Prevod "struktura podatkov" na finskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Finski

Struktura - prevod : Podatkov - prevod : Struktura podatkov - prevod : Podatkov - prevod : Podatkov - prevod : Struktura - prevod : Podatkov - prevod : Struktura - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

vnaprej določena struktura, prepoznavna za elektronski prenos podatkov
ennakolta määriteltyä sähköiseen tiedonsiirtoon hyväksyttyä sanomamuotoa
ïƒ podatkov struktura skladiščenje in točkovne naslovi odjemalcem in strežnikom.
ïƒ Tietorakenne varastointi ja pisteen osoitteet asiakkaan ja palvelimen.
To je nekaj struktura, v katerem si lahko vnose, vnos podatkov, podatki trgovina struktura zagotavlja možnost shranjevanja ustvarjenih rešitve, formalizirane rezultati.
Tämä on noin rakenne, jossa voit tehdä merkinnät, syöttää tietoja, tallentaa tietoja rakenne antaa mahdollisuuden tallentaa muodostetun ratkaisut, virallistettiin tulokset.
Za usklajen niz podatkov, ki presega meje držav članic, je potrebna usmerjena struktura delovanja.
Jäsenvaltioiden rajat ylittävät johdonmukaiset tiedot edellyttävät kohdennettua ja toimivaa tietoarkkitehtuuria.
Struktura
Strukti
Struktura
Rakenteet
Struktura transakcije .
Transaktiorakenne .
Struktura transakcije.
Transaktiorakenne.
Struktura Sklada
Rahaston rakenne
Struktura poveljevanja
Johtamisjärjestely
Struktura knjige
Kirjan rakenne
Struktura pododborov
Alakomitearakenne
Struktura poveljevanja
Kansalliset viranomaiset siirtävät joukkojensa ja henkilöstönsä operatiivisen ja taktisen johdon ja tai valvonnan EU n operaation komentajalle.
Struktura poveljevanja
Siviilioperaatiokomentaja vastaa EU n siviilikriisinhallintaoperaatiosta ja sen johtamisesta ja valvonnasta strategisella tasolla.
Struktura poveljevanja
Operaation johtaja vastaa EUBAM Libyasta ja sen johtamisjärjestelystä.
Struktura poveljevanja
Kansalliset viranomaiset siirtävät operatiivisen johtosuhteen unionin siviilioperaation komentajalle.
Struktura poveljevanja
Operaation johtaja johtaa EU n siviilikriisinhallintaoperaatiota ja vastaa sen päivittäisestä hallinnosta.
Struktura poveljevanja
Kansalliset viranomaiset siirtävät operatiivisen johtosuhteen Euroopan unionille.
Struktura poveljevanja
EU n siviilioperaatioiden komentaja vastaa EUAM Ukrainasta sekä sen johtamisesta ja valvonnasta strategisella tasolla.
Struktura poveljevanja
EU n siviilioperaatioiden komentaja vastaa EUCAP Sahel Malista sekä sen johtamisesta ja valvonnasta strategisella tasolla.
Struktura Fundacije
Säätiön rakenne
Navedbe in struktura podatkov tranzitne deklaracije so določene v prilogah A1, A2 in B6 k Dodatku III.
25 artikla
STRUKTURA IN NALOGE
Slovenia liittyy euroalueeseen .
Struktura notranjega nadzora
Sisäisen valvonnan rakenne
strUKtUrA in nALOge
RAKENNE JA TEHTÄVÄT
Struktura razčlenitve dela
Kustannusrakenne
Struktura razčlenitve dela
Muokkaa kustannusrakennetta
Struktura razčlenitve dela
Muokkaa resurssien rakennetta
Struktura razčlenitve dela
Muokkaa työn rakennetta
Struktura in naloge
Rakenne ja tehtävät
STRUKTURA IN NALOGE
RAKENNE JA TEHTÄVÄT
Struktura izdatkov SKP
maatalouskäytäntöjen jatkamiseksi.
Organizacijska struktura zadrug
Osuuskunnan päätös organisaatiorakenteesta
Skupna struktura PD
Korkeakoulututkintotodistuksen Europass liitteen yhteinen rakenne
Skupna struktura PC
Ammattitutkintotodistuksen Europass liitteen yhteinen rakenne

 

Povezana iskanja: Struktura Podatkov - Struktura - Površinska Struktura - Organizacijska Struktura - Struktura Stroškov - Struktura Podjetja - Struktura Drevesa - Osnovna Struktura - Celična Struktura - Struktura Kapitala -