Prevod "zajeti v poglavju" na danskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Danski

Zajeti - prevod : Zajeti v poglavju - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

SEKTORJI, KI NISO ZAJETI V POGLAVJU I
ANDRE SEKTORER END DEM, DER ER OMFATTET AF KAPITEL I
Sektorji, ki niso zajeti v poglavju I
Andre sektorer end dem, der er omfattet af kapitel I
Električni deli strojev ali aparatov, ki niso navedeni ali zajeti drugje v poglavju 85
Elektriske dele til maskiner og apparater, ikke andetsteds nævnt i kapitel 85
električni deli strojev ali aparatov, ki niso navedeni ali zajeti drugje v poglavju 85
Motorkøretøjer, indrettet til beboelse eller camping, med forbrændingsmotor med stempel og kompressionstænding (diesel eller semidieselmotor), med slagvolumen 2500 cm3, nye
izdelki, ki so zajeti v Poglavju X Priloge VIII Uredbe (ES) št. 1774 2002
Produkter omfattet af kapitel X i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1774 2002
električni deli strojev ali aparatov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju,
kabler af optiske fibre, undtagen varer henhørende under pos. 8544
Električni stroji in aparati s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti drugje v tem poglavju
Brugte elektriske akkumulatorer
Električni stroji in aparati s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti drugje v tem poglavju
Traktorer (undtagen traktorer henhørende under pos. 87.09)
Električni stroji in aparati s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti drugje v tem poglavju
Blyakkumulatorer
Električni stroji in aparati s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti drugje v tem poglavju
Bogier, bisselbogier, aksler og hjul samt dele dertil
Eksplozivi, zajeti v tem poglavju, se lahko prenašajo med Evropsko unijo in Švico samo v skladu z naslednjimi odstavki.
Eksplosivstoffer omfattet af dette kapitel kan kun overføres mellem Den Europæiske Union og Schweiz efter fremgangsmåden i stk. 2 til 11.
Eksplozivi, zajeti v tem poglavju, se lahko prenašajo med Evropsko unijo in Švico samo v skladu z naslednjimi odstavki.
Plantebeskyttelsesmidler
Eksplozivi, zajeti v tem poglavju, se lahko prenašajo med Evropsko unijo in Švico samo v skladu z naslednjimi odstavki.
Veterinærlægemidler
84.78 Stroji za pripravo ali predelavo tobaka, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu v tem poglavju
84.78 Maskiner og apparater til forarbejdning af tobak, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel
Električni stroji in aparati s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu v poglavju 85
Maskiner og apparater med selvstændig funktion, elektriske, ikke andetsteds nævnt i kapitel 85
Stroji za pripravo ali predelavo tobaka, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju
Termostatregulerede ventiler
Stroji za pripravo ali predelavo tobaka, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju
Andre skydeventiler, ikke med flanger, til rørledninger af indvendig diameter 15 mm og derover, men ikke over 80 mm, af kobberlegering
Stroji za pripravo ali predelavo tobaka, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju
Ventiler til dæk og slanger
Stroji za pripravo ali predelavo tobaka, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju
Kegleventiler (undtagen af plast)
električni stroji in naprave s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu v poglavju 85
Godsbeholdere (containere), med blyafskærmning til beskyttelse mod stråling, til transport af radioaktive stoffer (Euratom)
84.79 Stroji in mehanske naprave s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu v tem poglavju
84.79 Maskiner, apparater og mekaniske redskaber med selvstændig funktion, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel
84.78 Stroji za pripravo ali predelavo tobaka, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju
84.78 Maskiner og apparater til forarbejdning af tobak, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel
Deli električnih strojev in aparatov s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu v poglavju 85
Dele til maskiner og apparater med selvstændig funktion, elektriske, ikke andetsteds nævnt i kapitel 85
Stroji in mehanske naprave s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju
Til behandling af metal, herunder apparater til bevikling af elektriske spoler og lign.
