Prevod "si prizadevajo da se zagotovi" na finskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Finski

Prizadevajo - prevod : Prizadevajo - prevod : Prizadevajo - prevod : Prizadevajo - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Trenutno si prizadevajo, da bi se k temu zavezala si si prizadevajo, prizadevajo, da da bi bi se se k k temu temu zavezala zavezala tudi mala in srednja podjetja.
Ihannetapauksessa tällaiset toimet toteutetaan yhteistyössä maahanmuuttajiin ja kantaväestöön kuuluvien työntekijöiden sekä ammattiliiton edustajien kanssa.
I, si prizadevajo, da bi zadovoljstvo.
Yritän antaa tyydytystä.
Službe Komisije si prizadevajo, da bi to izboljšale.
Komission yksiköt pyrkivät kehittämään sitä.
Napočil je čas, da Zahod preneha podpirati gospoda Mušarafa in zagotovi podporo tistim, ki si prizadevajo za demokratične spremembe v Pakistanu.
Nyt on koittanut aika, jolloin länsimaiden on välittömästi vedettävä matto presidentti Musharrafin jalkojen alta ja tarjottava tukea hänen sijastaan Pakistanin demokraattisille uudistusvoimille.
Ruske oblasti pozivamo, naj si po najboljših močeh prizadevajo, da se zagotovi, da lahko tisti, ki razkrivajo kršitve človekovih pravic, to počnejo brez strahu pred nasiljem ali zastraševanjem.
Kehotamme Venäjän viranomaisia tekemään kaikkensa sen varmistamiseksi, että ne, jotka työskentelevät paljastaakseen ihmisoikeusrikkomuksia, voivat työskennellä joutumatta pelkäämään väkivaltaa tai painostusta.
Raziskovalci si prizadevajo, da bi našli nove zdravljenja thalassemias.
Tutkijat pyrkivät löytämään uusia hoitomuotoja thalassemias.
Ali pristop prisili ljudi, da si prizadevajo izkoristiti mreženje?
Kannustaako Leader lähestymistapa ihmisiä hyötymään tai tuottamaan hyötyä verkostoitumisen kautta?
Premalo si tudi prizadevajo, da bi svoje dosežke povečali.
He eivät myöskään ponnistele tarpeeksi jatkaakseen saavutuksiaan.
To ni burgerje si prizadevajo.
Tämä ei ole hampurilaiset etsit.
Med drugo fazo si države članice prizadevajo , da bi se izognile čezmernemu javnofinančnemu primanjkljaju .
Toisen vaiheen aikana jäsenvaltiot pyrkivät välttämään liiallisia julkistalouden alijäämiä .
Med drugo fazo si države članice prizadevajo, da bi se izognile čezmernemu javnofinančnemu primanjkljaju.
Toisen vaiheen aikana jäsenvaltiot pyrkivät välttämään liiallisia julkistalouden alijäämiä.
Parlamentarni odbori si prizadevajo, da se držijo svojih osnutkov dnevnega reda in dnevnega reda.
Parlamentin valiokuntien on pyrittävä noudattamaan esityslistaluonnostaan ja esityslistaansa.
Vsi Kenijci, celotno območje in celo EU si prizadevajo, da bi se nemiri končali.
On kaikkien kenialaisten, alueen ja jopa EU n etu, että levottomuudet saadaan päättymään.
Vloga izvoljenih predstavnikov je, da si prizadevajo za skupno dobro.
Vaaleilla valittujen edustajien tehtävä on pyrkiä edistämään yhteistä hyvää.
Prizadevajo si za lastni politični interes.
Hallitukset ajavat omia poliittisia etujaan.
Če ste si prizadevajo za zemeljske stvari in zemeljskega uspeh, si cilj, da nizka.
Jos olet tavoitteena maallisista maallinen menestys, olet tavoitteena pienempään.
Ali si prizadevajo, da bi dobili kovancev in Pointson FIFA 16 ?
On vaikeuksia saada kolikoita ja Pointson FIFA 16 ?
Kadar se zavedate, da si vsi sodelujoči prizadevajo za sporazum, se zaradi pozitivnega ozračja dosegajo dobri rezultati.
Kun tuntuu siltä, että kaikki osallistujat haluavat päästä sopimukseen, siitä syntyy myönteinen ilmapiiri, joka voi johtaa vain hyviin tuloksiin.
Ti si prizadevajo zbrati celotno paleto informacij
Ne ovat pyrkineet keräämään täyden valikoiman tietoja
Zdi se nam, da so to sporočilo slišali in da si močno prizadevajo, da bi preprečili kakršne koli motnje.
Vaikuttaa siltä, että tämä viesti on kuultu ja että häiriöiden estämiseksi toteutetaan merkittäviä toimia.
Nacionalne centralne banke si prizadevajo zagotoviti, da je gospodarski učinek obravnave donosov
Kuponkimaksut, joissa koronasetantakausi on pidempi kuin vuosi, katsotaan kiinteäkorkoisiksi maksuiksi kiinteäkorkoisten instrumenttien aliarvostus määräytyy instrumentin jäljellä olevan maturiteetin mukaan.
Predvsem si prizadevajo, da bi kakršno koli nasprotovanje priseljevanju postalo kaznivo dejanje.
Ne pyrkivät etenkin tekemään kaikenlaisesta maahanmuuton vastustamisesta rikoksen.
