Prevod "hidravlični pretvornik navora" za hrvaški jezik:


  Slovar Slovenski-Hrvaški

Pretvornik - prevod : Pretvornik - prevod : Hidravlični - prevod : Pretvornik - prevod : Hidravlični - prevod : Hidravlični - prevod : Pretvornik - prevod : Hidravlični - prevod : Hidravlični - prevod : Hidravlični pretvornik navora - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Pretvornik navora
Ispitni postav A
Pretvornik navora
Viskoznost ulja ( 10  )
Osnovni pretvornik navora ali
Sukladnost certificiranih karakteristika povezanih s emisijama CO2 i potrošnjom goriva ocjenjuje se prema posebnim uvjetima navedenima u ovom stavku.
Splošni model pretvornik navora
broj brtvi dinamičkog vratila
Številka potrditve za pretvornik navora
Tablica 4.
Pretvornik navora z mehanskim menjalnikom
Ispitivanje sukladnosti proizvodnje
Pretvornik navora kot samostojna enota
Za ispitivanje sukladnosti certificiranih karakteristika povezanih s emisijama CO2 i potrošnjom goriva primjenjuje se, uz prethodni dogovor homologacijskog tijela i podnositelja zahtjeva za certifikat, sljedeća metoda.
Opisni list za hidrodinamični pretvornik navora
Sukladnost certificiranih karakteristika povezanih s emisijama CO2 i potrošnjom goriva
Podatki o preskusnih pogojih za pretvornik navora
Homologacijsko se tijelo mora pobrinuti da su odabrani tipovi mjenjača proizvedeni u skladu s jednakim standardima koji vrijede za serijsku proizvodnju.
Za hidrodinamični pretvornik navora z mehanskim menjalnikom.
Tip ulja u skladu sa specifikacijom ispita
Priloga 1 k opisnemu listu za pretvornik navora
Ako je rezultat ispitivanja provedenog u skladu s točkom 8. viši od rezultata iz točke 8.1.3., moraju se ispitati tri dodatna mjenjača iz iste porodice.
Vendar se v tem primeru in pri hidromehanskih prestavah, ki se merijo, celotna vezava, tj. pretvornik navora in mehanski menjalnik, šteje za pretvornik navora s podobnimi krivuljami značilnosti, kot jih ima samostojni pretvornik navora.
Ispitni postav B
Za hidrodinamični pretvornik navora brez mehanskega menjalnika (zaporedna vezava)
Svaki mjenjač koji proizvođač ispita mora biti reprezentativan za određenu porodicu.
Za hidrodinamični pretvornik navora z mehanskim menjalnikom (vzporedna vezava)
Ukupna godišnja proizvodnja mjenjača
Za hidrodinamični pretvornik navora brez mehanskega menjalnika (zaporedna vezava).
Razmještaj pumpe (P), turbine (T) i statora (S) u smjeru toka
Pretvornik navora, ki se uporabi za meritve, je v skladu s specifikacijami na risbi za serijsko proizvodnjo pretvornikov navora.
Korekcijski faktor za gubitke električnih zakretnih momenata ovisnih o zakretnom momentu fel_corr i gubitak zakretnog momenta na ulaznom vratilu mjenjača koji je uzrokovan potrošnjom snage električnog pomoćnog uređaja mjenjača Tl,in,el izračunava se kako je opisano u stavku 3.1.
Obe sta odvisni od razmerja vrtilnih frekvenc v ( izhodna vrtilna frekvenca (turbine) vhodna vrtilna frekvenca (črpalke) za pretvornik navora) pretvornika navora.
E električni stroj
hidravlični sistemi
s potisnom silom većom od 25 kN
hidravlični sistemi
toplinske sisaljke, osim uređaja za klimatizaciju iz tarifnog broja 8415
Hidravlični cilindri
Hidraulične crpke (radijalne)
Hidravlični sistemi
