Prevod "Unije" za hrvaški jezik:


  Slovar Slovenski-Hrvaški

Ključne besede : Unije Ameri Unije Federacije

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

PROIZVODNJA UNIJE IN INDUSTRIJA UNIJE
Stoga se u ovoj fazi ne može zaključiti kakav bi utjecaj taj zajednički pothvat mogao imati na izvoz bešavnih cijevi iz grupe Interpipe u Uniju, ako bi ga uopće imao.
Unije
Unije
Unije,
Tim ugovorima pomorcima se jamči socijalno osiguranje koje se na njih primjenjuje, uključujući životno osiguranje, zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nesreće.
Opredelitev pojmov industrija Unije in proizvodnja Unije
S obzirom na privlačne cijene na tržištu Unije, vjerojatno je da bi se znatne količine koje se trenutačno prodaju na ostalim tržištima u slučaju stavljanja antidampinških mjera izvan snage preusmjerile na tržište Unije.
Opredelitev pojmov industrija Unije in proizvodnja Unije
Tvrdnja je odbijena jer se ponderiranje temeljilo na obujmu predmetnog proizvoda uvezenog tijekom razdoblja ispitnog postupka kako je izvijestilo društvo Hansol Group.
Opredelitev pojmov industrija Unije in proizvodnja Unije
Te su strane tvrdile da to potvrđuje činjenica da posljednjih deset godina kineski proizvođači izvoznici nisu primjenjivali metode izbjegavanja ili apsorpcije, da kineski proizvođači izvoznici nisu znatno povećali svoj izvoz ili tržišni udio na tržištu Unije ili da nisu smanjili svoje izvozne cijene u Uniju.
Opredelitev pojmov industrija Unije in proizvodnja Unije
Stopa subvencije utvrđena u odnosu na ovaj program tijekom RIP a za proizvođače izvoznike u uzorku iznosi
Opredelitev pojmov industrija Unije in proizvodnja Unije
Ni kineska vlada ni proizvođači izvoznici nisu dostavili dokaze kojima bi se upućivalo na to da industrija premazanog finog papira nije ostvarivala korist od tih smanjenja PDV a, kako je naveo podnositelj pritužbe.
Opredelitev pojmov industrija Unije in proizvodnja Unije
Tvrdnju se smatralo preopćenitom i bez dokaza koji bi je potkrijepili.
Opredelitev pojmov industrija Unije in proizvodnja Unije
U slučaju izvozne cijene mijenjala se od 8,5 do 20 , ovisno o predmetnom proizvođaču izvozniku i distribucijskom kanalu.
Opredelitev pojmov industrija Unije in proizvodnja Unije
Kad je riječ o kineskom izvozu u ostale treće zemlje, utvrđeno je da se prodaja na šest najvećih izvoznih tržišta na kojima nisu uspostavljene mjere 11 , tj.
Prispevek Unije za delovanje zgodovinskih arhivov Unije
Rashodi za potporu programu Europa za građane
Opredelitev pojmov industrija Unije in proizvodnja Unije
Komisija je uzela uobičajene vrijednosti i izvozne cijene s uključenim PDV om te je uobičajenu vrijednost prilagodila tako da odgovara stopi PDV a koja se primjenjuje na izvoz nakon naknade, ako je primjenjivo.
Opredelitev pojmov industrija Unije in proizvodnja Unije
Uz to, druga su tržišta uspostavila antidampinške mjere primjenjive na uvoz predmetnog proizvoda iz NRK a, a kineske izvozne cijene na druga tržišta bile su niže od cijena za tržište Unije.
Interes industrije Unije in drugih proizvajalcev Unije
Osnovne uredbe.
Opredelitev pojmov industrija Unije in proizvodnja Unije
ŠTETA
Zakonodaja Unije
Za Pododbor za sanitarne i fitosanitarne mjere
