Prevod "čemer nastanejo" estonskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Estonski

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Dabigatran se konjugira, pri čemer nastanejo farmakološko aktivni acilglukuronidi.
11 Dabigatraan konjugeerub, moodustades farmakoloogilise toimega atsüülglükuroniide.
Dabigatran se konjugira, pri čemer nastanejo farmakološko aktivni acilglukuronidi.
25 Dabigatraan konjugeerub, moodustades farmakoloogilise toimega atsüülglükuroniide.
To vključuje potrošniške izdelke, pri čemer lahko zaradi neustreznega ali nobenega označevanja proizvodov nastanejo posledice.
See hõlmab tarbekaupu ning ebapiisava või puuduva märgistusega võivad kaasneda tagajärjed.
Nastanejo lahko druge.
Tekkida võivad uued maksuparadiisid.
Tukaj nastanejo težave.
Siin tekibki probleem.
Biotransformacija emtricitabina vključuje oksidacijo tiolne skupine, pri čemer nastanejo diastereomeri 3 ' sulfoksida (približno 9 odmerka), in konjugacijo z glukuronsko kislino, pri čemer nastane 2' O glukuronid (približno 4 odmerka).
Emtritsitabiini biotransformatsioon hõlmab tioolrühma oksüdatsiooni, mille käigus moodustuvad 3 sulfoksiid diastereomeerid (ligikaudu 9 annusest) ja konjugatsiooni glükuroonhappega, mille käigus moodustub 2 O glükuroniid (ligikaudu 4 annusest).
Biotransformacija emtricitabina vključuje oksidacijo tiolnega dela molekule, pri čemer nastanejo 3 ' sulfoksid diastereomere (približno 9 odmerka) in konjugacijo z glukuronsko kislino, pri čemer nastane 2' O glukuronid (približno 4 odmerka).
Emtritsitabiini biotransformatsioon hõlmab tioolrühma oksüdatsiooni, mille käigus moodustuvad 3 sulfoksiid diastereomeerid (ligikaudu 9 annusest) ja konjugatsiooni glükuroonhappega, mille käigus moodustub 2 O glükuroniid (ligikaudu 4 annusest).
Nastanejo v okviru obrata
Tehases tekkivad
Naslov Nastanejo v okviru obrata
Pealkiri Tehases tekkivad
razen del emisij, ki nastanejo drugje.
säästa osa tekkivaid heitkoguseid mujal.
problemi, ki nastanejo zaradi drugih strank
probleemitud tingitud teiste klientide poolt
Vaš Clash Royale Draguljev nastanejo takoj!
Teie Clash Royale Kalliskivid luuakse koheselt!
Pri tem pa nastanejo prostorske težave.
Ja seal tekivad meil probleemidruumipuudusega.
V vojni nastanejo zelo nenavadne vdove.
Üks asi on kindel, sõja ajal kohtab igasuguseid leskesid.
Lipoproteini majhne gostote (LDL) nastanejo iz VLDL.
Maksas muudetakse triglütseriidid ja kolesterool väga madala tihedusega lipoproteiinideks (VLDL) ja vabastatakse plasmas transportimiseks perifeersetesse kudedesse.
Inovacije nastanejo iz radovednosti, ustvarjalnosti in sodelovanja.
Uuendused sünnivad uudishimust, loovusest ja koostööst.
izrabljanjem objektov, ki nastanejo s temi deli.
mõju, mida võivad avaldada nende tööde tulemuste kasutamine ja käitamine.
Tako nastanejo vijugaste reke in nepošteni ljudje.
Jõed ja mehed on ühtmoodi keerulised.
Spremembe v klasifikaciji lahko nastanejo iz različnih vzrokov .
Liigituses toimub muutusi mitmel põhjusel .
Če zračni mehurčki kljub vsemu nastanejo, počakajte, če
Ravimit tuleb kasutada nm
Zmanjšane plodnosti moškega lahko nastanejo za več razlogov
Vähendatud meeste Viljakus võib tekkida mitmel põhjusel
kadar koli nastanejo izredne razmere, reševanje ali samoreševanje.
hädaolukordades ja päästetöödel.
Preprečevanje trgovinskih ovir na notranjem trgu, preden nastanejo
Kaubandustõkete kõrvaldamine siseturult enne tõkete ilmnemist
Preprečevanje trgovinskih ovir na notranjem trgu, preden nastanejo
Kaubandustõkete kõrvaldamine siseturult ennetõkete ilmnemist
