Prevod "kitara zvočnik kabinet" za francoski jezik:


  Slovar Slovenski-Francosko

Kabinet - prevod : Kitara - prevod : Zvočnik - prevod : Zvočnik - prevod : Kabinet - prevod : Kitara zvočnik kabinet - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Kitara.
Une guitare.
Zvočnik
Haut parleur
KABINET DER KONINGIN (KABINET KRALJICE)
Maahanmuuttovirasto Migrationsverket (Services de l'immigration)
Popačena kitara
Guitare électrique 160 160 distorsion
Alikvotna kitara
Harmoniques de guitare
Ah, kitara!
Une guitare.
Notranji zvočnik
Haut parleur interne
Utišaj zvočnik.
Baisse le son.
Imamo zvočnik.
On a aussi un hautparleur.
Vklopi zvočnik.
Mets l'écouteur.
Pretirano ojačana kitara
Guitare électrique saturée
Analogna basovska kitara
Basse électrique fretless
Tam je kitara.
II y a une guitare.
Uporabi zvočnik računalnika
Utiliser le haut parleur de l' ordinateur
Kabinet predsednika
Cabinet de la présidente
KABINET PREDSEDNIKA
CABINET DU PRÉSIDENT
(Kabinet predsednika)
(Cabinet du Président)
Klavir, gramofon, havajska kitara.
Piano, tournedisque, guitare hawaïïenne...
Preklopi na zvočnik, Lewis.
Mettezle sur la ligne, Lewis.
Pred mojim je zvočnik.
Tuttle.
točnost zvočnik, mikrofon, kamera, itd
précision de haut parleur, microphone, caméra, etc
To je kabinet velikosti.
Il est la taille des enceintes.
Delovni kabinet Pierra Revela.
Le cabinet de travail de Pierre Revel.
in KABINET MINISTROV UKRAJINE,
et le CABINET DES MINISTRES DE L'UKRAINE,
Moja kitara kljub temu poje tako.
Ma guitare me dit
Povej mu, naj preklopi na zvočnik.
Qu'il le mette sur le hautparleur.
Pokličem lahko karkoli, kar ima zvočnik.
Le OmCom marche avec tous les hautparleurs.
Oznake Oznake Svetila.com LED kabinet povezovalni kabel 1m led svetila omare kabinet povezovalni kabel 1m
Étiquettes Étiquettes Svetila.com LED cabinet cable de raccordement 1m led luminaires meubles cabinet cable raccordement 1m
Razprave o Evropi (kabinet predsednika)
Discours sur l'Europe (Cabinet du Président)
Ali je bila fotografija kabinet?
Était la photographie une armoire?
Pojdimo v moj kabinet, prosim.
Très bien. Mon bureau, voulezvous Tu permets, Maman?
V fiIing kabinet v ceIIar.
Dans la cave.
Vi ste zelo slabo zvočnik, je dejal
Vous êtes un orateur très pauvres, dit le
Mini zvočnik za volumen in naravne kodre.
â Mini haut parleur pour le volume et boucles naturelles.
Bienalna konferenca (kabinet predsednika) revidirano obvestilo
Conférence biennale (Cabinet du Président) note révisée
bienalna konferenca v Atenah (kabinet predsednika).
Conférence biennale à Athènes (Cabinet du Président).
Bienalna konferenca, Firence, Italija (kabinet predsednika)
Conférence biennale, à Florence, en Italie (Cabinet du président)
Ampak, moram poklicati kabinet zaradi zalog.
Je convoque une réunion de cabinet pour obtenir ces subsides.
No, tu je moj delovni kabinet.
Voici mon bureau.
Zakaj ne gremo razsodit v kabinet?
Si on allait délibérer en chambre, comme ils disent ?
Še ena zanimiva božična darila za sestro kitara.
un autre élément intéressant cadeaux de Noël pour soeur la guitare.
Če želite omogočiti in okrepiti kodre, uporabite zvočnik.
Pour activer et d'améliorer les boucles, utiliser le haut parleur.
Zvočnik podeljuje imuniteto obsojencev pričajo vs De Lima
Président accorde l immunité aux condamnés témoignant vs De Lima
Kitara in bas nista zanimiva, naredite bolj zapleteno glasbilo.
Faites donc un instrument un peu plus compliqué.
Lahko je klavir, sintetična, kitara in druge zanimive možnosti.
Cela peut être piano, synthétiseur, guitare et autres options intéressantes.

 

Povezana iskanja: Zvočnik - Kabinet - Prikazati Kabinet - Osnova Kabinet - Medicine Kabinet - Ogrevanje Kabinet - Kitara - Kitara Igranje - Akustična Kitara - Bas Kitara -