Prevod "lahko pa tudi" grški jezik:


  Slovar Slovenski-Grški

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Lahko pa tudi oboje.
Ή μπορείτε να τα κάνετε και τα δύο.
Lahko pa tudi sama pridem.
'λλωστε, βρίσκω το δρόμο.
Lahko, ne pa tudi maščevanja.
Αυτοί, δεν έχουν δικαίωμα στην δικαιοσύνη Ναι, Λόρδε μου, αλλά όχι στην εκδίκηση.
Lahko pa uporabimo tudi kaj takšnega.
Ή θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα από αυτά.
Lahko pa ustvarite tudi večje stvari.
Μπορεί να κάνει κανείς μεγαλύτερα πράγματα.
Ugotavljamo pa lahko tudi pozitivne premike.
Υπάρχουν, ωστόσο, και θετικές εξελίξεις.
Vendar pa lahko postavimo tudi nekatera vprašanja.
Παρόλα αυτά, μπορεί να τεθούν ερωτήματα.
Poleg povečanja pa spremenimo lahko tudi sestavo.
Μπορεί να τροποποιηθεί όχι μόνο η αύξηση, αλλά και η διάρθρωση.
En ali dva lahko pa tudi tri.
Ένα μίλι ή δύο μίλια και ίσως και τρία
To lahko sprejmemo, ali pa tudi ne.
Μπορεί αυτό να το αποδεχθείτε, ή όχι.
Lahko imate telo, ne pa tudi srca.
Το κορμί μου σου ανήκει, μα η καρδιά μου, ποτέ.
Lahko pa je bilo tudi v sedmem.
Αν και φυσικά, θα μπορούσε να ήταν στο κεφάλαιο επτά.
V bližini pa lahko koristite tudi brezplačno parkirišče.
Οι επισκέπτες μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν δωρεάν τον κοντινό χώρο στάθμευσης.
Lahko pa tudi vnesete vaš e poštni naslov.
Μπορείτε επίσης να εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
S prihranki pa lahko kupim tudi kaj zase!
Με τα λεφτά p i ου ε ξ οικονο ώ p i ο ρώ να p i άρ ω κάτι για ένα !
Tu pa lahko obiskovalci vidijo tudi veliko zanimivega!
Και υpiάρχουν piάρα piολλά για να δει κανεί!
Seveda pa tudi predhodni ukrepi lahko marsikaj preprečijo.
Φυσικά, ενισχυμένα μέτρα μπορούν επίσης να αποτρέψουν πολλά προβλήματα.
Težko bo, vendar pa je lahko tudi udobno.
Θα είναι δύσκολο αλλά μπορεί και να γίνει ομαλά παράλληλα.
Nekaj pa lahko storimo tudi na strani povpraševanja.
Μπορούμε επίσης να κάνουμε κάτι για τη ζήτηση.
Obenem pa lahko globalno segrevanje predstavlja tudi priložnost.
Συγχρόνως, η υπερθέρμανση του πλανήτη ενδεχομένως να προσφέρει μια ευκαιρία.
Do neuspeha lahko pride tukaj, pa tudi drugje.
Μπορεί να αποτύχει και εδώ και οπουδήποτε αλλού.
Lahko pa bi bile , vse skupaj tudi sanje.
Μπορεί κι' όλας να ήταν μόνο ένα όνειρο.
Lahko bi tudi cvilil, pa bi mularija norela.
Μπορει να στριγκλιζει, αλλα αρεσει στα παιδια.
Osnutek zapisnika pa se lahko potrdi tudi pisno.
Άρθρο 11
Osnutek zapisnika pa se lahko potrdi tudi pisno.
Εναλλακτικά, το σχέδιο των εν λόγω πρακτικών μπορεί να εγκριθεί γραπτώς.
Jaz še vedno lahko veslam, pa tudi lahko še vržem mreže.
Μπορώ ακόμη να τραβώ κουπί, και να ρίχνω το δίχτυ.
Ali pa lahko tudi povežete z računalnikom neposredno domov tv, kot tudi.
Ή ίσως μπορείτε επίσης να συνδέσετε τον υπολογιστή σας απευθείας στην τηλεόραση του σπιτιού σας, καθώς και.
