Prevod "lahko uporabile" da Hindi jezik:


  Slovar Slovenski-Hindi

Lahko - prevod : Lahko - prevod : Lahko - prevod : Lahko - prevod : Lahko - prevod : Lahko - prevod : Lahko - prevod : Lahko - prevod : Lahko - prevod : Lahko - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Strežniški modul Nepomuka ni zagnan. Nastavitve se bodo uporabile ob naslednjem zagonu strežnika.
न प मक सर वर चल नह रह ह . जब अगल ब र सर वर प र र भ ह ग त इन व न य स क प रय ग क य ज एग .
Lahko
हल क
Lahko
आस न
Lahko.
ह .
Lahko...
मह ल
Lahko.
श त.
Lahko.
ह , आप कर सकत ह .
Lahko.
ज र र.
Ali lahko to lahko počneš?
ठ क ह . यह .
Če lahko stojiš, lahko greš!
अभ ज ओ! यद त म खड ह सकत ह , ज भ सकत ह !
Kako si lahko? Kako si lahko?
त म क स कर सकत ह ?
Ekstra lahko
अत र क त हल क
Ultra lahko
अत य त हल क
Lahko igriščeComment
Comment
Lahko srednje
आस न मध य
Lahko zlato
ईज ग ल ड
Lahko nastradaš.
त म ह च ट भ लग सकत ह
Lahko probam?
म क श श कर सकत ह ?
Lahko gresta.
ब हर त म ज ओ.
Lahko hodiš?
आप चल सकत ? आप धन यव द और ह रण भगव न क .
Lahko noč.
ग ड न इट
Lahko držiš ?
पकड रख ल ग ? ह .
Lahko pomagamo?
क य हम मदद कर सकत ह ?
Lahko pomagam?
सकत एल heIp कर ? ठ क ह .
Lahko pogledam?
त मन कह थ क कई ब र कल र त क .
Lahko pomagam?
अर नह .
Lahko noč.
ग ड न इट.
Lahko preživi.
क पय , ए ट न, ब द कर ,.
Lahko bi.
म मर सकत ह .
Ali lahko?
त म ह अपन प ठ म सप श य क उपय ग करक ख चन ह ग .
Lahko pomagam?
क य म आपक मदद कर सकत ह ?
Lahko izbereš.
आप च न सकत ह .
Lahko leti?
क स करत ह 109द ख यह उड सकत ह
Lahko potrdite?
आप अन क रम क प ष ट कर सकत ह ?
Lahko potrdite?
आपअन क रमप ष ट करसकत ह
Lahko pristanete.
प रव ष ट क ल एआग बढ
Lahko delam.
म क म कर सकत ह .
Lahko vstopite.
आप प रव श कर सकत ह .
Lahko letimo?
यह क य ह ? हम फ र स ज ड ह ए ह ?
Lahko vstopite.
आप म प रव श करन क अन मत द ज त ह .
Lahko govoriva?
म एक शब द भ म ल सकत ह ?
Lahko vstopim?
Mako, म म आ ज ऊ ?
Boš lahko?
आप ऐस कर सकत ह ?
Lahko voziš.
आप ड र इव कर सकत ह .
Lahko prideš?
त मवह म लसकत ह

 

Povezana iskanja: Lahko - Smo Lahko - Jih Lahko - Lahko Uporabimo - Se Lahko Doseže - Bi Lahko ...? - Se Lahko Izognemo - Lahko Na Voljo - Se Lahko Izvede - Si Lahko -