Prevod "Združenja" za hrvaški jezik:


  Slovar Slovenski-Hrvaški

Združenja - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Od združenja.
Od organizacije.
športna združenja,
Matica hrvatska
priznanje združenja
Članak 20.
G. združenja,
Nacionalni identifikacijski broj D broj
V preglednici 2 ime združenja pomeni ime združenja, ki ga je navedel vodja združenja.
SHANGHAI MAPLE AUTOMOBILE CO LTD
Poslovni položaj združenja
Poslovni status udruge
Združenja organizacij proizvajalcev
Demokratska odgovornost proizvođačkih organizacija
Združenja in odstopanja
Za Komisiju
Pripombe združenja ECTA
Uvjeti dodjele kreditne linije i uvjeti kojima je uređena naknada ne ispunjavaju kriterije načela razumnog privatnog ulagača.
Združenja organizacij proizvajalcev
Obrasci se temelje na zahtjevima za izvješćivanje iz članka 54. točke (b) i Priloga V. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2017 891 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1308 2013 u sektoru voća i povrća te prerađevina voća i povrća.
Član združenja kitajskih umetnikov
Član od kineskih umjetnika Udruge
A, takšna vrsta združenja.
A, takva vrsta udruženja.
Nadnacionalna združenja organizacij proizvajalcev
računovodstvo, posebno vjerodostojnost neto primitaka organizacija proizvođača kako je iskazano u njihovim zahtjevima za plaćanje i razmjernost svih troškova povlačenja i
Pripombe združenja WV Stahl
Stoga se financijskim opterećenjem društva Fintecna ne dodjeljuje posebna prednost predmetnim poduzetnicima, kako je navedeno u presudama Suda u predmetima Sloman Neptun i Ecotrade.
Pripombe združenja AFORS Télécom
Prema tome, kako tvrdi BT, samo francuska država može ponovno uspostaviti povjerenje tržištâ i stvoriti pozitivan krug kojim se društvu FT omogućuje da se suoči sa svojim kratkoročnim obvezama i da pokrene golem postupak dokapitalizacije u povoljnim gospodarskim uvjetima.
Nadnacionalna združenja organizacij proizvajalcev
Tablica 1.1.
Odessa National Polytechnic University je član Evropskega združenja univerz in Mednarodnega združenja univerz.
Odessa Nacionalni Veleučilište Sveučilište je član Udruge europskih sveučilišta i Međunarodnog udruženja sveučilišta.
Predsednik nemško hrvaškega združenja pravnikov
Predsjednik Njemačko hrvatske udruge pravnika
Združenja nemških šol čolna šport
Udruga njemačkih škola sportski čamac
Pripombe združenja STIF, točka 40.
UFEU a Komisija izjavljuje da su te potpore spojive s unutarnjim tržištem,
PRIPOMBE O NAVEDBAH ZDRUŽENJA BDF
Međutim, takvi se ciljevi moraju nastojati ostvariti nacionalnim pravnim sredstvima.
Vir izpolnjeni vprašalnik združenja Eurofer.
Stoga je odlučeno da provjereni nalazi dobiveni tijekom provjera na licu mjesta čine razuman pokazatelj razine subvencioniranja u tom pogledu.
Razpredelnica 2.3 Združenja organizacij proizvajalcev
Broj proizvođačkih grupa koje su priznate kao proizvođačke organizacije
4.6. izpostavljenosti mediji in promocija združenja
4.6. Medijska eksponiranost i promocija udruge
4.7. izpostavljenosti mediji in promocija združenja
4.7. Medijska eksponiranost i promocija udruge
Številni združenja stala v obrambi Mr..
Brojne udruge stale su u obranu gosp.
Člani smo združenja hrvaških turističnih agencij.
Članovi smo udruge Hrvatskih putničkih agencija.
Naročite Restavracija Chances , podporo Holm združenja!
Naručiti restoran šanse , podršku Holm udruge!
Pisarne Združenja nemških šol čolna šport
Uredi Udruga njemačkih škola sportski čamac
Mednarodna združenja _ Odvetnik Reka _ Odvetnik Hrvaška
Međunarodne Udruge _ Odvjetnici u Rijeci _ Odvjetnik Rijeka
Ne, člani Britanskega čevljarskega združenja so...
Dolaze! Halo, ne sada su svi u obućarskom udruženju.
Ime združenja ali zastopnika lastnika plovila
ako su ispunjene obveze koje proizlaze iz postupka nagodbe ili
Naslov združenja ali zastopnika lastnika plovila
nakon polaganja bankovnog jamstva.
Države Evropskega združenja za prosto trgovino
Zemlje članice Europskog udruženja slobodne trgovine
prekličejo priznanje navedene organizacije ali združenja
U tu se svrhu upotrebljavaju zajednički pokazatelji učinkovitosti koji se odnose na polazno stanje, ostvarenje i rezultate.
v primeru združenja pogoje za članstvo
podatke o novom nositelju u skladu s člankom 2. stavkom 1. točkom (b) ove Uredbe
Vir preverjeni izpolnjeni vprašalnik združenja Eurofer.
Privremena dampinška marža ( )
v primeru združenja pogoje za članstvo
Zahtjev za upis prijenosa u skladu s člankom 20. stavkom 5 Uredbe (EU) 2017 1001 sadržava
Javna različica pritožbe je vključevala dokument združenja ETRMA (Priloga 16  Knjižica združenja ETRMA za leto 2016).
CRIA i CCCMC tvrdili su da je postupak ponderiranja bio nezakonit s obzirom na to da osnovnom uredbom nije predviđena izmjena uzorka proizvođača iz Unije koji bi trebao biti reprezentativan za cijelu industriju Unije.
1.2. Partnerstvo pobude združenja in lokalne vlade
1.2. Partnerske inicijative udruge i Lokalne uprave i samouprave
Pravila združenja ikona zaslon ima novo obliko.
Pravila ikona na zaslonu Udruge ima novi dizajn.
Direktor Kitajske okoljske promocijo združenja Kultura (SEPA)
Direktor Kine okoliša Udruga za promicanje kulture (SEPA)
1971 nagrado Antona Wildgansa Združenja avstrijske industrije
1971. Nagradu Antona Wildgansa austrijske udruge industrijalaca
Druga združenja v okrožju in Republiko Hrvaško
Druge udruge u županiji i Republici Hrvatskoj
Poklicna združenja in zahteve glede znanja jezika
StruÄ na tijela i jeziÄ ni zahtjevi

 

Povezana iskanja: Strokovna Združenja - Panožna Združenja -