Prevod "Poročilo" estonskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Estonski

Poročilo - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Aha, poročilo hočeš, pisno poročilo.
Ah jaa, te tahate aruannet.
KONVERGENČNO POROČILO Konvergenčno poročilo maj 2007 .
LÄHENEMISARUANNE Lähenemisaruanne mai 2007 .
Poročilo
Aruande päis
Poročilo
Aruande jalus
Poročilo
Pordi jälgimine
Poročilo
Salvesta aruanne...
Poročilo
Aruande kirjutaja
Poročilo
aruanne
Poročilo
Aruanne pole salvestatud
POROČILO
Aastaaruanne
Poročilo
Raportis
Poročilo?
Raportid?
Poročilo!
Raporteeri.
Poročilo.
Siin on meie järeldused.
Letno poročilo in končno poročilo o izvajanju
Rakendamise aasta ja lõpp aruanne
LETNO POROČILO Letno poročilo 2006 , april 2007.
AASTAARUANNE Aastaaruanne 2006 , aprill 2007.
To končno poročilo je res končno poročilo.
See lõppraport on päriselt viimane raport.
Letno poročilo in poročilo o oceni in pregledu
Aastaaruanne ning hinnangu ja ülevaatearuanne
Zdaj lahko komentirate naslednje poročilo, poročilo gospe Estrela.
Nüüd palun jätkata sõnavõttudega järgmise, Edite Estrela raporti kohta.
Celovito poročilo in zbirno poročilo o redni oceni.
Seadus eristab nelja teabeliiki 1) kättesaadav teave, mida levitatakse aktiivselt ja korrapäraselt 2) teave, mis tuleks viivitamata avalikustada 3) teave, mis on alati kättesaadav ja mida esitatakse nõudmise korral, ning 4) piiratud juurdepääsuga või konfidentsiaalne teave.
poročilo predstavi
Euroopa Ülemkogu teeb otsuse stabiilsuse ja majanduskasvu pakti kohta .
Shrani poročilo...
Salvesta aruanne...
Podvojeno poročilo
Duplikaat
Prikaži poročilo
Näita ilmateadet
Shrani poročilo
Aruande salvestamine
Poročilo KFileReplace
KFileReplace' i aruanne
Natisni poročilo
Trüki aruanne
SPLOŠNO POROČILO
ÜLDINE ARUANNE
SPLOŠNO POROČILO
ÜLDINE ARUANNE põhjaliku uurimise tulemusena määras komisjon suure trahvi ja nõudis parandusmeetmeid.
SPLOŠNO POROČILO
Ettevõtlus
SPLOŠNO POROČILO
Arengukoostöö ja humanitaarabi
SKUPNO POROČILO
ÜHISARUANNE
Zbirno poročilo
Kokkuvõttev aruanne
Strateško poročilo
Strateegiline aruanne
Kohezijsko poročilo
Ü h te kuulu vu s aruanne se k s ühtekuuluvuspoliitika st r at ee c ) artiklis 25 osutatud ühenduse 1.
Poročilo revizorja
Audiitori järeldusotsus
letno poročilo,
aastaaruanne,
Letno poročilo
Aastaaruanne
Letno poročilo
Eelmise aasta
Končno poročilo.
Lõpparuanne.
STRNJENO POROČILO
KOKKUVÕTE
Strnjeno poročilo
Kokkuvõte
Poročilo Casaca
Casaca raport
Poročilo Elles
Elles' i raport
Poročilo Liberadzki
Liberadzki raport

 

Povezana iskanja: Poročilo - Letno Poročilo - Končno Poročilo - Poročilo O Preskusu - Strokovno Poročilo - Poročilo Strokovnjakov - Letno Finančno Poročilo - Poročilo O Upravljanju - Poročilo O Stanju - Vmesno Poročilo -