Prevod "Unijo" za hrvaški jezik:


  Slovar Slovenski-Hrvaški

Ključne besede : Uniju Unija Ameri Severno Unije

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

EVROPSKO UNIJO
ex poglavlje 8
Za Evropsko unijo
Primite, gospođo visoka predstavnice, izraze mog najdubljeg i osobitog poštovanja.
Za Evropsko unijo
Ovaj se Sporazum privremeno primjenjuje od dana koji slijedi nakon dana Vašeg odgovora do obavijesti Unije o završetku postupaka za njegovo sklapanje.
Za Evropsko unijo
Svaka stranka može otkazati ovaj Sporazum tako da drugu stranku u pisanom obliku obavijesti o otkazivanju.
Za Evropsko unijo
Primite, Vaša ekselencijo, izraze mojeg najdubljeg poštovanja.
Za Evropsko unijo
S poštovanjem,
Za Evropsko unijo
Za Republiku Moldovu
Za Evropsko unijo
U slučaju isteka ovog Protokola ili njegova raskida kako je predviđeno člankom 12.
Za Evropsko unijo
7183)
Za Evropsko unijo
Ovaj se Sporazum potpisuje u dva primjerka na engleskom i španjolskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.
Za Evropsko unijo
Za Europsku uniju
Za Evropsko unijo
(RO 2014.
Za Evropsko unijo
Uprava za hranu i lijekove Sjedinjenih Američkih Država ima sposobnost, kapacitete i postupke za provedbu kontrola GMP a na razini ekvivalentnoj onoj u EU u i za osiguranje sukladnosti s GMP om te da bi je stoga trebalo dodati na popis priznatih tijela na temelju Priloga o GMP u.
med Evropsko unijo
između Europske unije
Za Evropsko unijo
C. Svaka stranka može ovaj sporazum, uključujući njegovu dopunu, otkazati u svakom trenutku tako da o tome u pisanom obliku obavijesti drugu stranku šezdeset (60) dana unaprijed.
za Evropsko unijo
B. Koordiniranje aktivnosti suradnje i upravljanje njima na temelju ovog Memoranduma i njegovih priloga, dodataka i dopunskih priloga u ime vlade Sjedinjenih Američkih Država provodi Savezna uprava za zrakoplovstvo, a u ime Europske unije Europska komisija.
Za Evropsko unijo
Članak 12.
Za Evropsko unijo
U slučaju otkaza ovog Sporazuma Zajednički odbor podnosi prijedlog kako bi se strankama omogućilo rješavanje svih otvorenih pitanja koja imaju financijske posljedice uzimajući u obzir, prema potrebi, načelo pro rata temporis.
Za Evropsko unijo
Sastavljeno u Bernu 12. lipnja 2018.
Za Evropsko unijo
GATT a iz 1994. ili članka XXI.
Za Evropsko unijo
Članak 6.
Za Evropsko unijo
ZAJEDNIČKI ODBOR,
Za Evropsko unijo
Članak 10.
Za Evropsko unijo
budući da je Sporazum stupio na snagu 1. rujna 2014.,
Za Evropsko unijo
Ova Preporuka proizvodi učinke od dana donošenja.
Za Evropsko unijo
Općeg sporazuma o trgovini uslugama ( GATS ).
Za Evropsko unijo
Članak 6.
Uvoz v Unijo
Za potrebe ove Uredbe pojam pošiljka odgovara seriji kako je navedeno u Direktivi 2002 63 EZ.
Zakaj Komisija energetsko unijo predlaga prav zdaj? Zakaj potrebujemo energetsko unijo?
Zašto Komisija upravo sada predlaže energetsku uniju? Zašto nam treba energetska unija?
B. za Evropsko unijo
A. Stranke su suglasne da je cilj projekata suradnje obuhvaćenih ovim Dopunskim prilogom poboljšavanje učinkovitosti transatlantskih letova s naglaskom na uvođenje tehnologija i postupaka za korisnike zrakoplovstva.
uradno obvešča Evropsko unijo
Ukupna kiselost
Sekretar za Evropsko unijo
Jedini članak
Količina, uvožena v Unijo
Navesti poduzeće koje obavlja uništavanje.
Sekretar za Evropsko unijo
Sporazuma Zajednički odbor može odlučiti osnovati pododbore ili radne skupine koji bi mu pomagali u radu,
Geografske označbe za Evropsko unijo
u svrhu dobivanja, u uredima tijela primatelja zahtjeva ili bilo kojeg drugog uključenog tijela u skladu sa stavkom 1., informacija povezanih s aktivnostima koje jesu ili mogu biti radnje kojima se krši carinsko zakonodavstvo, a koje su potrebne tijelu podnositelja zahtjeva za potrebe ovog Protokola
V zvezi z Evropsko unijo
Raspored te odredbe Direktive 1999 31 EZ provode se u roku od šest godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma.
Uvoz iz LRK v Unijo
Osnovne uredbe.
Uvoz v Unijo iz LRK
Ta je tvrdnja potkrijepljena kineskim statističkim podacima o izvozu i pretpostavkom da proizvođači u NRK u primjenjuju postupak bušenja u toplom stanju nakon kojeg se cijevi moraju odmah i obavezno hladno obraditi.
Uvoz v Unijo iz Indije
I dok su kineski statistički podaci o izvozu zaista pokazali da su gotovo sve izvezene bešavne cijevi od nehrđajućeg čelika deklarirane kao hladno oblikovane, pri uvozu u Indiju samo ih je 2  deklarirano kao hladno oblikovane.
Indijski izvoz v Unijo (D)
Prethodni podaci pokazuju da je nakon pokretanja početnog ispitnog postupka 2010. i uvođenja mjera na snazi u prosincu 2011. uvoz predmetnog proizvoda iz NRK a u Uniju bio u velikoj mjeri zamijenjen uvozom bešavnih cijevi od nehrđajućeg čelika iz Indije.
Uvoz iz LRK v Unijo
Najveće povećanje (12  ) sa 750 milijuna m2 na oko 837 milijuna m2 zabilježeno je od 2013. do 2014.
po potrebi uvoznika v Unijo
na početku alfanumerički znakovi koji čine identifikacijski kod izdavatelja identifikacijskih oznaka dodijeljen u skladu s člankom 3. stavkom 4.
Testiranje ob prihodu v Unijo
da zapovjednik plovila ispuni i potpiše izjavu navedenu u dijelu 2.
Unijo v njem zastopa Evropska komisija.
Uniju predstavlja Europska komisija.
Unijo v njem zastopa Evropska komisija.
Članak 6.