Prevod "poslovanje posli" estonskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Estonski

Posli - prevod : Poslovanje - prevod : Poslovanje - prevod : Poslovanje posli - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

BGB je dejavna zlasti na področjih poslovanja z zasebnimi strankami in podjetji (poslovanje z občani), financiranja nepremičnin (financiranje industrijskih nepremičnin), nepremičninskih storitev (poslovanje s skladi in projekti) in poslovanja na trgu kapitala (finančni posli in posli z vrednostnimi papirji).
BGB on peamiselt tegev era ja äriklientide (jaepangandus), kinnisvara finantseerimise (tööstusliku kinnisvara finantseerimine), kinnisvarateenuste (fondide ja projektide valdkond) ja kapitaliturgude (raha ja väärtpaberitehingud) valdkonnas.
LBB je univerzalna banka s poslovnimi področji poslovanje z občani in podjetji (manjši bančni posli), financiranje nepremičnin in javne stranke.
LBB on universaalpank, mis pakub teenuseid nii era ja juriidilistele isikutele (jaepangandus) kui ka avalik õiguslikele klientidele, samuti kinnisvara finantseerimise teenust.
finančni posli denarni posli posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin finančne storitve financiranje finančne analize investicijski posli zavarovalni tvo .
finantstehingud rahalised tehingud kinnisvaratehingud finantsteenused finantseerimine finantsanalüüsid investeeringud kindlustus .
Zavarovalniški posli.
Enamasti seoses kindlustusega.
Kako posli?
Kuidas äri läheb?
Denarnoposredniški posli
Rahamaaklerlus
denarnoposredniški posli
VII LISA
Trgovski posli
turu uuringud
trgovski posli
BE Belgia
Denarnoposredniški posli
finantsvarade, sealhulgas väärtpaberite, tuletisväärtpaberite ja teiste vabalt kaubeldavate maksevahenditega seotud arveldus ja kliiringteenused
terminski posli
tähtpäevatehingud
Drugi posli
Muud
Drugi posli
Muud tehingud
9.4 Repo posli
9.4 . Repotehingud
Devizni posli Opis
Välisvaluutatehingud
POSLI PASIVNEGA OPLEMENITENJA
VÄLISTÖÖTLEMISKORD
Policijski posli, ljubica.
Politseiasjad, kullake.
So boljši posli.
On palju tulutoovamaid ärisid.
Tam posli cvetijo.
Kogu meelelahutusäri asub seal.
denarno posredniški posli
vara haldamine, nagu raha ja portfelli haldamine, kõik kollektiivsete investeeringute haldamise vormid, pensionifondi haldamine ning hooldus , hoiustamis ja usaldushoiuteenused
posli s Francijo
tehingud Prantsusmaaga
posli z Italijo
tehingud Itaaliaga
posli z Luksemburgom
tehingud Luksemburgiga
posli z Malto
tehingud Maltaga
posli z Nizozemsko
tehingud Madalmaadega
posli s Portugalsko
tehingud Portugaliga
posli z Avstrijo
tehingud Austriaga
posli s Poljsko
tehingud Poolaga
posli z Madžarsko
tehingud Ungariga
Pomoč v hrani in drugi posli, ki niso običajni komercialni posli
Toiduabi ja tavapärastest kaubandustehingutest erinevad tehingud
FINANČNI POSLI IN INSTRU MENTI
FINANTSTEHINGUD JA RA HASTAMISVAHENDID
Posli s tveganim kapitalom
Riskikapitali tehingud
To so lepi posli.
Ptüi, panite mu teenistuse nahka.
Posli mu ne tečejo.
Tema äri on halvas seisus.
Umakni se, policijski posli!
See on ametlik politseiasi.
Čakajo naju resni posli.
Meid ootab tõsine vastasseis
Baje ti posli cvetijo.
Ma kuulen, et sa liigud maailmas üha kõrgemale.
Denarnoposredniški posli (CPC 81339)
Asutused, mille eesmärgiks on täita konkreetseid ülesandeid või saavutada avaliku sektori eesmärke) näiteks Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Administration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority jt
terminski posli non deliverable
alusvara ostmiseta tähtpäevatehingud
POSLOVANJE
TEGEVUS
Poslovanje
Käitlus
Obratni repo posli v evrih
Pöördrepotehingud eurodes
Posebni posli Jean Christophe LALOUX
Erivaldkondsed tehingud Jean Christophe LALOUX
Novi produkti in posebni posli
Riskijuhtimise osakond
Vsi njegovi posli so zakoniti.
Nii palju kui teame, legaalne.

 

Povezana iskanja: Posli - Posli Posojanja - Gradbeni Posli - E-poslovanje - Poslovanje Podjetja - Poslovanje - Elektronsko Poslovanje - Poslovanje Z Občani - Na Poslovanje - Bančno Poslovanje -