Prevod "pri čemer je dovolj" estonskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Estonski

Dovolj - prevod : Dovolj - prevod : Dovolj - prevod : Dovolj - prevod : Dovolj - prevod : Dovolj - prevod : Dovolj - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Menim, da moramo razpravljati danes, pri čemer bo to dovolj.
Ma arvan, et arutelu peaks toimuma täna ja et sellest piisab.
To pomeni,, da imate sedmo čakro, pri čemer je njen razvoj sposobnosti dovolj močan.
See tähendab,, et teil on seitsmendal tšakra, tema arengu võimet on piisavalt tugev.
Prav tako je pomemben premišljen odziv, pri čemer si je treba vzeti dovolj časa za oceno položaja.
Samuti tähtis on reageerida mõislikult, võttes piisavalt aega olukorra hindamiseks.
Seveda je na celini, kot je Afrika, dovolj možnosti za tristransko sodelovanje, pri čemer je to eden od primerov.
On selge, et sellisel mandril nagu Aafrika on ruumi kolmepoolse koostöö jaoks ning see on üks näide.
Pri čemer je
Kus
pri čemer je
kus
pri čemer je
a assotsieerunud riikide arv,
pri čemer je
S (0,2 100)   S 1 (a   b) 0,2 100 c C,
pri čemer je
S (0,2 100)   S 1 (a b) 0,2 100 c C,
Evropa mora vlagati v novo tehnologijo, pri čemer je program Galileo pokazal, da je dovolj možnosti za dodaten proračun.
Euroopa peab investeerima uude tehnoloogiasse ja Galileo on näidanud, et teise eelarve jaoks on ruumi.
Te informacije so bile predložene prepozno, pri čemer menim, da še vedno niso dovolj izčrpne.
Selline informatsioon on antud, kuigi hilinenult, kuid ma ei arva ikka veel, et see on piisav.
DE pri čemer je
II OSA kus
Ostalo je še veliko vprašanj za razpravo, vendar menim, da je bila dovolj obširna, pri čemer ne želim porabiti še več časa.
On veel palju rohkem öelda, aga ma arvan, et see oli laialdane arutelu ja ma ei taha rohkem aega kulutada.
Dolgoročne posledice radioaktivnega sevanja in genske tehnologije še niso dovolj natančno določene, pri čemer je nemogoče oceniti posledice kloniranja, kaj šele križancev.
Radioaktiivse kiirguse ja geneetilise tehnoloogia pikaajalised tagajärjed ei ole veel piisava detailsusega kindlaks tehtud ning on võimatu hinnata kloonimise, kaasa arvatud ristamise, mõjusid.
Reagenti in proizvodi pri čemer je
seadmed ja materjalid kus
pri čemer je faktor K 0,7
kus K tegur 0,7
To je tudi storila, pri čemer je dokazala, da so države članice skupaj dovolj močne, da preživijo globalizacijo in da imajo od nje tudi koristi.
Ta ongi seda teinud tõestades, et koos on liikmesriigid piisavalt tugevad, et üleilmastumises ellu jääda ja sellest isegi kasu lõigata.
To, o čemer govorimo, ni dovolj močno prisotno v javni zavesti.
See, mida me siin ütleme, ei kinnistu piisavalt avalikkuse teadvuses.
pri čemer je treba ohranjati naravo regije.
avamisega, kaitstes seejuures piirkonna loodust.
pri čemer je Bh višina pregrade in
kus Bh on vaheseinte kõrgus ja
Svet določi svoj urnik dela, pri čemer pogodbenicama v sporu da na voljo dovolj časa za izpolnitev vseh faz postopka.
Vahekohus kehtestab oma töö ajagraafiku, millega nähakse vaidluses osalevatele pooltele ette piisav aeg kõigi menetlusetappide läbimiseks.
Dovolj je. Dovolj je.
Aitab küll.
Dovolj je dovolj.
Kaua võib!
Dovolj je dovolj.
Küllalt juba.
Dovolj je dovolj.
Aitab küll juba!
Dovolj je dovolj.
Meil on küllalt!
Dovolj je, dovolj...
Aitab, aitab...
rt ¼ pri čemer je Rt Ht nt rt
rt ¼ kus Rt Ht nt rt
Prerazporeditev je bistvena, pri čemer potrebuje trdno vlado.
