Prevod "OPI" za hrvaški jezik:


Si mislil : OPIC ?

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Dolgčas na meji T opi.
Dosada na granici...
Ne mogu rečima da opi em ono to sam video.
Ne mogu rečima da opi em ono to sam video.
Namen tega priročnika je, da opi e osnove procesa izdelovanja denarja v posebnem delu bančnega sistema.
Svrha ovog priručnika je da opi e osnove procesa stvaranja novca u posebnom dijelu bankarskog sustava.
Opi¹ite z nekaj besedami jezik ter podroèje in naj LinkSearch opravi iskanje za najbolj¹ih 4000 slovarskih povezav za vas. Niè veè dolgih muènih iskanj po dolgih listah povezav!
Jednostavno sa nekoliko rijeèi opi¹ite jezik i podruèje i pustite da LinkSearch potra¾i 4000 najboljih linkova za tumaène rjeènike za Vas. Nema vi¹e listanja kroz duge, duge liste linkova!