Prevod "Votli" za hrvaški jezik:


  Slovar Slovenski-Hrvaški

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

votli profili
Ploče, limovi, trake i folije, od nikla
votli profili
Ostali uređaji
votli profili
šipke, osim onih dobivenih samo sinteriranjem, profili, ploče, limovi, trake i folije
Votli profili
Oznake KN
votli profili
Tantal i proizvodi od tantala, uključujući otpatke i lomljevinu
Votli profili iz aluminijevih zlitin
Pigmenti i pripravci na osnovi titanijevog dioksida s masenim udjelom titanijevog dioksida 80 ili većim, računato na suhu tvar
Litoželezne cevi in votli profili
Cijevi i pribor za cijevi od lijevanog željeza
Izdelek št. 21 Votli profili
Sniženje cijena
Cevi in votli profili iz litega železa
Ostale šipke, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene
Cevi in votli profili iz litega železa
veće od 48 mm
Cevi in votli profili iz litega železa
Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, toplovaljani ili hladnovaljani (hladnoreducirani), prevučeni kositrom, debljine manje od 0,5
Cevi in votli profili iz litega železa
Bodljikava žica od željeza ili čelika usukana vrpca ili jednostruka plosnata žica s bodljama ili bez njih i lagano usukana dvostruka žica, vrsta koje se rabi za ograđivanje, od željeza ili čelika
Druge jeklene brezšivne cevi in votli profili s krožnim prerezom
Precizne cijevi, kružnoga poprečnog presjeka, hladnovučene ili hladnovaljane, bešavne, od čelika osim od nehrđajućeg čelika
votli izdelki za uporabo v kuhinji ali na mizi (razen veder)
Od slitina bakra i nikla ili od slitina bakra, nikla i cinka (novog srebra) (isključujući šuplje profile)
Cevi in votli profili iz železa (razen litega železa) ali jekla
ex poglavlje 51
Jeklene brezšivne cevi in votli profili s prerezom, drugačnim od krožnega
Cijevi koje se koristi za naftovode ili plinovode, zavarene, vanjskog promjera  406,4 mm, od čelika
Jeklene brezšivne cevi in votli profili s prerezom, drugačnim od krožnega
Cijevi vrsta što ih se koristi za naftovode ili plinovode, zavarene, vanjskog promjera  406,4 mm, od čelika
Cevi in votli profili, brezšivni, iz železa (razen litega železa) ali jekla
kružnog poprečnog presjeka, promjera
Cevi in votli profili, brezšivni, iz železa (razen litega železa) ali jekla
Sirovo željezo i zrcalno željezo, u hljepčićima, blokovima ili drugim primarnim oblicima
Cevi in votli profili iz železa (razen iz litega železa) ali jekla
Proizvodnja od materijala iz bilo kojeg tarifnog broja, osim iz tarifnih brojeva 7106, 7108 i 7110
Cevi in votli profili iz železa (razen iz litega železa) ali jekla
Izrada od nehrđajućega čelika u ingotima ili drugima primarnim oblicima iz tarifnog broja 7206 ili 7207
Cevi in votli profili, brezšivni, iz železa (razen litega železa) ali jekla
Tkanine (uključujući beskrajne trake), rešetke, mreže i ograde, od željezne ili čelične žice rešetke dobivene prosijecanjem i razvlačenjem lima, od željeza ili čelika
Cevi in votli profili, brezšivni, iz železa (razen litega železa) ali jekla
tkanine
Votli izstreljeni naboji, saj veš. lmeli smo srečo, da smo dobili ta dva.
Šuplji vrh, ispaljena iz neposredne blizine.
Votli profili iz aluminijevih zlitin, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
Klinovi i rascjepke, od željeza ili čelika
Ne delajte nič krivičnega v sodbi, pri dolgostni meri, pri tehtnici in votli meri
Ne počinjajte nepravde u osudama, u mjerama za duljinu, težinu i obujam.
73.04 Cevi in votli profili, brez íivni, iz żeleza (razen litega żeleza) ali jekla
73.04 Cijevi i šuplji profili, od željeza (osim od lijevanog željeza) ili čelika
Cevi in votli profili, opremljeni s priborom (fitingi), ustrezni za pretok plina ali tekočine
Roba na koju se primjenjuje nulta stopa carine obuhvaćena je sljedećim tarifnim brojevima ili podbrojevima
