Prevod "Dogovorili usposabljanja" na bolgarski jezik:


Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

DOGOVORILI
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО
DOGOVORILI
СЕ СПОРАЗУМЯХА
Dogovorili so se, da se bodo dogovorili.
Прието беше, че ще има споразумение.
DOGOVORILI NASLEDNJE
СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО
DOGOVORILI NASLEDNJE
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО
Dogovorili smo se.
Ние имаме сделка.
DOGOVORILI O NASLEDNJEM
СЕ СПОРАЗУМЯХА КАКТО СЛЕДВА
DOGOVORILI Člen 1
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО
DOGOVORILI O NASLEDNJEM
КОИТО СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО
DOGOVORILI O NASLEDNJEM
СЕ СПОРАЗУМЯХА, КАКТО СЛЕДВА
DOGOVORILI O NASLEDNJEM
СЕ СПОРАЗУМЯХА
DOGOVORILI O NASLEDNJEM
РЕШИХА
DOGOVORILI O NASLEDNJEM
РЕШИХА СЛЕДНОТО
DOGOVORILI O NASLEDNJEM
СЕ СПОРАЗУМЕНЯХА ЗА СЛЕДНОТО
DOGOVORILI O NASLEDNJEM
ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ
DOGOVORILI O NASLEDNJEM
СЕ ДОГОВОРИХА ОТНОСНО СЛЕДНОТО
Dogovorili smo se.
Да направим сделка.
Dogovorili smo se.
Не, Крис. Те са твои.
Smo se dogovorili?
Надявам се, че се договорихме?
DOGOVORILI O NASLEDNJEM
СЕ СПОРАЗУМЯХА, КАКТО СЛЕДВА
STA SE DOGOVORILI
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО
DOGOVORILI O NASLEDNJEM
КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че с Декрет 2007 994 от 24 април 2007 г.
DOGOVORILI O NASLEDNJEM
КАТО ИМАТ ПРЕДВИД проведените консултации съгласно член 21 от Евро средиземноморското споразумение с цел да се гарантира, че са взети предвид взаимните интереси на Общността и Ливан
DOGOVORILI O NASLEDNJEM
КАТО ЖЕЛАЯТ да защитят принципа на еднакво третиране на всички граждани на ЕС,
DOGOVORILI O NASLEDNJEM
СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО
DOGOVORILI O NASLEDNJEM
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО
DOGOVORILI O NASLEDNJEM
По принцип не следва да се въвеждат прагови стойности, тъй като те лесно могат да бъдат заобиколени чрез разделяне на сметките в различни финансови институции .
DOGOVORILI O NASLEDNJEM
Като отбелязват също, че подобни бъдещи специфични споразумения или подобни последващи вътрешни за ЕС мерки попадат в приложното поле на Протокол 22 относно позицията на Дания, приложен към тези договори.
DOGOVORILI O NASLEDNJEM
ТВЪРДО РЕШЕНИ да развиват по тясно икономическо сътрудничество в риболовната промишленост и свързаните с нея дейности чрез насърчаване на сътрудничеството между дружества от двете страни,
DOGOVORILI O NASLEDNJEM
Като отбелязват също, че такива бъдещи споразумения или такива последващи вътрешни за Съюза мерки попадат в приложното поле на Протокол  22 относно позицията на Дания, приложен към тези договори,
SO SE DOGOVORILI
Същото се отнася и по отношение на Дания, в съответствие с Протокол ( 22) относно позицията на Дания, приложения към посочените договори,
DOGOVORILI O NASLEDNJEM
Република Хърватия се присъедини към съюза и към Европейската общност за атомна енергия,
STA SE DOGOVORILI NASLEDNJE
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО
Tako sta se dogovorili
В тази връзка те се договориха както следва
Tako sta se dogovorili
В тази връзка те се договарят както следва
DOGOVORILI O NASLEDNJIH DOLOČBAH
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО
Tako smo se dogovorili.
Това беше уговорката.
Vse smo se dogovorili.
Преценили сме нещата.
Torej smo se dogovorili?
Тогава се отменя?
Kako se bomo dogovorili?
Ти какво мислиш да правиш?
Poslušaj, dogovorili smo se!
! Бяхме се разбрали!
SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM
СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО
Lokalni akcijski skupini sta se dogovorili o projektu usposabljanja v turizmu in nadnacionalnem izobraževanju za vodenje po kulturnih spomenikih in upravljanje regionalnih muzejev.
Местните инициативни групи се споразумели за един качествен проект за туризъм и транснационално образование за екскурзоводство на културни обекти и управление на регионалните музеи.
(e) usposabljanja
д) обучение
izvajanje usposabljanja.
осигуряване на обучение.

 

Povezana iskanja: Tečaj Usposabljanja - Vzdržljivosti Usposabljanja - Program Usposabljanja - Načrt Usposabljanja - Možnosti Usposabljanja - Ukrepi Usposabljanja - Metoda Usposabljanja - Cilj Usposabljanja - Cilji Usposabljanja - Raven Usposabljanja -