Prevod "raziskovanje plinska družba" za Bengali jeziku:


Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Raziskovanje.
ও... গব ষণ
Družba, družba.
দ স ত র , দ স ত র স এট ঠ কঠ ক করত প রব
Družba?
বন ধ র ?
Družba?
আহ, বন ধ র ?
Družba!
বন ধ র !
Plinska puška s kavlji.
গ য স চ ল ত, ম য গন য ট ক গ র য পল বন দ ক.
Raziskovanje geometrijskih konstrukcijName
জ য ম ত ছব আ ক চর চ কর নName
Za raziskovanje jam.
ড ইভ য় র জন য.
Odlično, družba.
শ ভক মন সব ইক শ ভক মন
Živijo družba.
Hey, বন ধ র .
Pohitite, družba.
বলছ ত ড ত ড .
Futurist, družba.
ফ উচ র স ট, ভদ রমহ দয়!
Družba, hvala ...
ধন যব দ..
Oprostite, družba ...
এসব ক দ খত হচ ছ ?
Dober začetek za raziskovanje.
একট . তদন তশ র কর রভ লজ য গ কর ন
Veliko prostora za raziskovanje.
ছ ট ছ ট কর র মত ওখ ন পর য প ত জ য়গ আছ
Kriva naj bi bila plinska napeljava.
গ য স ল ইন সমস য র ক রণ গ য স ক ম প ন র এক কর মকর ত ...
Sistem za raziskovanje radiacijske terapije
ব ক রণ থ র প গব ষণ প ল য টফর ম
Dobra družba je.
স খ ব ভ ল সঙ গ দ ওয় র জন য
Družba, prišli so.
হ য়, ভ ইসব ত র এস পড় ছ
Visoka družba je...
হ ইএন ড কম উন ট ...
Družba ima pravila!
সম জ একট আইনক ন ন আছ !
Družba je mrtva.
সম জ এখন ম ত
Naj živi družba.
ব চ থ ক সম জ
Zemlja, družba Homestead.
প থ ব হ মস ট ড ক ম প ন
Družba, ste pripravljeni?
আম বলছ , ত মর ক প রস ত ত. ?
Družba, to je Jacob.
এট জ য কব.
Niti družba niti služabniki.
ত ম ক ন য় ক ছ বল ইন
Ladjarska družba iz Cipra.
এট একট স ইপ র স ভ ত ত ক জ হ জ ক ম প ন ৷
Ladjarska družba Sedem prijateljev?
স ত বন ধ ন পর চ লন ক ম প ন ? হ য ৷
Gospod, visoka družba je...
স য র, হ ইএন ড কম উন ট ...
Tvoje družba je neprecenljiva.
ত ম র সঙ গ ব ঞ ছন য ছ ল.
Otok Plum, Center za raziskovanje bolezni živali.
স ন টম র ট ন অ য ন ম য ল ড জ জ র স র চ স ন ট র
Družba ji ne bo odveč.
ত র স ত র আম র সঙ গ প য় খ শ ই হব
Družba, to je, kamor sodimo.
বন ধ র ... ...এট ই আম দ র আসল ঠ ক ন .
Družba nas ne bo sprejela.
এই সম জ আম দ র ম ন ন ব ন
Raje se imenujemo ... Druga družba.
আমর ন জ দ রক বল , অন য জগত র ম ন ষ
Družba bi ti prišla prav.
আপন র এক ক ত ব দ র হয় য ব
Družba. Povej? To morate videti.
ত ম দ র ক ছ দ খ ত চ ই
Družba, uživajte v Velikem jabolku.
ভ লমত খ য় দ য় ত র হও
Pridi zraven, da boš družba prijateljici.
ত স থ আসছ, ওর ব ন ধব র স থ য ওয় র জন য দ খল ?
Družba dopušča samo eno spremembo naenkrat.
সম জ শ ধ একট পর বর তন সহ য কর , ন র দ ষ ট একট সময়
Hej, družba. Si vznemirjena zaradi jutri?
ত ম ক ক লক র জন য উত ত জ ত?
Visoka družba je zelo tesna mreža...
হ ইএন ড কম উন ট অন ক কঠ ন র লস অন য য় ...
Toda družba je veliko boljša kot zadnjič.
ক ন ত গতব র র চ য এইব র র স হচর য হ জ রগ ন ভ ল

 

Povezana iskanja: Raziskovanje In Poučevanje - Raziskovanje - Raziskovanje Raka - Raziskovanje Podnebja - Plinska Vzmet - Plinska Turbina - Plinska Faza - Plinska Kromatografija - Plinska Razelektritev Svetilka - Plinska Maska -