Lastniki plovil si prizadevajo, da vkrcajo na krov dodatno število sejšelskih mornarjev.
Varustajien on pyrittävä ottamaan palvelukseen enemmänkin seychelliläisiä merimiehiä.
Pogodbenice si prizadevajo, da redno zagotavljajo prostovoljne prispevke za izvajanje te konvencije.
Sopimuspuolet pyrkivät antamaan säännöllisesti vapaaehtoisia avustuksia tämän yleissopimuksen täytäntöön panemiseksi.
Konkurenčna politika Skupnosti ima natančnodoločen cilj zaščito inrazvoj prave konkurence na kakovosti in ceni izdelkov ter storitev zagotovi ravenodličnosti.Poleg tega podjetja sili, da si prizadevajo zakonkurenčnostin ekonomsko učinkovitost.
tehokkaimmin, kun tarjoajia on kyllin monta.Kilpailutilanne saa kunkin tarjoajan etsimään itsenäisestikeinoja päästä tasapainoiseen hinta laatu suhteeseenkysyntäpuolen vaatimuksia vastaavalla tavalla.
Predsedniki zasedanj si vedno prizadevajo doseči soglasje za vse sklepe v primeru vzdržanih glasov se, če je le mogoče, zagotovi dovolj časa za dosego kompromisa in soglasja.
Kokousten puheenjohtajan tehtävänä on pyrkiä kaikkina aikoina saamaan kaikista kysymyksistä aikaan yksimielinen päätös ja jos kannasta pidättäydytään, on annettava riittävästi aikaa kompromissin ja yksimielisyyden aikaansaamiseen, jos mahdollista.
Države članice si prizadevajo za zmanjšanje teh stroškov.
Jäsenvaltiot pyrkivät pienentämään näitä kustannuksia.
Vključene pogodbenice si prizadevajo za združljivost teh načrtov.
Asianomaisten sopimuspuolten tulee pyrkiä siihen, että suunnitelmat ovat yhteensopivat.
Mestni ime, ki si prizadevajo, vložena v spominu.
Kaupungin nimi, jossa pyritään, juuttunut muistiin.
Mestni ime, ki si prizadevajo, vložena v spominu.
Kaupungin nimi, joilla pyritään, tarttuu muistiin.
Dekleta z enakim imenom si prizadevajo za vodstvo.
Saman nimisen tytöt pyrkivät johtajuuteen.
So poželjiv prosim, in si prizadevajo za popolnost.
He ovat innokkaita miellyttämään ja pyrkiä täydellisyyteen.
Ljudje si prizadevajo za nakup ali mine Cryptocurrencies.
Ihmiset pyrkivät ostamaan tai louhia Cryptocurrencies.
Čeprav so oblasti si prizadevajo za rešitev problema.
Vaikka viranomaiset pyrkivät ratkaisemaan ongelman.
Države članice si prizadevajo za zmanjšanje teh stroškov.
Jäsenvaltiot pyrkivät pienentämään näitä kustannuksia.
Nekatere države članice si že prizadevajo za konsolidacijo.
Jotkin jäsenvaltiot ovat jo toteuttaneet vakautustoimia.
Navedeni cilji si prizadevajo spodbuditi inovacije v industriji.
Esitetyillä tavoitteilla pyritään kannustamaan alan innovaatiota.
Izpostavim naj, da nikakor ne smemo dovoliti, da se v to vključijo zasebna podjetja, ki si prizadevajo za dobiček.
Haluaisin tässä yhteydessä huomauttaa, että me emme todellakaan saa antaa kyseisen toiminnan joutua yksityisten voittoa tavoittelevien firmojen käsiin.
Dejstvo, da se status zdaj izteka, kaže, da je treba mednarodno podpreti tiste sile, ki si prizadevajo za spremembe.
Erityiskohtelu on kuitenkin päättymässä. Muutokseen pyrkivät voimat tarvitsevat sen vuoksi nyt kansainvälistä tukea.
Pogodbenice si prizadevajo, da soglasno dosežejo sporazum o kateri kolipredlagani spremembi te konvencije.
Sopimuspuolet yrittävät päästä yksimieliseen sopimukseen kaikista tähän yleissopimukseen tehtävistä muutosesityksistä.
Podjetniki morajo imeti jasno vizijo, ko si prizadevajo, da bi dosegli zastavljene cilje.
Yrittäjällä pitäisi olla selkeä visio, kun hän pyrkii kohti tavoitettaan.
Armenske in azerbajdžanske organe pozivam, da si prizadevajo za rešitev tega dolgotrajnega spora.
Haluaisin vedota Armenian viranomaisiin ja tietysti Azerbaidžanin viranomaisiin, jotta ne pyrkisivät ratkaisemaan pitkään jatkuneen konfliktin.
Bonitetne agencije si ne prizadevajo močno, da bi pridobile informacije in jih analizirale.
Luottoluokituslaitokset eivät tee kovasti töitä saadakseen tietoja ja analysoidakseen niitä.
Lastniki plovil si prizadevajo, da na vsako plovilo vkrcajo tri kvalificirane liberijske mornarje.
Nämä sopimukset takaavat merimiehille heihin sovellettavan sosiaaliturvajärjestelmän etuudet, joihin kuuluvat henki , sairaus ja tapaturmavakuutus.
To je zdelo, da si prizadevajo, da bi se skrivajo v ozadju kita, da bi se da ne bi videli pri nas. COOK S potovanja.
He näyttivät pyrkivät peittämään itsensä taakse valas, jotta välttää nähdä meidät. Cook 'S matkoilla.

 

Povezana iskanja: Zagotovi - Prizadevajo - Si Prizadevajo, Da -