Cene so okvirne (lahko spremeni, kadar koli) lahko pa tudi druge stroške.
Οι τιμές είναι ενδεικτικές (μπορεί να αλλάξει όταν οποιαδήποτε) και μπορεί να περιλαμβάνει και άλλα έξοδα.
Hkrati pa lahko tudi prepreči smrtne izide zaradi panlevkopenije.
Επίσης, µπορεί να συντελέσει στην πρόληψη του θανάτου λόγω πανλευκοπενίας.
Lahko pa so tudi vključeni v cilje osebnega razvoja.
Λ Σ ΣΕ ΣΣ ΗΜ ΑΙ ΝΟ ΟΙ Γ
Obvladanje velikega svetovnega jezika pa lahko tudi zmanjša motivacijo.
Το να µιλάς µια σηµαντική piαγκόσµια γλώσσα εpiίσης µpiορεί να λειτουργήσει ως αντικίνητρο.
Vendar pa lahko nekaj naredimo tudi mi, gospod Barroso.
Ωστόσο, και εμείς, μπορούμε να κάνουμε κάτι, κύριε Πρόεδρε.
Ugotavljamo pa lahko tudi nestrpnost med različnimi muslimanskimi ločinami.
Ωστόσο, υπάρχει μισαλλοδοξία και ανάμεσα στις διάφορες μουσουλμανικές ομάδες.
Ubijemo lahko poražene samuraje, ne pa tudi razbojnikov? Prenehajta!
Σκοτώνεις τους ηττημένους σαμουράι που προσπαθούν να ξεφύγουν αλλά όχι τους ληστές!
Lahko pa tudi skozi okna vidimo kaj se dogaja!
Κι από τα παράθυρα μπορούμε να βλέπουμε τι συμβαίνει έξω.
En preboj, nekaj ur, pa tudi njega lahko izgubimo.
Ενα ρήγμα στην άμυνά μας, και την χάσαμε κι αυτήν.
OUS se lahko pritožijo KAN, ne pa tudi ministrstvu.
Οι Ganis προετοιμάζουν τα έγγραφα παραγωγής και μεταφοράς από όλα τα κρατικά δάση.
Ta osnutek zapisnika pa se lahko potrdi tudi pisno.
Εναλλακτικά, το σχέδιο πρακτικών μπορεί να εγκριθεί γραπτώς.
Vendar pa obstajajo tudi vzroki, ki jih lahko obvladujemo in tudi moramo obvladovati.
Ωστόσο, υπάρχουν επίσης αιτίες που μπορούμε και πρέπει να ελέγξουμε.
Lahko pa privede tudi do porušenja ravnovesja vodnih ekosistemov, s tem pa tudi celotnega okolja na našem planetu.
Ενδέχεται επίσης να διαταράξει την ισορροπία των υδάτινων οικοσυστημάτων και, κατά συνέπεια, ολόκληρη την περιβαλλοντική ισορροπία της υφηλίου μας.
Če lahko najdemo komete brez teleskopa, bomo pa že lahko našli tudi besede.
Εάν μπορούμε να βρούμε κομήτες χωρίς τηλεσκόπιο, δεν θα έπρεπε να μπορούμε να βρούμε και λέξεις
Okužbe pri živalih so lahko prisotne več let, lahko pa tudi vse življenje.
Οι λοιώξει στα ζώα piορεί να piαρατείνονται εpiί αρκετά έτη και ενδε χοένω ισοβίω.
Lahko pa prejme tudi zdravilo za preprečevanje zvišanja telesne temperature.
Το φάρµακο πρέπει να χορηγείται σε περιβάλλον που διαθέτει εξοπλισµό ανάνηψης για την αντιµετώπιση επειγόντων ιατρικών περιστατικών.
Nekateri učinki pa so lahko tudi hudi in zahtevajo zdravljenje.
Ορισμένες, ωστόσο, ενδέχεται να είναι σοβαρές και να απαιτήσουν αγωγή.
Alice je rekla, pa tudi ona bi lahko za kihanje.
Alice είπε στον εαυτό της, καθώς όπως η ίδια θα μπορούσε, για το φτέρνισμα.

 

Povezana iskanja: Tudi ... - Ne Samo ... Ampak Tudi - Kot Tudi - Tudi - Kot Tudi ... - Glej Tudi - Znan Tudi Kot - Tudi Po - Tudi Zdaj - Možne So Tudi -