Prevod "Podpiranje" za hrvaški jezik:


  Slovar Slovenski-Hrvaški

Podpiranje - prevod : Podpiranje - prevod : Podpiranje - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Podpiranje KDEName
Podrška KDE uName
Podpiranje ciljev SIS
je li podnositelj zahtjeva registriran u Eurodacu
Računi za podpiranje postopkov poravnave
postupak namire 2
Podpiranje sodelovanja s sredozemskimi državami
Odluka Vijeća 2001 512 PUP od 28. lipnja 2001. o uspostavi druge faze programa poticaja i razmjene, osposobljavanja i suradnje namijenjenog pravosudnom osoblju (Grotius II kazneno) (SL L 186, 7.7.2001., str.
Podpiranje sodelovanja s sredozemskimi državami
raznih vrsta osiguranja (osobito osiguranje od odgovornosti prema trećim osobama i od krađe), mogućih dospjelih državnih poreza i troškova osiguranja,
Podpiranje sodelovanja s sredozemskimi državami
Višedržavni programi, regionalna integracija i teritorijalna suradnja
Primer Podpiranje gospodarske rasti na Hrvaškem
S terena Podržavanje gospodarskog rasta u Hrvatskoj
Cilji podatkovne politike so podpiranje, spodbujanje in omogočanje
Ciljevi podatkovne politike jesu pružanje potpore, promoviranje i omogućavanje
podpiranje obstoječih dobaviteljev pri izboljšanju svoje okoljske uspešnosti.
(i2) Broj lokacija ili proizvoda ocijenjenih s pomoću priznatog protokola procjene okolišne održivosti.
podpiranje članov AMI SeCo pri zastopanju nacionalne skupnosti.
povećanje osviještenosti o sustavu T2S u svim segmentima nacionalnih zajednica
podpiranje raziskav in razvoja pri postopkih brez živega srebra,
promicanje mjera za smanjenje ovisnosti o živi iz primarnog rudarenja
Podpiranje trajnostne gospodarske rasti, zaposlovanja, inovacij in novih tehnologij 17
Predsjednik
podpiranje ali držanje delov telesa po bolezni, operaciji ali poškodbi.
aparati i instrumenti za anesteziju
Spodbujanje in podpiranje pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah
povećanoj razini svijesti građana Unije o pitanjima razvoja i mobiliziranju aktivne potpore javnosti za smanjenje siromaštva te za strategije održivog razvoja u partnerskim zemljama.
podpiranje ali držanje delov telesa po bolezni, operaciji ali poškodbi.
aparati za stimulaciju živaca
Osebni asistent podpiranje samostojnega življenja za ljudi s posebnimi potrebami 2
Osobni asistent podrška samostalnom življenju osobama s invaliditetom 2
Podpiranje SSL in TLS protokol storitve elektronske pošte, spletne pošte, Outlook.
Potpora SSL i TLS protokol e mail usluge, webmail, Outlook.
podpiranje raziskav in razvoja pri katalizatorjih in postopkih brez živega srebra,
Proizvodnja klornih lužina
podpiranje prenosa evropskih standardov v nacionalne standarde, zlasti z njihovim prevajanjem
troškovi sudjelovanja na konferencijama i simpozijima i članarine u stručnim i znanstvenim udruženjima,
podpiranje prizadevanj ZN za izboljšanje izobraževanja o razoroževanju in spodbujanje multilateralizma.
Poboljšanje temeljitog znanja i osiguravanje vidljivosti u pogledu politika Unije u vezi s neširenjem oružja i razoružanjem u trećim zemljama
zagotavljanje in ali podpiranje celovite, usmerjene in dostopne ponudbe vseživljenjskega usposabljanja in učenja
zajednički okvir kompetencija za javnu nabavu na europskoj razini.
podpiranje dejavne in organizirane civilne družbe za razvoj ter spodbujanje javno zasebnih partnerstev,
Odluka br. 1720 2006 EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. studenoga 2006. o uspostavljanju programa djelovanja u području cjeloživotnog učenja (SL L 327, 24.11.2006., str. 45.).
Krepitev spoštovanja ter upoštevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter podpiranje demokratičnih reform
Okvirni razvoj projekta.
razvoj rešitev, ki ponujajo vse na enem mestu , za podpiranje obmejnih delavcev in delodajalcev.
Aktivnosti navedene u nastavku u različitim odjeljcima predloška okvirne su i nisu iscrpne.
15 04 02 Podprogram Kultura  Podpiranje čezmejnih ukrepov ter spodbujanje nadnacionalnega kroženja in mobilnosti
Taj pilot projekt trenutačno, među ostalima, razvija ARTE, europski kulturni televizijski kanal u sklopu svojeg projekta ARTE Europe .
Podpiranje in resitance kazalnik, ki temelji na strategiji trgovanja v priznani forex avtorja Steve Nison.
Indikator podršku i resitance temelji na trgovanje strategije hvaljeni Forex autora Steve Nison.
Podpiranje in spodbujanje usposabljanja v pravosodju in zagotavljanje učinkovitega dostopa do sodnega varstva za vse
povećanoj sposobnosti europskih i južnih mreža, platformi i saveza civilnog društva kako bi se osigurao sadržajni i kontinuirani politički dijalog u području razvoja te kako bi se promicalo demokratsko upravljanje i osnaživanje žena,
Evropski urad za usklajevanje je pristojen za podpiranje zbiranja in analize podatkovnih kazalnikov, zlasti z
