Prevod "odobrila financiranje" za Bengali jeziku:


Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Skynet financiranje je preteklost.
Skynet অর থ য ন ব ল প স হয
Kaj sta odobrila?
ক সমর থন কর ছ ?
Minister in premier sta odobrila.
প রধ নমন ত র ও চ ইন জট সমর থন কর ছ
Včeraj sem odobrila reševalno akcijo znotraj Kapitola.
গতক ল আম র জধ ন ত একট অত গ পন উদ ধ র অভ য ন র অন মত দ য় ছ ল ম
Dovolj za financiranje našega najdišča za naslednjih deset let.
স গ ল দ য় আগ ম দশ বছর আম দ র গব ষণ র ক জ চলব
Pomagaj mi pobegniti Asgardskega in ga bo odobrila za vas.
আ যসগ র ড থ ক ব র হত আম ক স হ য য কর আম ত ম র সঙ গ দ ব.
V odgovor na vašo prošnjo vam je država odobrila sredstva za vašo knjižnico.
আপন র অব য হত চ হ দ র পর প র ক ষ ত র জ য আপন র প ঠ গ র প রকল প র জন য ক ছ তহব ল বর দ দ কর ছ
Javnost ne bi odobrila stroškov za raziskovanje vesolja, ko ima komaj kaj za pod zob.
জনমত স প স খরচ অন মত দ য ন , ক রণ. আপন ট ব ল র উপর র খ খ ব র স গ র ম করছ ন , যখন.
Povej nam ime Buffalo Billa, in če uspemo rešiti dekle, bo senatorka odobrila premestitev v državni zapor Brushy Mountain v Tennesseeju.
ব ফ ল ব লক খ জ ব র করত চ য় ছ ল ম ন ম দ য় আর ম য় ট ক যদ এই সময় র ভ তর খ জ প ওয় য য় স ন টর ম ট ন ত ম ক ট র য ন সফ র করব ন

 

Povezana iskanja: Financiranje - Projektno Financiranje - Financiranje Nepremičnin - Financiranje Podjetij - Lastniško Financiranje - Zunanje Financiranje - Financiranje Naložb - Prodaja Financiranje - Poslovni Financiranje - Gradnja Financiranje -