Prevod "skupne službe podjetja" za Bengali jeziku:


Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Skupne lastnosti
স ধ রণ ব শ ষ ট য
Službe.
ক জ র জন য?
Podjetja. Bližnje.
প র য় ক উক
Skupne znance imava.
হ য , আম দ র দ জন র চ ন জ ন ল কজন একই.
Skupne sovražnike imamo.
আম দ র শত র অভ ন ন শ, র শ য় নর
Skupne sovražnike imava.
আম দ র শত র হল ত ম র শত র , ন ক.
Naslov službe
কর মক ষ ত র র ঠ ক ন
Zaradi službe?
ক জ র ক রণ ?
Prek navideznega podjetja.
ভ য় ক ম প ন র ন ম দ য় .
George, glede službe.
আহ... জর জ... ঐ চ কর ট ...
Vedrana stalo službe.
...আর Mr. Bucketও ত র চ ক র হ র ল
Ja, zaradi službe.
হ য , ক জ র জন য
Razdalja do službe.
স ট ত ক অফ স ন য় এস ছ ল ...
Menjaval si službe.
আর ত ম প রচ র চ কর বদল কর ছ ...
Agent tajne službe.
স ক র ট স র ভ স র ল ক, মঞ চ র ব মদ ক
Ni iz službe.
ও হ সপ ত ল র ক উ ন
Kaže, da imava skupne interese.
মন হচ ছ আম দ র দ জন র লক ষ য একট ই
Mogoče kličejo iz službe.
ন , এট ক জ হত প র . MMম ম . আম য প ত হব .
Poskrbeti moramo za prihodnost podjetja.
ক ন ত ক উক ত এই ক ম প ন র ভব ষ যত র ব য প র ভ বত হব
Ljudje se otepajo te službe.
এই একট ক জ সব ই করত চ য় ন , আম র লর ড
Nikar ne pusti redne službe.
আসল ই, ত ম আম র ক জ ছ ড় ন
Johnson in kličem iz telefonskega podjetja.
জনসন. আম ম ব ইল কম প ন থ ক ফ ন কর ছ .
Vidim dobiček pod črto podjetja Homestead.
আম ত শ ধ হ মস ট ড ক ম প ন র ল ভ দ খত প চ ছ
Še vedno sem lastnik 50 podjetja.
আম এখন ক ম প ন র আধ ম ল ক
Brez zelene karte ni službe. Razumeš?
গ র ন ক র ড প ওয় র আগ ক ন ক জ নয়, ব ঝ ছ স?
Od koga? Od Cynthie iz službe.
এট ক দ য় ছ .
Iz službe sem hitel. Sina imam.
আম এখ ন ক জ থ ক এস ছ আম এখ ন আম র ছ ল ক ন য় এস ছ .
Narava moje službe je, da vem.
তথ য ন য় ই য আম র ক রব র, ম ই ল ড
Te službe ti ne morem dati.
আম য ন য নসঙ গম করত প রব ন ন . হ ওয ল, অবশ যই...
Ne, te službe nisem nikoli hotel.
ন , ন , ন এক জ আম করত প রব ন , আম র চ কর চল য ব
Je tudi šef moje Tajne službe.
স ই আম র স ক র ট স র ভ স র প রধ ন...
Bivši zaporniki ne dobijo zlahka službe.
আম দ র মত ল কদ র ক চ কর দ ব ?
Letalska podjetja imajo pravilo o vibrirajoči prtljagi.
ন জ র ম লপত র ন ওয় র জন য এয় রপ র ট এক পল স আছ .
Podjetja sili, da najemajo Filipinke namesto Rusinj.
স ব যবস য় র শ য় নদ র পর বর ত ফ ল প ইন র ম য় দ র ভ ড় করত চ চ ছ
Samo ubogam navodila podjetja, to je vse.
আম শ ধ নই, দ খ ন ... ক ম প ন দ ব র ঘ ষণ কর প র ট কল অন সরণ কর র চ ষ ট করছ . এই য .
Sem general James Harkness, direktor tega podjetja.
আম জ ন র ল জ মস হ রক ন স
Skupaj gremo naprej z zanesljivostjo, do naše skupne usode.
...একসঙ গ এগ য য ও... ন শ চ ত ভ ব আম দ র সমষ ট গত ভ গ য র দ ক
Celoten oddelek podjetja Wayne je izginil čez noč.
র ত র ত ওয় ন এন ট রপ র ইজ র একট ব ভ গ গ য় ব হয় গ ল.
Podjetja so dokaj zadovoljna s tvojim trenutnim položajem.
আর সত য কথ হল, ত ম য খ ন আছ ক ম প ন ত ত খ শ ও
Ustanovitelj podjetja in moj mentor, dr. Hank Pym.
এই ক ম প ন র প রত ষ ঠ ত এব আম র গ র , ডক টর হ য ঙ ক প ম.
Toda nikoli ne pozabim poti do službe.
অন তত, আম ত অফ স আস র র স ত কখন ই ভ ল ন
Temyna lahko vrže njeno mamo iz službe.
...আর আমব র জ ত র ম 'ক মন ত রণ লয় থ ক বহ ষ ক র কর র হ মক দ চ ছ ...
Ne bosta niti opravila, niti službe dobila.
ন প শ করত প রব , ন ক ন ক ম প ন ওদ র চ কর দ ব
Ti si izdajalec službe in naše države.
ত ম স র ভ স র স থ এব ত ম র দ শ র স থ ব শ ব সঘ তকত কর ছ
Presrečna sem, da si šef varnostne službe.
আম অন ক খ শ য ত ম এখন স ক উর ট র হ ড . ঠ ক আছ ?

 

Povezana iskanja: Skupne Značilnosti - Kurirske Službe - Gospodarske Javne Službe - Javne Službe - Socialne Službe - Prodajne Službe - Podjetja - Poslovanje Podjetja - Kultura Podjetja - Ime Podjetja -