Prevod "osnovna infrastruktura" na bolgarski jezik:


  Slovar Slovenski-Bolgarski

Osnovna - prevod : Osnovna - prevod : Infrastruktura - prevod : Osnovna - prevod : Osnovna infrastruktura - prevod : Osnovna infrastruktura - prevod : Osnovna infrastruktura - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

osnovna infrastruktura pomeni infrastrukturo javnega telekomunikacijskega prenosnega omrežja ali storitev, ki
достъпа до митническите съоръжения или
Infrastruktura, infrastruktura, infrastruktura.
Инфраструктура, инфраструктура, инфраструктура.
Osnovna infrastruktura, podjetništvo ter svetovanje in finančna pomoč ob ustanovitvi podjetja, medregionalno in medinstitucionalno partnerstvo, turizem
За да се покаже как варира конкурентноспособността в различните региони е използван иконометричен модел, от който е разработена и Картата на конкурентноспособността на Турция.
Osnovna zdravstvena infrastruktura potrebuje stabilno in dolgoročno finančno podporo, če naj omogoči doseganje razvojnih ciljev tisočletja.
За изграждането на основна здравна инфраструктура е необходимо стабилно и дългосрочно финансиране, за да се постигнат ЦРХ, свързани със здравеопазването.
Infrastruktura
График разпоредбите на тази директива се прилагат съгласно графика, приет в рамките на Договора за създаване на Енергийна общност.
INFRASTRUKTURA
съществени правни и административни мерки за подкрепа, включително търговски, данъчни, социални и технически мерки,
Infrastruktura
Инфраструктура
Infrastruktura
Определяне на страните
Infrastruktura
Регламент (ЕО) 714 2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) 1228 2003
INFRASTRUKTURA
ИНФРАСТРУКТУРИ
Infrastruktura
Европейски съюз
infrastruktura,
инфраструктура,
Nova infrastruktura
Нова инфраструктура
Obstoječa infrastruktura
Съществуваща инфраструктура
Ti pogoji uporabe veljajo le za naslednje sisteme vozilo vozilo, vozilo infrastruktura in infrastruktura infrastruktura.
Този набор от условия за използване важи за системи за връзка превозно средство превозно средство, превозно средство инфраструктура и инфраструктура превозно средство
Uničene ali onesposobljene so osnovna infrastruktura in ključne javne službe, tako da ne morejo skrbeti za osnovne potrebe palestinskega prebivalstva.
Основната инфраструктура и ключовите обществени услуги са разрушени или извадени от строя, което поставя под въпрос посрещането на найосновните нужди на палестинското население.
n Železniška infrastruktura.
Цели n Железопътен транспорт.
Tretjič, infrastruktura polnjenja.
На трето място, инфраструктурата за зареждане.
Infrastruktura je vzpostavljena.
Инфраструктурата е налице.
Infrastruktura na morju
Неподвижни сондажни или производствени платформи, в откритото море
Infrastruktura v gradnji
Инфраструктура в процес на изграждане
Načrtovana infrastruktura (FID)
1, буква a) Планирана инфраструктура (ОИР)
Infrastruktura za razgradnjo
1, буква в) Инфраструктура, подлежаща на извеждане от експлоатация
Načrtovana infrastruktura (FID)
3 Чл. 4 Чл. 5, п ар. 1, буква a)
Oprema in infrastruktura
Оборудване и инфраструктура
Splošna gotovinska infrastruktura
Обща парична инфраструктура
Osnovna infrastruktura, podjetništvo ter pomoč in svetovanje ob ustanovitvi podjetja, mehanizem raznovrstne finančne podpore, medregionalno in regionalno partnerstvo, medsektorska sinergija, turizem
Основна инфраструктура, предприемачество и консултации и диверсифицирани механизми за финансиране за стартиране на бизнес, междурегионално и регионално партньорство, междуотраслов синергизъм, туризъм
osnovna
Основна
Osnovna
Елементарно
Infrastruktura Infrastruktura je še eno od področij za spodbujanje regionalnega pristopa.
Инфраструктура Инфраструктурата е друга движеща сила, с която да се улесни един регионален подход.
Canning Street Osnovna šola Bridgewater Osnovna šola Osnovna šola Broadwood in OŠ Šentjanževka.
Консервна улица Основно училище Bridgewater Основно училище Broadwood Primary School and St John s Primary School .
Plačila in tržna infrastruktura
Плащания и пазарна инфраструктура
Informacijska infrastruktura in telekomunikacije
Информационна инфраструктура и телекомуникации
Okolje(infrastruktura, načrtovanje obnova)
Околна среда (инфраструктура, планиране възстановяване)
Infrastruktura večinoma ne obstaja.
Инфраструктурата до голяма степен не съществува.
Os IV RAZVOJNA INFRASTRUKTURA
Номер и пристанище на регистрация
plinska in električna infrastruktura
инфраструктура за природен газ и за електроенергия
Infrastruktura za razgradnjo (FID)
1, б уква в) Инфраструктура, подлежаща на извеждане от експлоатация (ОИР)
Načrtovana infrastruktura (FID) (1)
Планирана инфраструктура (ОИР) (1)
Infrastruktura za razgradnjo (1)
Инфраструктура, подлежаща на извеждане от експлоатация (1)
Infrastruktura v gradnji (1)
Инфраструктура в процес на изграждане (1)
Načrtovana infrastruktura (1) (FID)
Планирана инфраструктура (1) (ОИР)
Vmesniki s TSI Infrastruktura
Интерфейси с ТСОС за инфраструктурата
Infrastruktura za obobalne dejavnosti
Неподвижни сондажни или производствени платформи, в откритото море
Osnovna povezava
Основен URL

 

Povezana iskanja: Infrastruktura - Prometna Infrastruktura - Osnovna Dejavnost - Osnovna šola - Osnovna Stopnja - Osnovna Plošča - Osnovna Oprema - Osnovna Ideja - Osnovna Pravila - Osnovna Sredstva -