Odhodki, ki nastanejo zaradi opravljanja splošnih nalog institucije
Institutsiooni eriülesande täitmisega seotud kulud
Nikoli ne nastanejo zaradi poskusa pridobitve novih pristojnosti.
Need ei tulene kunagi püüdest uusi pädevusi omandada.
Takšne države ne nastanejo kot posledica volje ljudi.
Selletaolised riigid ei ole rahva tahte tulemus.
Tveganja lahko vsekakor nastanejo zaradi lastnine političnega procesa.
Need probleemid on kindlasti seotud poliitilise protsessi eest vastutamisega.
odpadki, ki nastanejo pri raziskovanju, pridobivanju in bogatenju mineralnih surovin ter obratovanju kamnolomov, ki pa ne nastanejo neposredno kot posledica teh postopkov
maavarade uuringute, kaevandamise ja rikastamise ning karjääride töö tulemusena tekkinud jäätmed, mis ei teki otseselt nende toimingute tulemusena
Clash of klanov kovancev eliksir in draguljev nastanejo takoj!
Clash of klannid mündid eliksiir ja kalliskivid luuakse koheselt!
Dodatni stroški, ki nastanejo potem mora seveda izvajati lastnika.
Lisakulud tuleb siis ilmselt läbi laevaomaniku.
Izhodi izhodi opredeliti izsledki, ki nastanejo med fazami metodologije.
Väljundid väljundid määratleda väljundite toodetud faasis metoodika.
Izpostavljenost delavcev tveganjem, ki nastanejo zaradi fizikalnih dejavnikov (glasovanje)
Töötajate kokkupuude tehisliku optilise kiirgusega (hääletus)
Pepeli in ostanki, ki nastanejo po sežigu komunalnih odpadkov
Olmejäätmete põletamise tuhk ja jäägid
Stroške, ki nastanejo zaradi bančnih nakazil, plačajo lastniki plovil.
Pangaülekannetega seotud ülekandekulud jäävad laevaomanike kanda.
Stroške, ki nastanejo zaradi bančnih nakazil, plačajo lastniki plovil.
Püügilitsentsi saamise eeltingimus laeva abikõlblikkus
Stroške, ki nastanejo zaradi bančnih nakazil, nosijo lastniki plovil.
Libeeria teavitab liitu kõikidest muudatustest, mis hõlmavad kalapüügiks ja navigeerimiseks keelatud piirkondi, vähemalt kaks (2) kuud enne muudatuste jõustumist.
Stroške, ki nastanejo zaradi bančnih nakazil, plačajo lastniki plovil.
Loatasud hõlmavad kõiki riiklikke ja kohalikke makse, välja arvatud sadamamaksud ja teenustasud.
Stroške, ki nastanejo zaradi bančnih nakazil, nosijo lastniki plovil.
Pangaülekannetega seotud ülekandekulud jäävad laevaomanike kanda.
Stroške, ki nastanejo zaradi bančnih nakazil, nosijo lastniki plovil.
Pangakonto
rahle spremembe, ki nastanejo zaradi rasti in naravnega propadanja.
bioloogilisest arengust või riknemisohust põhjustatud vähene kvaliteedi halvenemine.
Dodatni splošni stroški, ki nastanejo neposredno zaradi dejavnosti raziskovanja
täiendavad üldkulud, mis on otseselt seotud uurimistegevusega,
Nezgode pri delu niso le nezgode, ki nastanejo med opravljanjem poklicne dejavnosti, temveč tudi nezgode, ki nastanejo na poti na delo ali z dela.
Tööõnnetusteks ei loeta mitte ainult töötamise ajal toimunud õnnetusi, vaid ka tööteekonnal juhtunud õnnetusi.
Kazalec DPS prikazuje, koliko naravnih virov neposredno porabi gospodarstvo določene države, pri čemer se šteje, da iz vsake tone snovi, ki jih vnesemo v gospodarstvo, na koncu nastanejo odpadki ali izpusti.
DMC mõõdab neid ressursse, mida kasutatakse ühe riigi majanduses, arvestades, et iga tonn ressurssi, mis majandusse läheb, tuleb sealt välja vee või emissioonina.
To pa vedi, da v zadnjih dneh nastanejo nevarni časi.
Aga seda tea, et viimseil päevil tuleb raskeid aegu.

 

Povezana iskanja: čemer Nastanejo - Pri čemer Je - Pri čemer Je Dovolj - Nastanejo - Nastanejo Konflikti - Pri čemer Krvni Tlak - Stroški, Ki Nastanejo -