Proizvodnja ostalih crpki i kompresora
hidravlični sistemi
pokućstvo konstruirano za ugradnju uređaja za hlađenje ili zamrzavanje
Če so merila iz odstavka 5.1.1 enaka, se lahko vsak član družine pretvornikov navora brez mehanskega menjalnika izbere za osnovni pretvornik navora.
Širina torusa
Osnovni hidrodinamični pretvornik navora z mehanskim menjalnikom (vzporedna vezava) se izbere na podlagi naslednjih meril
dizajn lopatica
Pretvornik navora se namesti na preskuševalno napravo s tipalom navora, tipalom vrtilne frekvence in električnim strojem, ki so vgrajeni na vstopni in izstopni gredi.
Kvaliteta ulja viskoznost ulja
Hidravlični ali pnevmatski
Video igraće konzole i uređaji, osim onih iz podbroja 950430
Drugi hidravlični cementi
Dolomit, neovisno o tome je li kalciniran ili sinteriran ili ne, uključujući dolomit koji je grubo uobličen ili samo rezan, piljenjem ili na drugi način, u blokove ili ploče pravokutnog (uključujući kvadratnog) oblika dolomitni ramming mix
hidravlični ali pnevmatski
ostali instrumenti i aparati, posebno konstruirani za telekomunikacije (npr. instrumenti za mjerenje preslušavanja, instrumenti za mjerenje pojačanja, instrumenti za mjerenje izobličenja, psofometri)
Drugi hidravlični cementi
pretežno s bakrom
hidravlični ali pnevmatski
za vojne namjene
Drugi hidravlični cementi
pretežno s aluminijem
hidravlični ali pnevmatski
Mačevi, sablje, bajunete, koplja i slična oružja te njihovi dijelovi i korice za njih
Vhodni pretok olja v pretvorniku navora in izhodni tlak olja pretvornika navora se ohranjata v določenih obratovalnih omejitvah za pretvornik navora glede na tip povezanega menjalnika in najvišjo preskušeno vhodno vrtilno frekvenco.
Kako je utvrđeno za opciju 3. u 3.3.2.1.
Pretvornik navora, drugi sestavni deli za prenos navora in dodatni sestavni deli sistema za prenos moči se lahko preskusijo skupaj z menjalnikom ali kot samostojna enota.
Ta izmjerena vrijednost korigira se na mehaničku energiju tako da se podijeli s generičkom vrijednosti učinkovitosti od 0,65.
hidravlični motorji na tekočine
s potisnom silom većom od 25 kN, ali ne većom od 44 kN
tekočine za hidravlični prenos
Rudače i koncentrati niobija, tantala, vanadija ili cirkonija
hidravlični motorji na tekočine
pokućstvo konstruirano za ugradnju uređaja za hlađenje ili zamrzavanje
Hidravlični in pnevmatični ventili
Hidraulične jedinice
hidravlični rezervoarji in akumulatorji
Sustavi klimatizacije
hidravlični motorji na tekočine
isparivači i kondenzatori, osim onih za hladnjake vrsta koje se rabi u kućanstvu
Kadar so navedeni pretvornik navora ali drugi sestavni deli za prenos navora zasnovani tako, da niso dostopni in ali vidni po tem, ko so sestavljeni skupaj z menjalnikom, se oznaka potrditve pretvornika navora ali drugega sestavnega dela za prenos navora namesti na menjalnik.
Homologacijsko tijelo mora odobriti povezanu porodicu.
Pretvornik XMLComment
Comment
Pretvornik enotComment
Comment
Pretvornik enot
Pretvarač jedinica
Sončni pretvornik.
Solex uređaj, gospodine.

 

Povezana iskanja: Merjenje Navora - Ključ Navora - Omejevalnik Navora - Navora Pospešek - Pretvornik - Ad Pretvornik - Frekvenčni Pretvornik - Ultrazvočni Pretvornik - Pretvornik Napetosti - Analogno-digitalni Pretvornik -