Prevod "vprašanja storitev" da Hindi jezik:


  Slovar Slovenski-Hindi

Storitev - prevod : Vprašanja storitev - prevod : Storitev - prevod : Storitev - prevod : Vprašanja - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Vprašanja
प रश न
Pogosta vprašanja
FAQ
Globja vprašanja.
क छ व स त त प रश न
Pogosto zastavljana vprašanja
ब र ब र प छ ज न व ल प रश न
Odgovori na vprašanja
उत तर द ए गए प रश न
Storitev
स व
Storitev
स व
Storitev
उपकरण
Anjuta pogosto zastavljena vprašanja
अ ज ट ब र ब र प छ ज न व ल प रश न
Spremeni nastavitve brez vprašanja
व न य स म पर वर तन क ब न प छ ल ग कर
Zaženi storitev
ख ज स व श र कर
Zaustavi storitev
ख ज स व श र कर
Alternativna storitev
व कल प क स व
Dodatna storitev
व कल प क स व
Menu storitev
स व ए म न य
Poženi storitev
स व प र र भ कर
Uredi storitev
स व क स प दन कर
Storitev NepomukComment
न प मक ख ज म ड य लComment
Storitev NepomukName
न प मक स व Name
Dodaj storitev
ज ड स व ए
Izberite storitev
च न स व ए
Poženi storitev
स व चल ए
Ustavi storitev
स व बन द कर
vrste storitev
स व क स म
Storitev telnet
ट लन ट स व
Privzeta storitev
ड फ ल ट स व
Vprašanja in odgovori o KDEName
क ड ई एफ एक य Name
Storitev že teče!
ख ज स व चल नह रह ह
Prikaži menije storitev
स व म न य द ख ए
Govorna storitev KTTSD
क ट ट एसड व र त स व
Vnovič zaženi storitev
स व फ र स प र र भ कर
Nastavitve storitev KDEName
क ड ई स व क न फ गर शनName
Upravljalnik storitev KDE
क ड ई स व प रब धक
Dodaj iskalno storitev.
ख ज प रद यक ज ड .
Spremeni iskalno storitev.
ख ज प रद यक बदल .

 

Povezana iskanja: Vprašanja - Pogosta Vprašanja - Pogosto Zastavljena Vprašanja - Brez Vprašanja - Vprašanja In Odgovori - Test Vprašanja - Pravna Vprašanja - Posamezne Vprašanja - Varnostna Vprašanja - Ključna Vprašanja -