Võtmeks on tulude ümberjaotamine ja see vajab kindlat valitsust.
pri čemer je L (1 3 DB 96)
kus L (1 3 WL 96)
Ugotovil je, da ni treba, da je celoten gozd optimalen habitat vrste dovolj bi bilo 30 45 , pri čemer bi se ta delež sčasoma postopno premikal čez območje.
Instituut tegi järelduse, et kogu mets ei peagi metsise optimaalsetele elupaigavajadustele vastama, vaid piisab 30 45 st hooldatud alast, mis liigub järk järgult üle kogu piirkonna.
Sprejemanje popravnih ukrepov po tem, ko je škoda že storjena, ni dovolj za zavrnitev teh resnih obtožb, pri čemer s prikrivanjem te obtožbe ne bodo izginile.
Pärast juhtunut pole korrigeerivate meetmete rakendamine nendest tõsistest süüdistustest vabastamiseks piisav ning andmete saladuses hoidmine ei tähenda, nagu neid poleks.
Dovolj mi je, dovolj!
Üles!
Dom. Dovolj je dovolj.
Olen nüüd kodus ja mulle aitab.
Kontaktne točke bodo v vsaki regiji, pri čemer se bodo nahajale dovolj blizu podjetjem, da bodo za vsa podjetja brez težav dosegljive.
Kõigis Euroopa piirkondades saavad olema kontaktpunktid, mis asuvad ettevõtetele piisavalt lähedal, et tagada, et kellelgi ei ole probleeme neile juurdepääsuga.
Potrebna je podrobna razprava, pri čemer je treba upoštevati vzajemnost.
Me vajame üksikasjalikku arutelu, läbirääkimisi ning üksteisele vastutulekut.
iglavcev (Coniferales), pri čemer je izključen les brez lubja
okaspuudest (Coniferales), v.a kooreta puit,
Castanea Mill., pri čemer je izključen les brez lubja
liigist Castanea Mill., v.a kooreta puit,
Vendar ima poslanec prav glede tega, da je pri Pogodbi še dovolj možnosti za izboljšave, pri čemer eden od primerov zadeva pragmatičen časovni razpored pri letnem proračunskem postopku, ki se ga upošteva od leta 1975.
Aga loomulikult on auväärsel parlamendiliikmel õigus, öeldes, et asutamislepingus võib olla juba rohkelt ruumi paranduste jaoks, üks näidetest puudutab aastaeelarve menetluse praktilist ajakava mida on järgitud alates 1975. aastast.
V redu je, dovolj je, dovolj je.
Lõpetage.
Edini negativni vidik poročila odbora za okolje je bil predlog spremembe o spodbujanju sežiganja odpadkov, pri čemer so ga opredeljevali kot učinkovitega, če se predela dovolj energije.
Keskkonnakomisjoni raporti ainus negatiivne aspekt oli muudatusettepanek jäätmete põletamise soodustamiseks, käsitledes seda tõhusa kasutamisena juhul, kui taastatakse piisavalt energiat.
Pomembno je ustvariti pogoje v šolah, pri čemer se lahko vsak dan dovolj časa nameni telesni vzgoji in spodbujanju otrok k sodelovanju pri športu, na primer z gradnjo igrišč in športnih dvoran.
Oluline on luua koolides sellised tingimused, et nendest lähtuvalt oleks võimalik igal päeval leida piisavalt aega kehalise kasvatuse jaoks ning näiteks mänguväljakute ja spordihallide ehitamisega julgustada lapsi sportima.
Posledično je predlagana karenca 6 dni pri brojlerjih dovolj varna.
Seega on broileritel kavandatud keeluaeg 6 päeva piisava varuga.
Gre 1MΩ cm zeleno koruze (merjeno pri 40V), je dovolj,
Umbes see on 1MΩ cm, roheline corn, (mõõdetuna 40V), siis piisab nüüd
Voda je vir življenja, pri čemer je omenjena direktiva zelo pomembna.
Vesi on elu alus vaadeldav direktiiv on ülioluline.

 

Povezana iskanja: Pri čemer Je Dovolj - Pri čemer Je - Pri čemer Krvni Tlak - čemer Nastanejo - Dovolj - Dovolj Dobra - Dovolj Pogosto - Je Dovolj - Dovolj Zgodaj - Več Kot Dovolj -