Prevod "načrt in oblikovanje" za Bengali jeziku:


Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Oblikovanje, grafika in zvok
ড জ ইন, গ র ফ ক স ও শব দ
Oblikovanje, grafika in mnogi besednjaki
ড জ ইন, গ র ফ ক স ও অন ক শব দভ ণ ড র
Za oblikovanje in poliranje kamnov.
ক ন প থর ঘষ ম জ করত ব যবহ র কর
Oblikovanje uporabniškega vmesnika
ইন ট রফ স পর কল পন
Oblikovanje UI in več možnosti iskanja
ইন ট রফ স পর কল পন এব ব ব ধ খ জ অপশন
Oblikovanje okvirja programa in uporabniškega vmesnika
গ ই এব ফ র মওয় র ক প নর পর কল পন
Oblikovanje in tiskanje ovitkov za CD je
CD এর কভ র ড জ ইন এব ম দ রণ কর ন
Oblikovanje in tiskanje ovitkov za CD je
CD র কভ র ড জ ইন এব ম দ রণ কর ন
Oblikovanje okna s podatki
তথ য প রদর শক ড য় লগ র ড জ ইন র
Načrt
পর কল পন
Rabim načrt in veliko ekipo.
এট র জন য দরক র ভ ল একট পর কল পন আর অন ক ম ন ষ .
Misliš hlačke za oblikovanje postave?
ত ম ক কট বদ ধ র কথ বলছ ? মহ ল র য পড় ?
Vodji naše ekipe za oblikovanje.
আম দ র সফটওয় য র ড জ ইন ট ম র ম থ ,
Deset načinov za oblikovanje pričeske?
দশট ভ ন ন পদ ধত ত আম র চ ল র স ট ইল কর দ ব ? ন , এট আর ট ক ল র ব য প র নয়
Pameten načrt.
ব দ ধ ম ন র পর কল পন
Načrt uspeva.
এট ক জ করছ
Imam načrt.
একট প ল য ন এস ছ . ত ই?
Imam načrt.
আম র ক ছ প ল য ন আছ .
Načrt imam.
আম র একট প ল ন আছ
Rezervni načrt.
প ল য ন ব .
Načrt, stotnik.
আদ শ কর ন, ক য প ট ন.
Bojni načrt.
য দ ধ র পর কল পন
Tvoj načrt.
আপন র ম শন!
Imam načrt.
আম র একট পর কল পন আছ !
Potrebujemo načrt.
এখন খ ল একট ভ ল প ল য ন দরক র.
Načrt imam.
আম র প ল য ন আছ .
Nov načrt.
আচ ছ , নত ন প ল য ন
Dober načrt.
ওহ কঠ ন একট প ল য ন
Imamo načrt.
দ খ , আম দ র একট প ল য ন আছ
Ampak načrt ...
ক ন ত একট পর কল পন ...
Slab načrt.
এট ভ ল প ল ন ন .
Načrt imam.
হ য , আম র একট পর কল পন আছ , স য র.
Načrt poznate.
ত ম দ র সব রই প ল য ন জ ন আছ
Načrt imam.
আম র ক ছ প ল য ন আছ
Imam načrt.
আর আম একট প ল য ন আছ .
Imam načrt.
সন ত র সজগৎ পর যব ক ষণ করব ...
Nov načrt.
প ল য ন চ ঞ জ
Pregledovalnik datotek Gerber za oblikovanje PCB
PCB নকশ র জন য Gerber ফ ইল প রদর শক
Enostavno okolje za urejanje, črkovno oblikovanje in predogled dokumentov TeX
সম প দন , ট ইপস ট , এব প র কদর শন TeX নথ র জন য একট সহজ এনভ য়রনম ন ট
Kakšen je načrt?
ত হল ক করত চ ও?
Načrt je imel.
চল . ত র ক ছ প ল য ন ছ ল.
Imaš že načrt?
ত ম র ক হ ত ক নও প ল য ন আছ ?
Skovati morava načrt.
আমর একট প ল ন কর ছ
Kakšen načrt imaš?
ত ম র প ল ন ক ?
Kakšen je načrt?
প ল য নট ক ? এট ই প ল য ন.

 

Povezana iskanja: Oblikovanje - Oblikovanje Izdelkov - Grafično Oblikovanje - Industrijsko Oblikovanje - Komunikacijsko Oblikovanje - Hladno Oblikovanje - Oblikovanje Plošč - Oblikovanje Delovnega Mesta - Oblikovanje Podatkov - Oblikovanje Mnenja -