Komisija podržava proces analize pojedinačnih država članica prikupljanjem nacionalnih podataka, objavljivanjem ukupnih zbrojeva za EU, razmjenom podataka unutar mreže EURES, širenjem podataka u skladu s člankom 8. i isticanjem sinergija i zajedničkih pitanja.
Paket naprave vključuje kovinsko grablje, premikanje dvigalnega mehanizma z dvema železnima prstoma, podpiranje čevlja in vzvoda.
Paket uređaja obuhvaća metalni grablje koji pomiče mehanizam za dizanje s dva željezna prsta, koji podupiru cipele i držač za nošenje.
podpiranje politik in instrumentov, katerih cilj je nadaljnje vključevanje v svetovno gospodarstvo in mednarodni trgovinski sistem
ostvarenje održivog gospodarskog rasta
izvrševanje podpiranje izvrševanja pravic potrošnikov s krepitvijo sodelovanja med nacionalnimi izvršnimi organi in s svetovanjem potrošnikom.
Međunarodni sporazum o kavi, o kojem se ponovno pregovaralo u 2007. i 2008., na snagu je stupio 2. veljače 2011. za početno razdoblje od 10 godina do 1. veljače 2021., s mogućnošću produljenja na jedno ili više uzastopnih razdoblja, ali ukupno ne više od osam godina.
podpiranje prizadevanja držav članic, zlasti v primerih mednarodnih goljufij, ko je potrebno ukrepati na ravni Unije,
Uredba Vijeća (Euratom) br. 1368 2013 оd 13. prosinca 2013. o potpori Unije programima pomoći za stavljanje nuklearnih postrojenja izvan pogona u Bugarskoj, Litvi i Slovačkoj te o stavljanju izvan snage uredbi (Euratom) br. 549 2007 i (Euratom) 647 2010 (SL L 346, 20.12.2013., str. 1.).
Okrepitev in podpiranje profesionalizma med naročniki lahko pripomoreta k povečanju vpliva javnega naročanja v celotnem gospodarstvu 5 .
Kako je objašnjeno u Planu ulaganja za Europu 4 , nužno je osigurati učinkovitu primjenu pravila za javnu nabavu na svim razinama kako bi se na najbolji način iskoristio taj ključni mehanizam za europska ulaganja te kako bi se ostvarilo snažnije jedinstveno tržište za koje se u govoru o stanju Unije 2017. zalaže predsjednik Juncker.
Poleg tega bi se lahko za podpiranje potrjevanja digitalnih dokumentov o znanjih in kvalifikacijah uporabljali ukrepi avtentikacije.
Osim toga, kao prilog provjeri digitalnih dokumenata u vezi s vještinama i kvalifikacijama mogle bi se koristiti mjere autentifikacije.
spodbujanje in podpiranje nadaljnjega sodelovanja med Armenijo, Azerbajdžanom in Gruzijo ter, če je ustrezno, njihovimi sosednjimi državami
Članak 2.
Oddelek vsebuje pregled dejavnosti za podpiranje obmejnih delavcev in delodajalcev na trgu dela v čezmejnih regijah, kot so
PRILOG I.
Sprejeti bi bilo treba ukrepe za izvajanje in podpiranje dejavnosti v tem sektorju, povezane z blažitvijo ter prilagajanjem.
Sektor LULUCF, uključujući poljoprivredno zemljište, ima izravan i znatan učinak na biološku raznolikost i usluge ekosustava.
podpiranje ciljev zunanjih in razvojnih politik Unije, ki dopolnjujejo zunanje in razvojne programe ter iskanje sinergij z drugimi politikami Unije.
Mala i srednja poduzeća
UPORABA Kot prehransko dopolnilo za podpiranje rasti in regeneracijo mišic, zmešamo 1 odmerek (4 merice) s 530 590 ml hladne vode.
UPORABA Pomiješajte 1 dozu (4 mjerice) prehrambenog dodatka za rast i regeneraciju mišića s 530 590 ml hladne vode.
Letošnji izdatki za Open Doors so podpiranje in stroški domen arhivov, ki jih Open Doors prevzemajo. (dostop do vseh izdatkov programa).
Ovogodišnji troškovi za Otvorena vrata su hosting, backup i troškovi domena za arhive koje uvoze Otvorena vrata (pristup troškovima programa).
Sodelovanje v skladu s tem odstavkom po potrebi vključuje spodbujanje vsesplošne uporabe in podpiranje popolnega izvajanja navedenega okvira v tretjih državah.
Stranke održavaju i pojačavaju dijalog koji će pratiti i kojim će se učvrstiti njihove obveze u skladu s ovim člankom.
Na spletišču Kitajske izvozno uvozne banke je navedeno, da je usmerjena v podpiranje zunanje trgovine Kitajske, naložb in mednarodnega gospodarskega sodelovanja.
program pokaznih baza za transformaciju i modernizaciju vanjske trgovine ( pokazne baze ) i zajedničke platforme za usluge
Na zahtevo potrošnika je lahko priključitev iz odstavka 1 in, kadar je ustrezno, odstavka 2 omejena na podpiranje govornih komunikacij storitev.
Podložno članku 76., ovim se člankom ne dovodi u pitanje primjena postupka analize tržišta na temelju članka 67. i propisivanje obveza na temelju članka 68.
nadaljnje podpiranje nacionalnega preventivnega mehanizma in sodelovanje v njem v okviru urada javnega pravobranilca, da se z zagotavljanjem njegovega učinkovitega delovanja.preprečijo zlorabe.
Daljnje jačanje medijskog pluralizma, transparentnosti i neovisnosti u skladu s preporukama Vijeća Europe.
Pripravljalni ukrep  Podpiranje Mayotta, ali katerega koli drugega ozemlja, ki bi ga to zadevalo, v postopku prehoda na status najbolj oddaljene regije
Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) Inovacijske mjere u području održivog urbanog razvoja

 

Povezana iskanja: Podpiranje - Podpiranje Tkiva - Podpiranje Programov - Podpiranje Akt - Podpiranje žarek -