Prevod "poglavja obravnavamo" na bolgarski jezik:


Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Nenazadnje obravnavamo zdravljenje ljudi.
В крайна сметка говорим за лекуването на хора.
Danes obravnavamo drugo točko.
Днес се занимаваме с втората точка.
Zakaj obravnavamo Izrael drugače?
Защо се отнасяме по различно към Израел?
Zakaj Makedonije ne obravnavamo pošteno?
Защо се отнасяме несправедливо с Македония?
Zdaj seveda obravnavamo cene goriva.
Разбира се, сега ние обсъждаме цените на горивата.
Trenutno obravnavamo vprašanje bančne tajnosti.
Понастоящем разглеждаме въпроса за банковата тайна.
Politične odločitve obravnavamo zelo resno.
Ние се отнасяме към политическите решения изключително сериозно.
Kakor koli že, ne more več dolgo trajati, saj zdaj obravnavamo najobčutljivejša poglavja avtomobile, vino in žgane pijače, javna naročila in geografske označbe.
При всички случаи това не е далеч, тъй като вече се занимаваме с най чувствителните въпроси автомобилостроенето, производството на алкохол и спиртни напитки, обществените поръчки и географските указания.
Nujno je, da ta problem obravnavamo.
За нас е особено важно да се занимаем с този проблем.
Škoda, da jih obravnavamo vse naenkrat.
За съжаление ги обсъждаме наведнъж.
Veseli me, da obravnavamo to temo.
Доволен съм, че този въпрос беше повдигнат.
Ne obravnavamo vendar ratifikacije Lizbonske pogodbe.
Не става въпрос да бъде ратифициран Договорът от Лисабон тук и сега.
To spremembo lahko obravnavamo kot preskus.
На тази промяна може да се гледа като на пробен камък.
Veste, tu obravnavamo hudo bolne osebe.
Разбирате, че тук се занимаваме с болни хора.
Prav v tem okviru obravnavamo to poročilo.
Това е контекстът, в който обсъждаме настоящия доклад.
Te zadeve obravnavamo v tej zeleni knjigi.
Това са въпросите, разглеждани в Зелената книга.
V primeru, ki ga obravnavamo, ne deluje.
Този принцип е неприложим в настоящия случай.
Težnje svojih volivcev obravnavamo s čistim prezirom.
Ние се отнасяме към желанията на нашите избиратели с открито презрение.
To kaže na nujnost tega, kar obravnavamo.
Това е показател за неотложността на въпроса, с който се занимаваме.
Vprašanje pa je kako naj ga obravnavamo?
Въпросът е как да се отнасяме с него?
A mi to obravnavamo kot prednostno nalogo.
Но ние работим по този въпрос с приоритет.
Žal smo ponovno prisiljeni, da jih obravnavamo.
За съжаление, отново сме принудени да ги разгледаме.
V tem obravnavamo večni problem starih Grkov.
Вечният проблем на древните гърци.
vse dohodke obravnavamo kot skupna sredstva gospodinjstva
Считаме всички приходи за общи ресурси
Poglavja
Глави
Varnost otrok obravnavamo z največjo skrbjo in pozornostjo.
Отнасяме се към детската безопасност с най голяма грижа и внимание.
Posebnosti evropskega športa lahko obravnavamo z dveh vidikov
Те дават насоки за прилагане на правото на ЕС в областта на спорта.
V našem poročilu obravnavamo horizontalna in geografska vprašanja.
В доклада си засягаме хоризонтални и географски аспекти.
Zato je zelo pomembno, da obravnavamo to vprašanje.
Поради тази причина е много важно да се занимаем с въпроса.
Zato je pomembno, da obravnavamo preteklost in prihodnost.
Следователно е важно да се занимаваме не само с миналото, но и с бъдещето.
Kako obravnavamo neskladnost med različnimi ukrepi v Pogodbi?
Как да се справим с противоречието между различните членове в Договора?
Poglavja V.
Глава V.
Poglavja VI.
Глава VI.
Upravljanje poglavja
Всяка страна се отзовава положително на разумно обосновано искане за удължаване на срока за представяне на коментари.
To je en način, na katerega obravnavamo to vprašanje.
Това е един от начините за справяне с този въпрос.
Uporaba nanomaterialov nas je prisilila, da vprašanje ponovno obravnavamo.
Използването на наноматериали ни принуди отново да разгледаме този въпрос.
Danes obravnavamo vprašanje odškodninskih tožb zaradi kršitev protimonopolnih pravil.
Разглежданият в момента въпрос засяга исковете за обезщетение за вреди при нарушаване на антитръстовите правила.
Edino pravično je, da zaradi profesionalnih ribičev to obravnavamo.
Решаването му може да бъде само справедливо по отношение на професионалните рибари.
predsednica Sveta. (SV) Gospa predsednica, obravnavamo številna različna vprašanja.
Г жо председател, обхващаме много различни въпроси.
To obravnavamo kot zadevo, ki se tiče vseh nas.
Гледаме на това като на въпрос, който засяга всички нас.
Resolucija, ki jo trenutno obravnavamo, je del te razprave.
Резолюцията, която обмисляме в момента, е част от това разискване.
Mi pri Komisiji obravnavamo to poročilo kot zelo pomembno.
Ние в Комисията считаме, че докладът е много важен.
Zelo dobro je tudi, da zdaj obravnavamo ta poročila.
Също така е добре, че тези доклади вече са пред нас.
Nov naslov poglavja
Заглавие на нова глава
Uporaba tega poglavja
Прилагане на разпоредбите на настоящата глава

 

Povezana iskanja: Poglavja -