Prevod "pri čemer je" estonskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Estonski

Pri čemer je - prevod : Pri čemer je - prevod : Pri čemer je - prevod : Pri čemer je - prevod : Pri čemer je - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Pri čemer je
Kus
pri čemer je
kus
pri čemer je
a assotsieerunud riikide arv,
pri čemer je
S (0,2 100)   S 1 (a   b) 0,2 100 c C,
pri čemer je
S (0,2 100)   S 1 (a b) 0,2 100 c C,
DE pri čemer je
II OSA kus
Reagenti in proizvodi pri čemer je
seadmed ja materjalid kus
pri čemer je faktor K 0,7
kus K tegur 0,7
pri čemer je treba ohranjati naravo regije.
avamisega, kaitstes seejuures piirkonna loodust.
pri čemer je Bh višina pregrade in
kus Bh on vaheseinte kõrgus ja
rt ¼ pri čemer je Rt Ht nt rt
rt ¼ kus Rt Ht nt rt
Prerazporeditev je bistvena, pri čemer potrebuje trdno vlado.
Võtmeks on tulude ümberjaotamine ja see vajab kindlat valitsust.
pri čemer je L (1 3 DB 96)
kus L (1 3 WL 96)
Potrebna je podrobna razprava, pri čemer je treba upoštevati vzajemnost.
Me vajame üksikasjalikku arutelu, läbirääkimisi ning üksteisele vastutulekut.
iglavcev (Coniferales), pri čemer je izključen les brez lubja
okaspuudest (Coniferales), v.a kooreta puit,
Castanea Mill., pri čemer je izključen les brez lubja
liigist Castanea Mill., v.a kooreta puit,
Voda je vir življenja, pri čemer je omenjena direktiva zelo pomembna.
Vesi on elu alus vaadeldav direktiiv on ülioluline.
To je resnica, pri čemer trdite, da je to Evropa vrednot.
See on tõde ja siis tulete rääkima, et tegemist on väärtuste Euroopaga.
Rt Člen 6 rt Rezervna imetja pri čemer je 1 .
kus Rt kohustuslike reservi hoiuste pealt makstav tasu hoidmisperioodil t keskmised päevased kohustuslike reservide hoiused hoidmisperioodil t
To navaja člen 27 direktive, pri čemer je to zakonodaja.
Seda ütleb direktiivi artikkel 27, see on seadus.
Bioetanol izhaja iz poljščine, pri čemer je pravzaprav kmetijska surovina.
Bioetanool pärineb põllusaadustest ning on põhiolemuselt põllumajanduslik toormaterjal.
To je bolj smiselno, pri čemer bo vključena tudi industrija.
Sedaviisi toimimisel oleks mõtet ja saaks kaasata ka majandusharu.
Lakota je zelo razširjena, pri čemer obstaja pomanjkanje osnovne higiene.
Valitseb ulatuslik nälg ja hügieenivahendite puudus.
Prihodnost je negotova, pri čemer moramo v Evropski uniji posredovati.
Tulevik on ebakindel ning me peame kaasama Euroopa Liidu.
To ni nepomembno, pri čemer je zelo pomembno vprašanje izobraževanja.
See pole vähem oluline seik ja koolituse küsimus on väga tähtis.
To je bila napaka, pri čemer zanjo plačujemo še danes.
See oli viga ja täna me maksame selle eest.
To je bilo obdobje za razmislek , pri čemer se je že končalo.
Seda nimetati järelemõtlemisajaks ning see on lõpule jõudnud.
Madžarska je članica tega programa, pri čemer je zanimanje za program ogromno.
Ungari on programmi liige ja huvi selle vastu on olnud enneolematult suur.
Da bi ugotovili optimalni vzdrževalni odmerek pri bolnikih z ledvično okvaro, je treba pri bolniku opraviti titracijo, pri čemer se lizinopril in amlodipin uporabljata posamezo in pri čemer je treba skrbno spremljati ledvično delovanje.
Optimaalse alg ja säilitusannuse leidmiseks neerukahjustusega patsientide jaoks tuleb sobiv individuaalne annus leida lisinopriili ja amlodipiini eraldi koostisosi kasutades, jälgides tähelepanelikult neerufunktsiooni.
Halo? Ne morem si predstavljati, kot so, pri čemer je Združeno
Ma ei suutnud ette kujutada, nagu, jättes Ameerika
), pri čemer je upošteval stvarnost dvojezičnih območij in priznavanje manjšinskih jezikov.
) siduv tariifiinformatsioon (STI) (2) Euroopa solidaarsusfondi kiirus, tõhusus ja paindlikkus (3)
Nazadnje, pri čemer naslavljamo Komisijo, je težava v pripravljenosti za ukrepanje.
Lõpetuseks, ning see on suunatud komisjonile, on probleem tegutsemistahtega.
Biotska raznovrstnost je omejena, pri čemer omejitev kontaminiranosti zagotovo ni zajamčena.
Bioloogiline mitmekesisus on piiratud ning saastuse vähendamist ei ole kindlasti võimalik tagada.
Podnebje je pomembno vprašanje, pri čemer se strinjam, da moramo ukrepati.
Kliima on tähtis teema ja ma olen nõus, et me peame selles osas tegutsema.
Besedilo je torej veliko jasnejše v podrobnostih, pri čemer to pozdravljam.
Tekst on muutunud seepärast detailides palju selgemaks, mis on midagi, mida ma tervitan.
pri čemer je dS ugrez pregraditve in dLS ugrez ladje svetilnika.
kus dS on vaheruumideks jaotumise süvis ja dLS on tühja laeva süvis.
Evropski parlament je pri obravnavi proračuna dosegel pomembne dosežke, pri čemer bom omenil le nekatere.
Euroopa Parlamendi eelarvet puudutava töö tulemus on suured saavutused ning ma nimetaksin ainult mõnda.
Kako učinkovit je pri čemer je delo, ki ga ljudje v vaši organizaciji?
Kui tõhusad on tehtavat tööd, mida inimesed oma organisatsiooni?
To je najpomembnejše, kar bi lahko dosegli, pri čemer nam je to uspelo.
See oli kõige olulisem asi, mida me võisime saavutada ning me saavutasime selle.
Sporočilo Komisije je zelo dobra premisa, pri čemer je Parlament dodal primerne zahteve.
Komisjoni teatis oli väga hea alus ja parlament lisas vajalikke täpsustusi.
Ta cilj je bil v kompromisu razveljavljen, pri čemer je vse postalo ohlapno.
See eesmärk on kompromissis tühistatud, jättes kõik ebamääraseks.
V številnih državah članicah je dejansko 6 , pri čemer je euro neverjetno trden.
Paljudes liikmesriikides on see tegelikult peaaegu 6 ja euro on uskumatult tugev.
Kar manjka je infrastruktura, pri čemer je bilo to danes že večkrat omenjeno.
Mis aga täielikult puudub ja seda on juba korduvalt mainitud , on infrastruktuur.
Sosedska politika je na dvostranski ravni, pri čemer je to prvo regionalno dopolnilo.
Naabruspoliitika on kahepoolne tasand ja see on esimene piirkondlik täiendus.
Položaj žensk je grozen, pri čemer je spolno nasilje specifična težava v državi.
Naiste olukord on kohutav, sealjuures on riigis suureks probleemiks seksuaalvägivald.

 

Povezana iskanja: Pri čemer Je - Pri čemer Je Dovolj - Pri čemer Krvni Tlak - čemer Nastanejo - Pri - Pri Tem - Varnost Pri Delu - Pri Delu - Pri Upravljanju - Pri Iskanju Nove Zaposlitve -