Prevod "jasno pot" za Bengali jeziku:


Ads

  Primeri (Zunanji viri, ne pregleduje)

Jasno?
এট স পষ ট?
Jasno?
ব জল ? হ য .
Jasno?
ব ঝ ন গ য় ছ ?
Jasno?
কথ ব ঝ ছ ?
Jasno.
ব ঝ ছ
Jasno?
ব য প রট ক পর ষ ক র?
Jasno.
ব ঝত প র ছ .
Jasno?
ব ঝত প র ছ স? হ য , স য র
Jasno?
ওক ক থ য় ন য় য চ ছ ন?
Jasno.
ব ঝ ই য য়
Jasno!
ব ঝ ছ .
Jasno?
হ য .
Jasno?
ক ক ?
Jasno?
ত ম ব ঝ ছ ?
Jasno!
অবশ যই!
Jasno?
ব ঝত প রল ? আর ক দন
Jasno?
ব য প রট ক ব ঝ গ ল ?
Jasno?
ব ঝ ছ ?
Jasno?
আম র কথ ম থ য় ঢ ক ছ ?
Jasno.
ব যত প র ছ . ওক ?
Jasno?
ব ঝত প রল ?
Jasno?
কথ ট ব ঝ ছ?
Jasno?
ব ঝ ত প র ছ ?
Jasno.
অবশ যই
Jasno?
দ খল ?
Jasno.
ক ল য় র
Jasno?
ব ঝ ছ ?
Jasno?
ব ঝ গ ল ?
Jasno?
ব ঝ গ ল?
Jasno.
হ ম
Jasno?
ব ঝল ?
Jasno?
ত ম আম র উপর জ র খ ট ত প র ন
Jasno.
ব ধহয় এট ই হব র কথ
Jasno.
অবশ যই.
Jasno.
অবশ যই.
Jasno?
জ , অন কট
Jasno?
Hey!
Jasno?
ব জ ছ ?
Jasno.
ঠ ক আছ
Jasno?
স ই ন !
Jasno.
ওহ, আম ব ঝ ছ
Jasno.
য ক ব ঝ গ ল.
Jasno?
জ ব , স য র
Jasno?
ঠ ক আছ ?
Jasno.
অবশ যই আপন প রব ন

 

Povezana iskanja: Jasno - Jasno Sth. - Kristalno Jasno - Jasno Besedilo - Ni Jasno, - Jasno Laka - Mislim Jasno - Jasno Nebo - Jasno In Glasno - Narediti Kaj. Jasno, Da Sb. -