Prevod "funkcionalna dokumentacija" na bolgarski jezik:


  Slovar Slovenski-Bolgarski

Dokumentacija - prevod : Dokumentacija - prevod : Dokumentacija - prevod : Dokumentacija - prevod : Funkcionalna dokumentacija - prevod :

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

FUNKCIONALNA SKUPINA
ФУНКЦИОНАЛНА ГРУПА
FUNKCIONALNA ARHITEKTURA
ФУНКЦИОНАЛНА АРХИТЕКТУРА
(b) Funkcionalna kontinuiteta
Дейност
Funkcionalna skupina stabilizatorji mikroflore.
Функционална група стабилизатори на чревната флора
Funkcionalna skupina pospeševalci prebavljivosti.
Функционална група подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната.
Funkcionalna skupina pospeševalci prebavljivosti
Функционална група подобрители на смилаемостта на храната.
Funkcionalna skupina stabilizatorji mikroflore.
Функционална група стабилизатори на чревната флора
Funkcionalna skupina pospeševalci prebavljivosti
Функционална група подобрители на смилаемостта на храната
Funkcionalna skupina pospeševalci prebavljivosti.
Функционална група подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната .
Funkcionalna skupina silirni dodatki.
Функционална група добавки за силаж.
Funkcionalna skupina stabilizatorji mikroflore.
Функционална група стабилизатори на чревната флора .
dokumentacija
документация
Dokumentacija
Документация
Dokumentacija
Documentation
Dokumentacija
Имплементация
DOKUMENTACIJA
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Dokumentacija
Документите се разпращат чрез секретарите на Комитета за асоцииране.
Dokumentacija
Член 7
dokumentacija.
цел
Dokumentacija
Процедура на утвърждаване на математическия модел
Dokumentacija
изчисление
Dokumentacija
Документация.
dokumentacija.
документация.
Dokumentacija
документация
Dokumentacija
Досиета
Funkcionalna skupina AST skupaj Osebje skupaj
функционални групи AST Общо персонал
Funkcionalna odvisnost (fd), je poseg v
Функционален зависимост (FD) е ограничение на
Funkcionalna enota je en par čevljev.
Функционалната единица отговаря на един чифт обувки.
Funkcionalna skupina sestavine elementov v sledovih.
Функционална група Смеси на елементи с микроконцентрация
Funkcionalna skupina sestavine elementov v sledovih
Функционална група Смеси на елементи с микроконцентрация
Funkcionalna skupina sestavine elementov v sledovih
Функционална група Смеси на елементи с микроконцентрация .
FunkcionalnA in tehničnA specifikacijA za vmesnike
Функционални и технически спецификации на интерфейсите
Projektna dokumentacija
Документация на проекта
Krajevna dokumentacija
Локална документация
dokumentacija HTML
HTML документация
Tehnična dokumentacija
Орган за техническо оценяване означава публичноправен или частноправен орган, оправомощен да издава европейски технически оценки.
Razpisna dokumentacija
Субекти, посочени в част 3 от приложение III
Razpisna dokumentacija
Възложители по приложение 19 2 и приложение 19 3
TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
DODATNA DOKUMENTACIJA
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
pregledana dokumentacija
проверените документи
HOMOLOGACIJSKA DOKUMENTACIJA
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ТИПОВОТО ОДОБРЕНИЕ
Dokumentacija (neobvezno)
Документация (незадължително)
popolna dokumentacija
Пълно досие
Dokumentacija o spremembi (vrsta podatkov Dokumentacija o spremembi )
Документация за промяната (тип данни Документация за промяна )

 

Povezana iskanja: Funkcionalna Varnost - Funkcionalna Hrana - Funkcionalna Analiza - Funkcionalna Enota - Funkcionalna Strategija - Funkcionalna Skupina - Dokumentacija - Projektna Dokumentacija - Tehnična Dokumentacija - Razpisna Dokumentacija -