Prevod "trojniku" estonskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Estonski

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Nalepke bodo oblikovane v trojniku, kot za druga naša kontrastna sredstva.
Etiketid on kujundatud kolmiketikettidena nagu meie teistel kontrastainetel.
Naslednji podatki, kjer to pride v poštev, morajo biti posredovani v trojniku in morajo vsebovati seznam.
Järgmine teave tuleb vajaduse korral esitada kolmes eksemplaris ja see peab sisaldama sisukorda.