Prevod "predstavitev krova" za Bengali jeziku:


  Slovar Slovenski-Bengali

Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Predstavitev
স ল ইড শ
predstavitev dokumenta
ডক ম ন ট র ফ র ম
Nova predstavitev
নত ন উপস থ পন
Začni predstavitev
স ল ইড শ শ র কর
Predstavitev okenComment
Comment
Predstavitev moje podzavesti.
আম র অবচ তন থ ক স ষ ট প রজ কশন
Le predstavitev je.
ও শ ধ একট প রজ কশন
Želim imeti predstavitev.
আম একট পর ক ষ ম লক চ লন করত চ ই
Hitra predstavitev, Katniss.
স বল প সময় র পর চ ত , ক য টন স
Sem predstavitev vaše podzavesti.
আম আপন র অবচ তন র প রজ কশন
Naslednja predstavitev, Hiro Hamada.
এব র আসছ হ র হ ম দ
Kaj pa predstavitev ta vikend?
আর ত র প রদর শন এই সপ ত হ ই?
Gospodje, obljubil sem vam predstavitev.
জ ন টলম য ন... আম আপন দ র প রদর শন র জন য অঙ গ ক র কর ছ ল ম
To je Fischerjeva predstavitev Browninga.
ওট ফ শ র র অবচ তন র ব র উন
Vsako leto imamo šolsko predstavitev.
প রত য ক বছর, স ক ল শ ক ষ র থ দ র স য গদ ন র জন য একট অন ষ ঠ ন কর হয়
Palača je narejena za nocojšnjo predstavitev.
এই প র ট জ য়গ আজর ত র প রদর শন র জন য ব ন ন হয় ছ
Ta vikend pripravljam znanstveno predstavitev na Islandiji.
দ খ ন, আম একট ছ ট ট ব জ ঞ ন ক প রদর শন করত য চ ছ সপ ত হ র শ ষ , আইসল য ন ড
Vidim. Predstavitev se začne čez pet minut.
প চ ম ন ট র মধ য ই প রদর শন শ র হত য চ ছ
In potem potrebujeva novi vidik za predstavitev.
আর উপস থ পন র জন য নত ন আঙ গ ক ল গব
Več časa imamo, preden nas predstavitev ujame.
প রজ কশনগ ল থ ক তত ব শ সময় ল ক ন য ব ?
Ne, zadrgo si imel spuščeno celo predstavitev.
ন ! ন ! আম বলত চ চ ছ ল ম য , প র অন ষ ঠ ন ধর , ত ম র প য ন ট র চ ইন খ ল ছ ল
Majhen ustvarjalnik DVD predstavitev z uporabo GTK 2
GTK 2 ব যবহ র কর একট ল ইটওয ট ড ভ ড স ল ইডশ ন র ম ণক র
Kar si videla tam, je le njegova predstavitev nje.
ত ম শ ধ কব র অবচ তন থ ক ওর প রজ কশন দ খ ছ
Mislila je, da sta predstavitev. Da naju pristni čakajo nekje tam spodaj.
...আর আসল ব চ চ র আম দ র জন য অপ ক ষ করছ ক থ ও

 

Povezana iskanja: Predstavitev - Multimedijska Predstavitev - Predstavitev Blaga - Predstavitev Slovesnost - Predstavitev Znanja - Predstavitev Na Trgu - Predstavitev Programske Opreme - Predstavitev Modela - Predstavitev Programa - Digitalna Predstavitev -