka kao što su Bílá klobása, Vinná klobása, Sváteční klobása i Syrová klobása, osobito kada se stavljaju na tržište pakirani u zaštitnoj atmosferi i s produženim rokom trajanja.
Vključene države članice v ta namen vsako leto pregledajo in, po potrebi, posodobijo svoje nacionalne izvedbene načrte, v katerih opišejo, kako bodo izpolnjevale večje obveznosti, in podrobneje opredelijo, kako bodo izpolnile natančnejše cilje, določene za vsako posamezno fazo.
Austrija,
Analiza podatkov iz odstavka 5 podpira predstavitev zbranih podatkov, pri čemer se opišejo okoliščine, v katerih so bili pridobljeni rezultati, kakršne koli omejitve v metodologiji zbiranja podatkov in kakršne koli omejitve primernosti podatkov za merjenje dejanskih izvedenih dejavnosti.
Uredbe (EU) 2016 589, uključujući mogućnosti za naukovanja i pripravništva
Kljub vsem pisanja v časopisih, radijske intervjuje in poročila SVT Mittnytts da opišejo, kako je sedanja družba Aros certificiranje energijo AB več nepravilnosti in povezave z mnogokratnikom obsojene Johan Stendahl. Med drugim jim je povedal zgodbo, kako je družba zahtevala ponudbe za nepremičnine, ki jih ne lasti, najem ali imajo dostop do.
Unatoč svim spisima u novinama, radio intervjue i SVT Mittnytts izvješća koja prikazani kako trenutna tvrtka Aros Energetsko certificiranje AB ima nekoliko nepravilnosti i veze na višekratnik osuđen Johan Stendahl. Između ostalog, oni je ispričao priču kako je tvrtka tražila ponude za imovinu ne posjeduju, iznajmiti ili imati pristup.
Luksemburg, Slovenija in Švedska v okviru nacionalne ocene tveganja, opravljene v skladu s členom 7(3), opišejo stanje v zvezi z zadevnimi pogoji iz tega odstavka in obete za izpolnitev obveznosti iz odstavka 1 tega člena, ob upoštevanju ekonomskega vpliva izpolnjevanja infrastrukturnega standarda, razvoja trga plina in projektov plinske infrastrukture v rizični skupini.
U tom slučaju nadležna tijela u procjeni rizika navode izračun formule N 1 zajedno s objašnjenjem u regionalnim poglavljima planova prevencije koje se odnosi na način ispunjavanja te obveze u skladu s dogovorenim mehanizmima.
Javni organi oziroma javna ali zasebna telesa, ki vodijo evidence v javnem interesu, bi morali biti službe, ki imajo v skladu s pravom Unije ali pravom držav članic pravno obveznost, da pridobijo, ohranijo, ocenijo, uredijo, opišejo, sporočajo, spodbujajo in razširjajo evidence, ki so trajnega pomena za splošen javni interes, ter zagotavljajo dostop do njih.
Tijela javne vlasti ili javna ili privatna tijela koja posjeduju evidenciju od javnog interesa trebala bi biti službe koje, na temelju prava Unije ili prava države članice, imaju pravnu obvezu stjecati, čuvati, ocjenjivati, slagati, opisivati, komunicirati, promicati, širiti i pružati pristup evidencijama od trajne vrijednosti za opći javni interes.
Na blogu sem načrt, da opišejo svoje vtise o vsakem mestu posebej, da varnostno kopijo svoje argumente ducat drugih slik na sklepe, ki se lahko zdi razumno uporaben za izkušene popotnike na urbane džungle , in za tiste, ki želijo samo začeti to početje. Verjemi mi, ne moreš ljubiti ljudi, vendar so dela njihovih rokah je vredno občudovanja.
U blogu planiram opisati svoje dojmove o svakom gradu pojedinačno, za back up svoje argumente desetak drugih slika izvući zaključke koji se mogu činiti razumno korisno za iskusne putnike urbanoj džungli , a za one koji samo žele početi raditi. Vjeruj mi, ne može voljeti ljude, ali njihove ruke kreacije vrijedno divljenja.
Na blogu sem načrt, da opišejo svoje vtise o vsakem mestu posebej, da varnostno kopijo svoje argumente ducat drugih slik na sklepe, ki se lahko zdi razumno uporaben za izkušene popotnike na urbane džungle , in za tiste, ki želijo samo začeti to početje. Verjemi mi, ne moreš ljubiti ljudi, vendar so dela njihovih rokah je vredno občudovanja.
U blogu planiram opisati svoje dojmove o svakom gradu pojedinačno, za back up svoje argumente desetak drugih slika izvući zaključke koji se mogu činiti razumno korisno za iskusne putnike na urbanu džunglu , a za one koji samo žele početi raditi. Vjeruj mi, ne može voljeti ljude, ali djela svojih ruku vrijedno divljenja.