Električni stroji in aparati s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju
Isolerede (herunder lakerede eller anodiserede) elektriske ledninger, kabler (herunder koaksialkabler) og andre isolerede elektriske ledere, også forsynet med forbindelsesdele optiske fiberkabler, fremstillet af individuelt overtrukne fibre, også samlet med elektriske ledere eller forsynet med forbindelsesdele
Stroji in mehanske naprave s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju
Ventiler til dæk og slanger
Stroji in mehanske naprave s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju
Kegleventiler (undtagen af plast)
Stroji in mehanske naprave s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju
Procesreguleringsventiler
Stroji in mehanske naprave s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju
Tilbehør til gummislanger
deli električnih strojev in naprav s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu v poglavju 85
Godsbeholdere (containere), specielt konstrueret og udstyret til en eller flere transportformer (undtagen med blyafskærmning til beskyttelse mod stråling, til transport af radioaktive stoffer (Euratom))
Instrumenti in aparati za merjenje ali kontrolo, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v poglavju 90
Instrumenter og apparater til måling eller kontrollering, ikke andetsteds tariferet i kapitel 90
85.43 Elektri Źni stroji in aparati s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu v tem poglavju
85.43 Elektriske maskiner og apparater med selvstændig funktion, ikke andetsteds tariferet i dette kapitelPartikelacceleratorer
84.79 Stroji in mehanske naprave s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju
84.79 Maskiner, apparater og mekaniske redskaber med selvstændig funktion, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel
Optični instrumenti, aparati in stroji za merjenje ali kontrolo, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu v poglavju 90
Instrumenter, apparater og maskiner til måling eller kontrollering, optiske, ikke andetsteds nævnt i kapitel 90
več čipov, ki so deli strojev ali aparatov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju
Multichips, der indgår i maskiner og apparater, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel
več čipov, ki so deli strojev ali aparatov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju,
Startanordninger til luftfartøjer
instrumenti, aparati in stroji za merjenje ali kontrolo, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju
ex Kapitel 96
Več čipov, ki so deli strojev ali aparatov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju
Sendere til radiofoni og fjernsyn, også sammenbygget med modtagere, lydoptagere eller lydgengivere fjernsynskameraer digitalkameraer og videokameraer
Več čipov, ki so deli strojev ali aparatov, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju
Andet legetøj skalamodeller og lignende modeller til underholdnings og legebrug, også bevægelige puslespil af enhver art
optični instrumenti, aparati in stroji za merjenje ali kontrolo, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu v poglavju 90
Lommeurværker, komplette, ikke samlede eller kun delvis samlede (værksæt) (undtagen med uro med spiralfjeder)
elektronski instrumenti, aparati in stroji za merjenje ali kontrolo, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu v poglavju 90
Urværker, komplette, ikke samlede eller kun delvis samlede (værksæt), samlede ukomplette urværker og råværker til urværker (undtagen lommeurværker og råværker til lommeurværker)
85.43 Elektri Źni stroji in aparati s posebnimi funkcijami, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju
85.43 Elektriske maskiner og apparater med selvstændig funktion, ikke andetsteds tariferet i dette kapitelPartikelacceleratorer
90.31 Instrumenti, aparati in stroji za merjenje ali kontrolo, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu v tem poglavju projektorji profilov
90.31 Instrumenter, apparater og maskiner til m ling eller kontrollering, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel profilprojektionsapparater
Instrumenti, aparati in stroji za merjenje ali kontrolo, ki niso navedeni in ne zajeti na drugem mestu v tem poglavju projektorji profilov
Instrumenter, apparater og maskiner til måling eller kontrollering, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel profilprojektionsapparater
Tekstilni izdelki in predmeti za tehnične namene, navedeni v opombi 7 k poglavju 59, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu
Tekstilstof og varer deraf, til teknisk brug, som nævnt i bestemmelse 7 til kapitel 59, i.a.n.