Druge varjene jeklene cevi in votli profili krožnega prereza, z zunanjim premerom 406,4 mm
Ostale cijevi kružnoga poprečnog presjeka, s otvorenim šavom, zakovane ili zatvorene na sličan način, vanjskog promjera  406,4 mm, od čelika
Druge varjene jeklene cevi in votli profili krožnega prereza, z zunanjim premerom 406,4 mm
Precizne cijevi, kružnoga poprečnog presjeka, zavarene, vanjskog promjera 406,4 mm, od čelika osim od nehrđajućeg čelika
Cevi in votli profili, varjeni, s kvadratnim ali pravokotnim prečnim prerezom, iz železa ali jekla
Šipke, od nelegiranog čelika za automate, samo toplovaljane, toplovučene ili toploistiskivane i dalje neobrađene (osim onih s udubljenjima, rebrima, žljebovima ili drugim deformacijama dobivenim tijekom procesa valjanja ili usukanih poslije valjanja)
Jeklene kovičene ali podobno spojene cevi in votli profili krožnega prereza, z zunanjim premerom 406,4 mm
Cijevi koje se koristi za naftovode ili plinovode, zavarene, vanjskog promjera 406,4 mm, od čelika
Jeklene varjene cevi in votli profili s prerezom, drugačnim od krožnega, z zunanjim premerom 406,4 mm
Cijevi, pravokutnog ili kvadratnoga poprečnog presjeka debljine stijenke 2 mm, toplo ili hladnooblikovane i zakovane, od čelika osim od nehrđajućeg čelika
Jeklene kovičene ali podobno spojene cevi in votli profili krožnega prereza, z zunanjim premerom 406,4 mm
Pribor za cijevi, od nelijevanog čelika
Palice, profili in votli profili iz aluminija (razen palic in profilov, pripravljenih za uporabo v konstrukcijah)
Žica od nelegiranog aluminija (isključujući izolirane električne žice i kablove, užad i konope pojačane aluminijskom žicom, upletene žice i kablove)
votli izdelki za uporabo v kuhinji ali na mizi (razen tistih, ki so prevlečeni s plemenitimi kovinami)
Spremnici za stlačene ili ukapljene plinove, od željeza ili čelika
Jeklene varjene cevi in votli profili krožnega prereza za naftovode ali plinovode, z zunanjim premerom 406,4 mm
Cijevi vrsta što ih se koristi za naftovode ili plinovode, osim zavarene, vanjskog promjera  406,4 mm, od čelika
Jeklene varjene cevi in votli profili krožnega prereza za naftovode ali plinovode, z zunanjim premerom 406,4 mm
Cijevi, vrsta što ih se koristi za naftovode ili plinovode, uzdužno ili spiralno zavarene, vanjskog promjera 406,4 mm, od čelika osim od nehrđajućeg čelika
Cevi in votli profili, brezšivni, z nekrožnim prečnim prerezom, iz železa ali jekla (razen izdelkov iz litega železa)
Plosnati valjani proizvodi od željeza ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, samo hladnovaljani (hladnoreducirani), neplatirani niti prevučeni, s masenim udjelom ugljika manjim od 0,25
Druge cevi in votli profili (npr. z odprtimi spoji, varjeni, kovičeni ali zaprti na podoben način), iz železa ali jekla
precizne cijevi
Druge cevi in votli profili (npr. z odprtimi spoji, varjeni, kovičeni ali zaprti na podoben način), iz železa ali jekla
Otpadci i lomljevina od željeza ili čelika otpadni ingoti od željeza ili čelika za pretaljivanje
Druge cevi in votli profili (npr. z odprtimi spoji, varjeni, kovičeni ali zaprti na podoben način), iz železa ali jekla
za pričvršćivanje dijelova željezničkih kolosijeka
Druge cevi in votli profili (npr. z odprtimi spoji, varjeni, kovičeni ali zaprti na podoben način), iz železa ali jekla
bez glave
Palice, profili in votli profili iz bakra in bakrovih zlitin (razen palic, dobljenih z vlivanjem ali sintranjem, bakrenih žic v kolobarjih)
Žica od rafiniranog bakra (dijag. presjeka  6 mm) i slitina bakra
73.06 Druge cevi in votli profili (npr. z odprtimi spoji, varjeni, kovi Źeni ali zaprti na podoben na Źin), iz żeleza ali jekla
73.06 Ostale cijevi i šuplji profili (npr. s otvorenim spojevima ili zavareni, zakovani ili zatvoreni na sličan način), od željeza ili čelika

 

Povezana iskanja: Votli Gredi -