Prevod "katerem" estonskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Estonski

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Ob katerem času? Ob katerem času?
Mis ajal?
Katerem?
Millisest tüdrukust?
Ustvaril sem šport v katerem v katerem igraš.
Lõin spordiala, milles sa edened.
Katerem Pokopališču?
Millisel kalmistul?
Katerem problemu?
Mis probleem see siis on?
V katerem forumu?
Millises foorumis?
V katerem znaku?
Mis sodiaagimärgi all?
V katerem filmu?
Millist minu filmidest te näinud olete?
V katerem nadstropju?
Mitmes korrus?
Katerem? Pa poglejmo.
Las ma mõtlen.
V katerem oddelku?
Üheksa aastat. Mis osakonnas?
V katerem taktu?
Taktimõõt? 4 4.
Katerem programu, gospod?
Millise programmi kohta, sir?
Na trgu, na katerem ni ovir niti nepotrebne birokracije, na katerem so pravila predvidljiva in na katerem lahko dinamična podjetja uspejo.
See on turg, kus ei ole ei takistusi ega bürokraatlikku asjaajamist, turg, mille toimimise reeglid on ennustatavad ning kus dünaamilistel ettevõtetel on võimalik edu saavutada.
V katerem um temno.
Kus meelt tume.
V katerem kotu si?
Milles iva on?
V katerem pa ni?
Kas tead mõnda paremat?
V katerem tonovskem načinu?
A minooris.
V katerem razredu si?
Mis klassis sa oled?
V katerem hotelu ste?
Millises hotellis te peatute?
V katerem jeziku je?
Mis keel see on?
Na katerem kanalu sva?
Mis kanalil me oleme?
V katerem razredu si?
Esimeses.
Na katerem projektu delate?
Mis projekti kallal sa töötad?
Raketa. V katerem šotoru?
Millises telgis rakett on?
V katerem hotelu bomo?
Mis hotellis me peatume?
Na katerem položaju ste?
Milline on olukord?
V katerem ključu poje?
Mis helistikus ta laulab?
Res? V katerem pa?
Ja mis linn see on?
V obsegu, v katerem
artikkel 8.8 (Kõrgem juhtkond ja juhatus) või Euroopa Liidu puhul artikkel 13.8 (Kõrgem juhtkond ja juhatus)
prvega stolpca, v katerem so navedeni sektor ali podsektor, v katerem je pogodbenica prevzela obveznost, ter obseg liberalizacije, v katerem veljajo pridržki
Allpool esitatud loendis nimetamata sektorites või allsektorites ei ole kohustusi võetud.
prvega stolpca, v katerem so navedeni sektor ali podsektor, v katerem je Ekvador prevzel obveznost, ter obseg obveznosti, v katerem veljajo pridržki
Keelatud on keemia , bioloogiliste ja tuumarelvade tootmine, import, omamine ja kasutamine, samuti tuuma ja toksiliste jäätmete toomine riigi territooriumile.
prvega stolpca, v katerem so navedeni sektor ali podsektor, v katerem je pogodbenica prevzela obveznost, ter obseg liberalizacije, v katerem veljajo pridržki, ter
Majandusministeerium
prvega stolpca, v katerem so navedeni sektor ali podsektor, v katerem je pogodbenica prevzela obveznost, ter obseg liberalizacije, v katerem veljajo pridržki ter
Peruu pädevad asutused
prvega stolpca, v katerem so navedeni sektor ali podsektor, v katerem je pogodbenica prevzela obveznost, ter obseg liberalizacije, v katerem veljajo pridržki ter
BE, FI advokatuuri täielikul vastuvõtmisel, mida nõutakse esindusteenuste puhul, kohaldatakse kodakondsusnõuet koos elukohanõudega.
prvega stolpca, v katerem je naveden sektor ali podsektor, v katerem je pogodbenica prevzela obveznost, ter obseg liberalizacije, v katerem veljajo pridržki in
Alljärgnevas kohustuste loendis on esitatud käesoleva lepingu artikli 151 kohaselt Euroopa Liidu poolt liberaliseeritud majandustegevusalad ning nendel tegevusaladel Armeenia Vabariigi teenuste ja teenuseosutajate suhtes reservatsioonidena kohaldatavad turulepääsu ja võrdse kohtlemise piirangud.
pri katerem so izpostavljeni strupenim ali rakotvornim snovem pri katerem so izpostavljeni škodljivemu sevanju
Kogemus peaks aga kujunema ohutuks ega või kahjustada tervist.
prvega stolpca, v katerem sta navedena sektor ali podsektor, v katerem veljajo omejitve, in
Alljärgnevas erandite loetelus on nimetatud artiklite 7.7 ja 7.13 kohaselt liberaliseeritud majandustegevusalad, mille puhul kohaldatakse juhtivtöötajate ja kõrgharidusega praktikantidega seotud piiranguid kooskõlas artiklitega 7.18 ja 7.19, ning määratletakse sellised piirangud.
prvega stolpca, v katerem sta navedena sektor ali podsektor, v katerem je pogodbenica EU prevzela obveznost, ter obseg liberalizacije, v katerem veljajo pridržki in
Käesoleva lepinguga hõlmatud sektorites või allsektorites, mida ei ole alljärgnevas loetelus nimetatud, ei ole teenuste piiriülese osutamise kohustust võetud.
), na katerem bodo zbrane informacije
) ja bioloogilise mitmekesisuse võrdlustase, mis
V katerem je moja obleka?
Millises neist minu ülikond sees on?
V katerem Birdmanu je igral?
Millises Lindmehe filmis ta osales?
Mislim, v katerem času dneva?
Ma mõtlen, et mis päevaajal?
V katerem je posebna tableta.
Teie terviseks.
Delo, ob katerem lahko berete.
Peate palju lugema.

 

Povezana iskanja: Po Katerem - V Katerem -