Prevod "Povprečna letna sprememba" na danskem jeziku:


  Slovar Slovenski-Danski

Sprememba - prevod : Sprememba - prevod : Povprečna - prevod : Sprememba - prevod : Sprememba - prevod : Sprememba - prevod : Sprememba - prevod : Sprememba - prevod : Povprečna letna sprememba - prevod : Sprememba - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Povprečna letna rast
Gennemsnitlig årlig vækst
6 ) Povprečna letna obrestna mera .
6 ) Gennemsnitlig årlig rente .
Povprečna letna stopnja inflacije acije
Gennemsnitlig årlig in ations rate
Povprečna (SD) sprememba
Middel (SD) ændring fra
2 10Povpreèna letna sprememba ( )
2 10Gennemsnitlig årlig ændring ( )
MKG povprečna sprememba glede
i forhold til baseline efter 3 år
Rast BDP, realna letna sprememba ( ).
BNP vækst, reel årlig ændring i procent.
Povprečna sprememba na evropskih ledenikih
Gennemsnitsændring i europæiske gletschere
Povprečna sprememba pri evropskih ledenikih
Gennemsnitsændring i europæiske gletschere
MKG povprečna sprememba glede 0, 69
0, 69
Povprečna sprememba od začetne vrednosti CD4
Middelændring fra baseline CD4 celletal
Povprečna sprememba od začetnih vrednosti CD4
Middelændring fra baseline CD4 celletal
Povprečna sprememba od začetnih vrednosti CD4
Middelændring fra
Povprečna sprememba na evropskih ledenikih ............................................23
Gennemsnitsændring i europæiske gletschere ............................................23
Prikaz 10 Letna sprememba končneenergetske intenzivnosti,1990 1999
Andel af bruttoelproduktion frakraftvarmeværker, 1994 og 1998
povprečna sprememba glede na izhodišče pred zdravljenjem
Gennemsnitlig ændring fra baseline inden behandling
Povprečna sprememba od prve do zadnje ocene.
Middelændring fra baseline til sidste evaluering
63 Povprečna sprememba po 24 tednih SD
p værdi versus placebo
74 Povprečna sprememba po 24 tednih SD
p værdi versus placebo
Povprečna letna minimalna temperatura 20 C (68 F), s povprečno letno najvišji temperaturi 30 C (86 F), in povprečna letna temperatura je 25 C (77 F).
Den gennemsnitlige årlige minimumstemperatur er 20 C (68 F), med en gennemsnitlig årlig maksimal temperatur på 30 C (86 F), og den gennemsnitlige årlige temperatur er 25 C (77 F).
Povprečna sprememba od začetne vrednosti CD4 celic mm3
Middelændring fra baseline CD4 celletal
Povprečna sprememba od začetne vrednosti CD4 celic mm3
Middelændring baseline CD4 celletal
Povprečna sprememba od začetne vrednosti CD4 celic mm3
fra baseline CD4 celletal
Povprečna sprememba od začetne vrednosti CD4 celic mm3
Middelændring
Povprečna sprememba od začetne vrednosti CD4 celic mm3
baseline CD4 celletal
Na splošno (povprečna 43, 6 sprememba v ) 3
Hoved nakke (gennemsnitlig ændring i ) 3
Po izsledkih modeliranja se bo povprečna letna temperatura v Evropi verjetno zvišala več kot povprečna temperatura na Zemlji.
Modelberegninger viser at den årlige gennemsnitstemperatur i Europa sandsynligvis vil stige mere end den globale gennemsnitstemperatur.
Povprečna relativna sprememba od izhodiščne vrednosti 95 interval zaupanja
Gennemsnitlige relative ændringer fra baseline 95 konfidensinterval
Povprečna sprememba po 24 tednih SD Prilagojena razlika zaradi
Justeret behandlingsforskel
Povprečna sprememba po 24 tednih SD Prilagojena razlika zaradi
ikke relevant 3, 7 1, 4
Povprečna S placebom korigirana Povprečna sprememba povprečna sprememba vrednosti izhodiščna vrednosti HbA1c od Študija HbA1c ( ) v 24. tednu vrednost izhodišča ( ) v Sitagliptin 100 mg enkrat na dan, dodan k že
Sitagliptin 100 mg én gang
Povprečna S placebom korigirana Povprečna sprememba povprečna sprememba vrednosti izhodiščna vrednosti HbA1c od Študija HbA1c ( ) v 24. tednu vrednost izhodišča ( ) v Sitagliptin 100 mg enkrat na dan, dodan k že
Placebokorrigeret gennemsnitlig
POVPREČNA (SE) SPREMEMBA SKUPNE SHARPOVE OCENE OD IZHODIŠČA NA LETO
MIDDEL (SE) ÆNDRING FRA BASELINE I TOTAL SHARP SCORE PÅ ÅRSBASIS
Povprečje ob izhodišču SD Povprečna sprememba po 24 tednih SD
Gennemsnitsbaseline SD Gennemsnitsændring ved uge 24 SD
(povprečna letna rast za obdobje med letom 1998 in letom 2003 v ) ponderirano
(I pct. p.a. rentesatser for nye forretninger ekskl. kassekreditter vægtkorrigeret1))
Po zelo previdnih ocenah znaša povprečna letna škoda okoli 10 milijard evrov in narašča.
Et konservativt skøn over den gennemsnitlige årlige regning herfor beløber sig til ca. 10 mia. euro med stigende tendens.
Povprečna letna količina pravic za Norveško, izdanih za naprave iz tega odstavka, je 878850.
For Norge er den gennemsnitlige årlige mængde kvoter, som udstedes i forbindelse med de i dette stykke nævnte anlæg, 878850. .
MKG povprečna sprememba glede na izhodiščno vrednost kolka po 3 letih
forhold til baseline total hofte efter 3
MKG povprečna sprememba glede na izhodiščno vrednost kolka po 3 letih
forhold til baseline total hofte efter 3 år
94 POVPREČNA (SE) SPREMEMBA SKUPNE SHARPOVE OCENE OD IZHODIŠČA NA LETO
90 MIDDEL (SE) ÆNDRING FRA BASELINE I TOTAL SHARP SCORE PÅ ÅRSBASIS
118 POVPREČNA (SE) SPREMEMBA SKUPNE SHARPOVE OCENE OD IZHODIŠČA NA LETO
113 MIDDEL (SE) ÆNDRING FRA BASELINE I TOTAL SHARP SCORE PÅ ÅRSBASIS
191 POVPREČNA (SE) SPREMEMBA SKUPNE SHARPOVE OCENE OD IZHODIŠČA NA LETO
182 MIDDEL (SE) ÆNDRING FRA BASELINE I TOTAL SHARP SCORE PÅ ÅRSBASIS
povprečna sprememba vidne ostrine (črke) (SD) a a p 0, 01
Middelændring i synsstyrke (bogstaver) (SD) a a p 0, 01
Povprečna sprememba od začetne vrednosti CD4 3 (S. E. M. d)
Fa)
Povprečna letna plača se izračuna na podlagi (revaloriziranih) plač, od katerih so se plačevali prispevki.
I 2008, hvor den reform, der blev indledt i 1994, er gennemført, sker beregningen af den gennemsnitlige årsløn ud fra de 25 bedste år.

 

Povezana iskanja: Povprečna - Povprečna Temperatura - Povprečna Starost - Povprečna Cena - Povprečna Hitrost - Povprečna Vrednost - Povprečna Poraba - Povprečna Teža - Tehtana Povprečna - Povprečna življenjska Doba -