Prevod "izvirnikih" estonskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Estonski

Izvirnikih - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

V Tbilisiju, 3. decembra 2004 v dveh izvirnikih v angleškem jeziku
Koostatud Tbilisis 3. detsembril 2004 kahes eksemplaris inglise keeles.
Ta sporazum je sestavljen v dveh pravilno podpisanih izvirnikih v angleškem jeziku .
Käesolev leping koostatakse inglise keeles kahes eksemplaris , mis on nõuetekohaselt allkirjastatud .
V Banguiju, dne 18. julija 2014, v dveh izvirnikih v francoskem jeziku.
Euroopa Liidu nimel
Sestavljeno v Nairobiju, dne 31. decembra 2008, v dveh izvirnikih v angleškem jeziku.
Koostatud Nairobis 31. detsembril 2008 kahes originaaleksemplaris inglise keeles.
V Bruslju, dne prvega aprila leta dva tisoč štirinajst, v dveh izvirnikih v angleškem jeziku.
Koostatud aprillikuu esimesel päeval kahe tuhande neljateistkümnendal aastal kahes originaaleksemplaris inglise keeles.
V Amsterdamu, dne drugega junija leta dva tisoč šestnajst, v dveh izvirnikih v angleškem jeziku.
Pooled astuvad mõistlikke samme, selleks et teatada teineteisele selliste seaduste kehtestamisest või muude õigusnormide vastuvõtmisest, mis mõjutavad oluliselt käesoleva kokkuleppe rakendamist, tehes seda võimaluse korral enne nende jõustumist.
Ta sporazum je sestavljen v dveh izvirnikih v arabskem in angleškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Käesolev leping on koostatud kahes originaaleksemplaris araabia ja inglise keeles, kusjuures mõlemad tekstid on võrdselt autentsed. Brüssel, 7. juuni 1982
Ta sporazum je pripravljen v dveh izvirnikih, vsak v angleškem, bosanskem, hrvaškem in srbskem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna.
DEKLARATSIOONIDE TEKST
Ta konvencija, sestavljena v izvirnikih v nemščini, poljščini in češčini, pri čemer so vsa besedila enako zavezujoča, se deponira v arhiv generalnega sekretariata Sveta Evropske unije.
Käesolev konventsioon, mis on koostatud saksa, poola ja tšehhi keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt siduvad, antakse hoiule Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi arhiivi.
Ta sporazum je sestavljen v dveh izvirnikih v angleškem, danskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, nemškem, nizozemskem, portugalskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.
Käesolev kokkulepe on koostatud kahes eksemplaris hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, soome ja taani keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.
Ta protokol je sestavljen v dveh izvirnikih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nizozemskem, nemškem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem in romunskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Käesolev protokoll on koostatud kahes eksemplaris eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi, ungari ja rumeenia keeles kõik tekstid on võrdselt autentsed.
V Bruslju, dne štiriindvajsetega februarja leta dva tisoč devet, sestavljeno v dveh izvirnikih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku.
Koostatud kahe tuhande üheksanda aasta veebruarikuu kahekümne neljandal päeval Brüsselis kahes eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ning ungari keeles.
Ta dogovor je sestavljen v dveh izvirnikih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, hrvaškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, norveškem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.
Käesolev leping koostatakse kahes eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, norra, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles, kusjuures kõik nimetatud tekstid on võrdselt autentsed.
Ta dogovor je sestavljen v dveh izvirnikih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, hrvaškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.
Käesolev leping koostatakse kahes eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles, kusjuures kõik nimetatud tekstid on võrdselt autentsed.
Ta dogovor je sestavljen v dveh izvirnikih v angleškem, bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, hrvaškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.
Käesolev leping koostatakse ühes kahes eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, horvaadi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles, kusjuures kõik nimetatud tekstid on võrdselt autentsed.