Agencije Unije
pravodobna razmjena svih relevantnih informacija za provedbu ovog Sporazuma
Koda Unije
Sljedeće odredbe Alžir primjenjuje od 1. listopada 2012.
proizvajalci Unije
Ltd, Seoul, Republika Koreja,
Zakonodaja Unije
Popis služi kao referentni dokument za provedbu poglavlja 4.
Prepoznavnost Unije
Zatim će osposobljeni instruktori diljem zemlje organizirati osposobljavanja u svojim regionalnim centrima i sektorima, čime će se osigurati održivost te aktivnosti.
Prepoznavnost Unije
potpuna sanacija bivšeg objekta za skladištenje kemijskog oružja u Ruwaghi, u Libiji, među ostalim potpunim uništenjem 45 ispražnjenih kontejnera što znači otprema u talionicu te stabilizacija i uništenje 350 tona voda ispuštenih hidrolizom HD a,
Prepoznavnost Unije
Vidljivost Unije
proračuna Unije
U skladu s člankom 3. i člankom 4.a stavkom 1.
proizvajalci Unije
Osnovne uredbe provedeno je savjetovanje o odabiru uzorka sa svim poznatim uvoznicima.
Potrošnja Unije
200 tisuća metričkih tona 10 .
INTERES UNIJE
Svi su pokazatelji uspješnosti postali pozitivni, uključujući onaj za stvaranje radnih mjesta.
Potrošnja Unije
Društvo Hansol Group osporavalo je i činjenicu da je Komisija izračunala cijenu CIF koja je upotrijebljena kao nazivnik za tu prodaju, koju su povezane strane u Uniji preradile u male svitke i potom prodale nepovezanim korisnicima.
INTERES UNIJE
U pogledu prve tvrdnje, činjenica da su neki proizvođači najavili niz povećanja cijena ne znači da su se sva povećanja ostvarila.
proizvajalec Unije
Odgovori na upitnik i posjeti radi provjere
Potrošnja Unije
Pojedinosti o izračunu dampinga navedene su u uvodnim izjavama 44. do 47.
proizvajalci Unije
Sva su ta trgovačka društva bila korisnici.
Potrošnja Unije
Razvoj potrošnje u Kini i na njezinim ostalim glavnim izvoznim tržištima
INTERES UNIJE
Povećanjem fiksnih troškova nakon smanjenja proizvodnje povećat će se ne samo trošak proizvodnje uobičajene djelatnosti već i troškovi prerade i to će stoga negativno utjecati i na profitabilnost ugovora o preradi.
Proizvajalci Unije
Zainteresirane strane
Potrošnja Unije
S obzirom na velik broj bespovratnih sredstava sadržanih u zahtjevu i ili utvrđenih u poslovnim knjigama društava u uzorku, u ovoj se Uredbi predstavlja samo sažetak glavnih nalaza.
INTERES UNIJE
Taj zaključak potvrđuje sljedeće
proizvajalci Unije
Komisija je poslala upitnike svim strankama za koje se zna da se postupak na njih odnosi te svim ostalim trgovačkim društvima koja su se javila u rokovima određenima u obavijesti o pokretanju postupka.
Potrošnja Unije
Izvor Ispitni postupak.
INTERES UNIJE
Analizom na godišnjoj razini utvrđeno je početno znatno smanjenje od 53 između 2012. i 2013. te kasnije povećanje za 32 postotna boda 2014., zatim blago smanjenje za 3 postotna boda 2015. i daljnje znatno smanjenje za 35 postotnih bodova tijekom razdoblja ispitnog postupka revizije.
proizvajalci Unije
Upitnici i posjeti radi provjere
Poraba Unije
Oni čine industriju Unije u smislu članka 4. stavka 1.
Potrošnja Unije
Proizvodni kapacitet i rezervni kapacitet u NRK u
INTERES UNIJE
Kretanje cijena pratilo je kretanje troškova proizvodnje uz malenu vremensku razliku.

 

Povezana iskanja: Svet Evropske Unije -