Prevod "računovodstvo konceptov" grški jezik:


  Slovar Slovenski-Grški

Računovodstvo - prevod : Računovodstvo - prevod : Računovodstvo konceptov - prevod : Konceptov - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Računovodstvo se deli na splošno računovodstvo in proračunsko računovodstvo.
Η λογιστική αποτελείται από τη γενική λογιστική και την λογιστική του προϋπολογισμού.
Računovodstvo
Ιατρικές πληροφορίες
Računovodstvo
Λογιστική
Računovodstvo
Υπηρεσίες υποστήριξης μεταφορών με πλωτά μέσα και άλλες υπηρεσίες μεταφορών με πλωτά μέσα
Računovodstvo
Λογιστικά
ustreznosti statističnih konceptov,
συνάφεια των στατιστικών εννοιών,
Resetiraj računovodstvo
Μηδενισμός λογιστικών
Vklopi računovodstvo
Ενεργοποίηση λογιστικών
Količinsko računovodstvo
Λογιστικά όγκου
Računovodstvo EU
Λογιστική τη ΕΕ
Splošno računovodstvo
Γενική λογιστική
Proračunsko računovodstvo
Λογιστική του piροϋpiολογισού
Stroškovno računovodstvo
.ηοσιονοικέ piληροφορίε
Računovodstvo sredstev
Λογιστική στοιχείων ενεργητικού
RAČUNOVODSTVO EKJS
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΓΤΕ
RAČUNOVODSTVO EKSRP
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΓΤΑΑ
Ločeno računovodstvo
Διαχωρισμός των λογαριασμών
Ponastavi količinsko računovodstvo
Μηδενισμός λογιστικών όγκου
Računovodstvo in javnanaročila
Γλωσσικών Υπηρεσιών Γραμματείας
Navadne police, računovodstvo.
Είναι στο Τμήμα Κοινών Ασφαλειών.
Računovodstvo plačilnih agencij
Λογιστικά των οργανισμών πληρωμών
Proračunsko računovodstvo računovodstvo na posodabljanje kazalnikov uspešnosti glede podlagi nastanka poslovnega vložkov, izložkov in izidov dogodka, stroškovno računovodstvo
Λογιστική του piροϋpiολογισµού και ενηµέρωση των δεικτών εpiίδοση1 σε εpiίpiεδο λογιστική σε δεδουλευµένη βάση, αναλυτική λογιστική εισροών, υλοpiοίηση1 και αpiοτελεσµάτων έτο1 ν 1 έτο1 ν 1
Računovodstvo , poročanje in revizija
Λογιστική παρακολούθηση , υποßολή εκθέσεων και λογιστικός έλεγχος
Amapk računovodstvo je razburljivo.
Μα η λογιστική είναι κι αυτή συναρπαστική, δεν είναι
Računovodstvo, revizija in knjigovodstvo
Υπηρεσίες οδικών μεταφορών
stroškovno in poslovodno računovodstvo
αναλυτική λογιστική εκμετάλλευσης
Računovodstvo programov razvoja podeželja
Λογιστικά των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης
Finančno računovodstvo in poročanje (FAR)
Χρηματοοικονομική Λογιστική και Πληροφόρησης (ΜΑΚΡΙΑ)
Upravne zadeve in protokol, računovodstvo
Διοικητικές υποθέσεις και πρωτόκολλο, λογιστικό γραφείο
Oddelek za računovodstvo in revizije
Τμήμα Λογιστικής και Ελεγκτικής
Proračun in računovodstvo C. SPILLANE
Προϋpiολογισ ό και Οι κο νο ικ ά C. SPILLANE
RAČUNOVODSTVO VSTOP DOVOLJEN LE ZAPOSLENlM
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΟΝΟ
Potrebno je samo ustvarjalno računovodstvo.
Είναι θέμα δημιουργικής λογιστικής.
Commercialisti knjigovodstvo, računovodstvo in revidiranje
EE, HU, LV και SI Καμία δέσμευση, με εξαίρεση τις διατάξεις του κεφαλαίου οριζόντιες υποχρεώσεις
Računovodstvo , poročanje in revizija Javna naročila
Λογιστική παρακολούθηση , υποßολή εκθέσεων και λογιστικός έλεγχος
Kapital ECB Računovodstvo , poročanje in revizija
EE L 125 της 19.5.1999 , σ .
Prenovitev pravnega okvira ECB za računovodstvo
Αναδιατύπωση του νομικού πλαισίου της ΕΚΤ για τη λογιστική παρακολούθηση
Računovodstvo, finančno poročanje in denarni prihodki
Ζητήματα που αφορούν τη λογιστική παρακολούθηση, την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων και το νομισματικό εισόδημα
Strokovni sodelavec za finančno poslovodenje računovodstvo
Βοηθός οικονομικής διαχείρισης λογιστικής
Računovodstvo in revizija (Univerzitetni magistrov znanosti)
Λογιστική και Ελεγκτική (Πτυχία Bachelor Master)
POSLOVNO OKOLJE, RAČUNOVODSTVO IN REVIZIJA p.m.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓ ΧΟΣ p.m.
Proračunski cikel in računovodstvo 4. Infrastrukture
Κύκλο του piροϋpiολογισού και λογιστική 4.
Računovodstvo tretjih oseb in administrativni izdatki
Λογιστική διαχείριση piόρων τρίτων και διοικητικά έξοδα
f i finančno revizijo in računovodstvo
ο δηµοσιονοµικός έλεγχος και η λογιστική
Računovodstvo, knjigovodstvo in revidiranje davčno svetovanje
Δραστηριότητες λογιστικές, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου παροχή φορολογικών συμβουλών

 

Povezana iskanja: Moralnih Konceptov - Razvoj Konceptov - Računovodstvo - Finančno Računovodstvo - Izplačane Plače Računovodstvo - Davčno Računovodstvo -