Prevod "Cooperja" za hrvaški jezik:


Si mislil : Cooper ?

  Slovar Slovenski-Hrvaški

Ključne besede : Coopera Cooper Kupera Agenta Sterling

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Naša Gradisca odhaja, ker je našla svojega Garyja Cooperja.
Naša Gradiska odlazi, jer je pronašla svog Gari Kupera.
Poroto sprašujem, ali podpira obtožnico zoper Grega Dundeeja, Randyja Buckmilla, Elvisa Cooperja in drugih, ki jih bomo še navedli.
Molim ovu porotu da podigne optužbu za ubojstvo protiv Grega Dundeea Randyja Buckmilla, Elvisa Coopera, drugih koji će biti kasnije imenovani.